Mycomax (flukonazol) – roztwór do infuzji

Co to jest Mycomax?

Lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych triazolu do stosowania ogólnego.

Co zawiera i jak działa Mycomax?

Substancją czynną preparatu jest flukonazol, chemioterapeutyk z grupy pochodnych triazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczny wobec wielu gatunków drożdżaków, kryptokoków oraz innych grzybów chorobotwórczych, w tym w leczeniu zakażeń układowych i wewnątrzczaszkowych, zarówno u osób z prawidłową jak i z upośledzoną odpornością. Działanie flukonazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Flukonazol po podaniu doustnym dobrze się wchłania a jego stężenie w osoczu osiąga 90% wartości stężenia uzyskiwanego po podaniu dożylnym. Wchłanianie nie jest zaburzone przez spożycie pokarmu. Flukonazol dobrze przenika do wszystkich płynów organizmu, w tym, w przeciwieństwie do innych pochodnych azolowych, do płynu mózgowo-rdzeniowego. W tkankach zrogowaciałych (skóra, naskórek, paznokcie) uzyskuje stężenie większe niż w osoczu. Przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących. Charakteryzuje się długim okresem półtrwania (około 30 godzin) co pozwala na zastosowanie dawki jednorazowej w niektórych wskazaniach lub na podawanie leku w pojedynczej dawce dobowej.

Kiedy stosować Mycomax?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń u dorosłych, dzieci i noworodków: · kryptokokozy, w tym kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zakażenia innych narządów (np. płuca, skóra), a także w zapobieganiu nawrotom zakażeń kryptokokowych u chorych na AIDS · drożdżyce układowe, drożdżyca rozsiana, w tym zakażenie drożdżakowe krwi, dróg oddechowych, otrzewnej, wsierdzia, oka, dróg moczowych, opon mózgowych · drożdżakowe zakażenie błon śluzowych, w tym kandydoza jamy ustnej, gardła i przełyku, nieinwazyjne zakażenie dolnych dróg oddechowych, występowanie drożdżaków w moczu, zakażenia skóry i błon śluzowych, przewlekłe drożdżakowe zanikowe zakażenia jamy ustnej związane ze stosowaniem protez zębowych oraz w zapobieganiu: · zakażeniom grzybiczym u chorych z obniżoną odpornością, w tym z chorobami nowotworowymi, po chemioterapii i/lub radioterapii.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne preparaty z grupy pochodnych azolowych. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest równoległe przyjmowanie astemizolu, cisaprydu, pimozydu, chinidyny i terfenadyny oraz innych leków powodujących wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG.

