Nabuton VP (nabumeton) – tabl.

Co to jest Nabuton VP?

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Nabuton VP?

Substancją czynną preparatu jest nabumeton, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Nabumeton przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie nabumetonu polega przede wszystkim na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz, enzymów biorących udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Za działanie terapeutyczne nabumetonu odpowiedzialny jest jego czynny metabolit (sam nabumeton wykazuje słabe działanie), który silnie i preferencyjnie hamuje aktywność cyklooksygenazy-2 (COX-2), a w niewielkim stopniu cyklooksygenazy-1 (COX-1). Nabumeton dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Przyjmowanie leku z pokarmem przyspiesza jego wchłanianie. Maksymalne stężenie czynnego metabolitu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 3–6 godzin po przyjęciu preparatu. Nabumeton przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Nabuton VP?

Preparat jest wskazany w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów i reumatoidalnego zapalenia stawów.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie objawy uczulenia na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, ketoprofen). Uczulenie to mogło objawiać się w postaci reakcji nadwrażliwości takich jak np. napad astmy, skurcz oskrzeli, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub reakcje skórne, w tym pokrzywka, wysypka, rumień. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z czynną, nawracającą lub niedawno przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ ­ z ciężką niewydolnością wątroby ­ z ciężką niewydolnością serca oraz · u kobiet w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią. Nie należy stosować preparatu u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nabuton VP?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Stosowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z grupy selektywnych inhibitorów COX-2 może zwiększać ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar mózgu i zgon. Nie wiadomo czy istnieje związek pomiędzy stosowaniem preparatu i ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. W przypadku osób z chorobami przewodu pokarmowego, po przebytych owrzodzeniach i/lub krwawieniach, z zapaleniem błony śluzowej jelit stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim z zachowaniem ostrożności. Przebyte owrzodzenia i choroby przewodu pokarmowego, duże dawki, zły stan ogólny oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej skutecznej dawki. Należy zachować ostrożność i natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych objawów. Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle stosowane są leki zwiększające ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek krwi, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). Lekarz może zalecić stosowanie leków osłonowych. Należy unikać równoległego stosowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym selektywnych inhibitorów COX-2). U osób stosujących preparat i doustne kortykosteroidy ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy , w tym z krwawieniem i perforacją jest zwiększone. Preparat, podobnie jak inne NLPZ, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Jeżeli wystąpią ciężkie reakcje skórne związane ze stosowaniem nabumetonu nie wolno powracać do jego stosowania. Preparat może powodować zaburzenia widzenia (zamglone widzenie, widzenie nieostre), których wystąpienie wymaga konsultacji z lekarzem okulistą. Szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat jest stosowany u osób z nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów, z obrzękami (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki). Chorzy powinni pozostawać pod kontrolą lekarza. Lekarz może zalecić monitorowanie czynności serca oraz nerek. Długotrwałe stosowanie NLPZ w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu u chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz u chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zwiększona ostrożność i szczególna kontrola lekarska jest wymagana w przypadku osób z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby. U chorych z zaburzeniami czynności nerek konieczna może być modyfikacja dawkowania. Na początku leczenia lekarz zaleci kontrolę czynności nerek, którą trzeba powtórzyć po upływie kilku tygodni lub w okresie zaleconym przez lekarza. Stosowanie preparatu może być związane z pogorszeniem czynności nerek. W razie pogorszenia czynności nerek u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu. Należy skonsultować się z lekarzem. Chorzy z zaburzeniami czynności wątroby powinni pozostawać pod szczególną opieką lekarską, aby nie dopuścić do nasilenia niewydolności wątroby. W okresie stosowania preparatu mogą wystąpić nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, rzadko żółtaczka oraz niewydolność wątroby (w tym przypadki zakończone zgonem). W razie nasilenia niewydolności wątroby należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia, zawroty głowy lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn, a także nie należy wykonywać innych czynności wymagających pełnej sprawności psychofizycznej.

Dawkowanie preparatu Nabuton VP

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 1 g 1 raz na dobę, wieczorem. W razie potrzeby lekarz może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnie 2 g na dobę, przyjmowanych w 2 dawkach podzielonych, rano i wieczorem. Chorzy w podeszłym wieku powinni przyjmować preparat w dawce pojedynczej, maksymalnie 1 g na dobę. Nie należy stosować preparatu u dzieci. Ciężka niewydolność wątroby stanowi przeciwwskazanie do stosowania preparatu. U chorych z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30–49 ml/min) konieczna może być modyfikacji dawki (lekarz zaleci odpowiednio mniejszą dawkę).

Czy można stosować Nabuton VP w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”). Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży oraz u kobiet planujących ciążę, jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza w przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie najmniejszej skutecznej dawki). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie zaleca się stosowania preparatu z kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego). Czynny metabolit nabumetonu może wypierać inne leki z połączeń z białkami osocza (zwłaszcza doustne leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwdrgawkowe z grupy hydantoiny, sulfonamidy oraz leki przeciwcukrzycowe pochodne sulfonylomocznika). Konieczne może być odpowiednie dostosowanie dawkowania wymienionych leków przez lekarza. Należy zachować ostrożność w przypadku równoległego stosowania z: · doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna (ryzyko wydłużenia czasu krwawienia) · kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza owrzodzeń i/lub krwawienia z przewodu pokarmowego) · litem, metotreksatem (ryzyko zwiększenie ich stężenia i nasilenia ich działań toksycznych) · glikozydami nasercowymi (ryzyko zwiększenia ich stężenia) · lekami moczopędnymi oraz lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym np. inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko zaburzeń czynności nerek) · lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (ryzyko hiperkaliemii).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Nabuton VP może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego obejmują: nudności, wymioty, biegunkę, ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz owrzodzenie przewodu pokarmowego niekiedy z krwawieniem i perforacją (w tym ze skutkiem śmiertelnym), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, bardzo rzadko niewydolność wątroby, żółtaczka. Możliwe: bóle i zawroty głowy, senność, parestezje, dezorientacja, nerwowość, bezsenność, zaburzenia widzenia (w tym widzenie nieostre, zamazane), choroby oczu, zaburzenia słuchu, szumy uszne. Możliwe: obrzęki, nadciśnienie tętnicze, duszność, krwawienie nosa, bardzo rzadko śródmiąższowe zapalenie płuc, małopłytkowość, obfite miesiączkowanie, miopatia, zmęczenie. Możliwe zaburzenia czynności nerek, zatrzymanie sodu i wody, hiperkaliemia, niewydolność nerek, zespół nerczycowy. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne: martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy. Długotrwałe stosowanie nabumetonu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.