Naproxen Aflofarm (naproksen) – tabl.

Co to jest Naproxen Aflofarm?

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Naproxen Aflofarm?

Substancją czynną preparatu jest naproksen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego (pochodna naftalenowa). Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Naproksen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie naproksenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Naproksen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura ciała, ból, sztywność stawów). Preparat jest stosowany w leczeniu stanów zapalnych i bólowych pochodzenia reumatycznego i niereumatycznego. Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Wykazuje także działanie hamujące agregację płytek krwi. Po zastosowaniu doustnym naproksen jest prawie całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest przeciętnie w ciągu 2–4 godzin po podaniu. Do jam stawowych naproksen przenika powoli (stacjonarne stężenie naproksenu w płynie maziowym uzyskiwane jest po ok. 7 dniach stosowania preparatu). Naproksen przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Naproxen Aflofarm?

Preparat jest wskazany w leczeniu bólu o słabym lub umiarkowanym nasileniu, takiego jak: · ból towarzyszący zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym (skręcenia, uszkodzenia powysiłkowe, ból okolicy lędźwiowej) · bolesne miesiączkowanie.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ (2 lub więcej potwierdzonych epizodów owrzodzenia lub krwawienia) ­ z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca ­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna) oraz ­ u kobiet w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować preparatu u kobiet karmiących piersią. Nie stosować u dzieci i młodzieży do 16. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Naproxen Aflofarm?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Długotrwałe stosowanie naproksenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu u chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz u chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Naproksen hamuje agregację płytek krwi i wydłuża czas krwawienia. Preparat nie powinien być stosowany w leczeniu bolesnego miesiączkowania przez kobiety z wkładkami wewnątrzmacicznymi. Szczególną ostrożność należy zachować u osób z czynną lub przebytą astmą oskrzelową, z alergicznym sezonowym nieżytem błony śluzowej nosa, z polipami lub przewlekłymi zakażeniami układu oddechowego oraz u osób uczulonych na jakiekolwiek alergeny. Stosowanie preparatu w tej grupie chorych jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia. Konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy medycznej. Jeżeli wystąpią objawy nadwrażliwości (np. nasilenie objawów astmy, duszność, skurcz oskrzeli, wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy) należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Preparatu nie należy stosować w leczeniu bólu dotyczącego przewodu pokarmowego. Preparatu nie należy stosować równolegle z innymi lekami zawierającymi naproksen ani z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Nie stosować równolegle z kortykosteroidami. Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku, u których ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych jest zwiększone (zwłaszcza krwawienia i owrzodzenia, które mogą być przyczyną zgonu). Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. U chorych z przebytymi chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim. U tych chorych konieczne jest stosowanie najmniejszych skutecznych dawek. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego u tych chorych. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). W powyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych (np. mizoprostol, inhibitory pompy protonowej). Szczególną ostrożność należy zachować u osób: · z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby) · z nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymanie płynów, z obrzękami (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki) · z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub stosujących leki przeciwzakrzepowe (zwiększone ryzyko krwawienia; naproksen hamuje agregację płytek krwi i wydłuża czas krwawienia; konieczny jest nadzór lekarski w okresie stosowania preparatu) · z zaburzeniami czynności wątroby, z marskością wątroby (należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę) · z zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności; zaleca się regularną kontrolę czynności nerek) · z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) · stosujących inne leki, zwłaszcza leki przeciwbólowe, steroidowe lub moczopędne · w podeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas; stosowanie długotrwałe możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim). Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, rzadko może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, ciężkie reakcje anafilaktyczne mogące stanowić zagrożenie życia. Niekiedy po zastosowaniu naproksenu mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane dotyczące wątroby, niektóre z nich mogą prowadzić do zgonu. Preparat może powodować zaburzenia widzenia lub inne dolegliwości dotyczące oka, których wystąpienie wymaga konsultacji z lekarzem okulistą. Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu; ­ preparat zawiera żółcień pomarańczową (E110), która może powodować reakcje alergiczne. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy, depresję lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, co może upośledzać sprawność psychofizyczną. Jeżeli wystąpią powyższe działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani
obsługiwać urządzeń czy maszyn.

Dawkowanie preparatu Naproxen Aflofarm

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: doraźnie w zwalczaniu bólu 400 mg (2 tabletki) jednorazowo, następnie w razie konieczności 200 mg (1 tabletka) co 6–8 godzin. Nie stosować dawki większej niż 600 mg na dobę. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż przez 10 dni w leczeniu bólu. Nie stosować u dzieci i młodzieży do 16. roku życia. U osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby oraz u osób w podeszłym wieku konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania przez lekarza. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 20 ml/min.

Czy można stosować Naproxen Aflofarm w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”). Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego oraz zahamowania czynności skurczowej macicy. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza i pod jego nadzorem, w przypadkach gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie stosować preparatu u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparatu nie należy stosować równolegle z innymi lekami zawierającymi naproksen, ani z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Naproksen nasila działanie kwasu acetylosalicylowego, fenytoiny, hydantoiny, sulfonamidów oraz doustnych leków przeciwcukrzycowych (pochodnych sulfonylomocznika) i leków przeciwzakrzepowych. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania naproksenu z: ­ lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny oraz beta-blokerami takimi jak np. propranolol (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki) ­ lekami moczopędnymi, np. furosemidem (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania) ­ metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych) ­ lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (ryzyko wystąpienia hiperkaliemii) ­ probenecydem i sulfinpirazonem (nasilenie i wydłużenie czasu działania naproksenu) ­ kwasem acetylosalicylowym (kwas acetylosalicylowy nasila wydalanie naproksenu i osłabia jego działanie) ­ lekami zobojętniającymi sok żołądkowy lub cholestyraminą (możliwe opóźnienie wchłaniania naproksenu) ­ glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi) ­ cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki) ­ kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego) ­ lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryna, acenokumarol, heparyna) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku; chory powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim) ­ antybiotykami chinolonowymi (zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek) ­ baklofenem (możliwe nasilenie działań toksycznych baklofenu) ­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia) ­ fenytoiną lub sulfonamidami (ryzyko nasilenia ich działania) ­ pochodnymi sulfonylomocznika. Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych: Zaleca się zaprzestanie przyjmowania naproksenu na 48 godzin przed ocena czynności kory nadnerczy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Naproxen Aflofarm może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często lub niezbyt często: niestrawność, zgaga, ból brzucha, nudności, biegunka, zaparcia, wymioty, bóle i zawroty głowy, ospałość, bezsenność, senność, wysypka, pokrzywka, świąd. Pozostałe działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko i obejmują: krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce, krwawe wymioty, chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy niekiedy z perforacją, zapalenie okrężnicy, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie przełyku, ostre zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby (także przypadki śmiertelne), żółtaczka, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, krwiomocz, białkomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, hiperkaliemia, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, kołatanie serca, zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, wydłużenie czasu krwawienia; jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych), zapalenie naczyń, astma, obrzęk płuc, eozynofilowe zapalenie płuc, zaburzenia układu nerwowego (drgawki, zaburzenia zdolności koncentracji, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, depresja, parestezje), zaburzenia widzenia, zmętnienie rogówki, zapalenie nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, szumy uszne, zaburzenia słuchu. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli oraz ciężkie reakcje skórne: martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, a także, plamica, skaza krwotoczna, porfiria, łysienie. Długotrwałe stosowanie naproksenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.