Dawkowanie preparatu Mycomax

Preparat ma postać roztworu do wlewu dożylnego. Leczenie z zastosowaniem preparatu powinno być rozpoczynane przez lekarza doświadczonego w leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych. Lekarz dobierze odpowiednie dawkowanie w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Flukonazol jest także dostępny w postaci doustnej. O ile tylko to będzie możliwe, lekarz zaleci zmianę sposobu podawania leku z dożylnego na doustny (nie ma wówczas konieczności zmiany dawki dobowej). Dorośli z prawidłową czynnością nerek: Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zakażenia kryptokokowe o innej lokalizacji: dawka początkowa 1. dnia wynosi zwykle 400 mg, a następnie 200–400 mg 1 raz na dobę. Czas leczenia zależy od odpowiedzi klinicznej, zwykle co najmniej 6–8 tygodni. Kandydozy układowe (zakażenie drożdżakowe krwi, kandydoza rozsiana, kandydoza płuc, kandydoza dróg moczowych, otrzewnej, wsierdzia, oka): 400 mg pierwszego dnia, następnie 200 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej lekarz może zwiększyć dawkę do 400 mg na dobę. Czas leczenia zależy od odpowiedzi klinicznej (zwykle 10–14 dni, najdłużej 90 dni). Kandydoza jamy ustnej i gardła: 50 mg 1 raz na dobę, w ciężkich przypadkach u osób z zaburzeniami odporności 100–200 mg na dobę przez co najmniej 14 dni (niekiedy dłużej). W drożdżakowym zanikowym zakażeniu, związanym ze stosowaniem protez zębowych, zwykle stosuje się 50 mg 1 raz na dobę przez 14 dni wraz z miejscowym środkiem antyseptycznym. Kandydoza przełyku, powierzchowne zakażenie dolnych dróg oddechowych, występowanie drożdżaków w moczu, zakażenia śluzówkowo-skórne: 100–200 mg na dobę, przez 14–30 dni. Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na AIDS: zwykle stosuje się 100–200 mg na dobę. Zapobieganie kandydozie u pacjentów z obniżoną odpornością, po chemio- i/lub radioterapii: zależnie od stopnia ryzyka wystąpienia zakażenia 50–400 mg 1 raz na dobę. U chorych z dużym ryzykiem rozwoju zakażenia układowego, np. w przypadku ciężkiej neutropenii, zalecana dawka dobowa wynosi 400 mg. Lekarz rozpocznie leczenie na kilka dni przed spodziewanym wystąpieniem neutropenii i zaleci kontynuowanie leczenia przez 7 dni po osiągnięciu liczby neutrofilów większej niż 1000 w mikrolitrze krwi. Dzieci: Dzieci i niemowlęta po ukończeniu 4. tygodnia życia (od 2. miesiąca życia): Kandydoza błon śluzowych: 3 mg/kg masy ciała na dobę. W 1. dniu lekarz może zalecić jednorazowe przyjęcie 6 mg/kg masy ciała na dobę. Kandydozy układowe: 6–12 mg/kg masy ciała na dobę. Zakażenia kryptokokowe: 6–12 mg/kg masy ciała na dobę. Zapobieganie zakażeniom grzybiczym u dzieci z osłabioną odpornością i zwiększonym ryzykiem neutropenii poddawanych chemio- i/lub radioterapii. 3–12 mg/kg masy ciała na dobę. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest zmniejszenie dawki dobowej; lekarz odpowiednio dostosuje dawkowanie. U dzieci zwykle podaje się preparat 1 raz na dobę, niekiedy lekarz może zalecić podawanie preparatu w 2 dawkach podzielonych. Nie należy przekraczać całkowitej dawki dobowej wynoszącej 600 mg na dobę. Noworodki w 4. tygodniu życia i młodsze: Noworodki wolniej wydalają flukonazol, konieczne jest zwiększenie odstępów czasowych pomiędzy dawkami. Dane dotyczące stosowania u noworodków są ograniczone. W pierwszych 2. tygodniach życia stosuje się taką samą dawkę jak u niemowląt starszych, ale podaje się ją co 72 godziny. W 3. i 4. tygodniu życia tę samą dawkę podaje się co 48 godzin. U noworodków w pierwszych 2. tygodniach życia nie należy przekraczać dawki 12 mg/kg masy ciała co 72 godziny, a u noworodków w 3. i 4. tygodniu życia nie należy przekraczać dawki 12 mg/kg masy ciała co 48 godzin. Specjalne grupy chorych: U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania. O osób z zaburzeniami czynności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 50 ml/min nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza (z wyjątkiem leczenia kandydozy pochwy). Zwykle pierwszego dnia lekarz zaleci przyjęcie standardowej dawki a następnie zmniejszy dawkę o połowę. W przypadku chorych poddawanych dializom zalecona dawka powinna być przyjmowana po każdej dializie. U chorych z poważnymi zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność i monitorować parametry charakteryzujące czynność wątroby. Sposób podawania: Preparat może być podawany wyłącznie w postaci wlewu dożylnego. U dorosłych szybkość infuzji nie powinna przekraczać 10 ml/min, a u dzieci 5 ml/min. Należy unikać dodawania roztworów innych leków do butelki z preparatem Mycomax.

Czy można stosować Mycomax w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia, gdy w ocenie lekarza korzyści dla matki przeważają nad niebezpieczeństwem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Kobiety w wieku rozrodczym powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji, aby zapobiec ciąży w okresie leczenia. W okresie leczenia nie należy karmić piersią. Flukonazol przenika do mleka kobiety karmiącej.