Naproxen Hasco (naproksen) – żel

Co to jest Naproxen Hasco?

Jest to preparat do stosowania miejscowego zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Naproxen Hasco?

Substancją czynną preparatu jest naproksen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego (pochodna naftalenowa). Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Naproksen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie naproksenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Naproksen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Preparat, dzięki zawartości mentolu wykazuje także działanie chłodzące i łagodzące. Mentol zmniejsza wrażliwość skórnych zakończeń nerwowych i powoduje miejscowe rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz nasila wchłanianie naproksenu przez skórę. Naproksen jest miejscowo wchłaniany; wykazuje kumulację w naskórku, skórze właściwej i tkance mięśniowej; jedynie w niewielkim stopniu przenika do krążenia. Przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Naproxen Hasco?

Preparat jest wskazany miejscowo w bólach mięśni i stawów w chorobie zwyrodnieniowej stawów, po urazach tkanek miękkich oraz po urazach stawów i ścięgien.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną), salicylany lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa. Nie stosować preparatu u dzieci do 3. roku życia. Nie stosować u kobiet w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Naproxen Hasco?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na nieuszkodzoną powierzchnię skóry. Nie stosować na otwarte rany, uszkodzoną skórę, w przypadku stanów zapalnych skóry ani na błony śluzowe. Należy chronić oczy, usta i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. W przypadku przedostania się preparatu do oczu lub na błony śluzowe należy go usunąć spłukując obficie wodą. Stosowanie preparatu może powodować wystąpienie skórnych reakcji nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia zmian skórnych (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień) należy zaprzestać stosowania preparatu. Należy zachować ostrożność jeżeli w przeszłości wystąpiły reakcje alergiczne podczas stosowania leków z grupy NLPZ. W przypadku stosowania preparatu na dużej powierzchni skóry lub w przypadku stosowania długotrwałego nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych naproksenu; należy zachować ostrożność. Jeżeli wystąpią powyższe działania niepożądane należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Po zastosowaniu miejscowym naproksen jedynie w niewielkim stopniu przenika do krążenia ogólnego, a stężenie osiągane we krwi jest znacznie mniejsze niż po podaniu doustnym. Jednakże ze względu na możliwość wchłonięcia naproksenu do krwioobiegu należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami czynności nerek, wątroby, chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy oraz u chorych ze skazą krwotoczną. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. W okresie leczenia oraz przez 2 tygodnie po jego zakończeniu należy unikać ekspozycji na promienie słoneczne lub UV (np. w solarium). Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu oraz glikol propylenowy, substancje, które mogą powodować reakcje alergiczne (nie stosować u osób uczulonych na parabeny) i/lub podrażnienie skóry. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Naproxen Hasco

Preparat ma postać żelu do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Niewielką ilość (zwykle pasek żelu długości około 1 cm na kwadrat powierzchni skóry o boku7 cm) delikatnie wmasować w bolące miejsce 4–5 razy na dobę z zachowaniem kilkugodzinnych odstępów. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Nie stosować preparatu u dzieci do 3. roku życia.

Czy można stosować Naproxen Hasco w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży; stosowanie preparatu w tym okresie jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza i tylko pod nadzorem lekarskim. W każdym przypadku konieczna jest indywidualna ocena przez lekarza stosunku możliwego ryzyka dla płodu do potencjalnej korzyści dla matki. Stosowanie preparatu w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z innymi lekami. Jednakże w przypadku długotrwałego stosowania preparatu i/lub stosowania na dużych powierzchniach skóry nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia interakcji naproksenu z innymi lekami. W przypadku doustnego przyjmowania naproksenu może on nasilać działanie kwasu acetylosalicylowego, fenytoiny, hydantoiny, leków przeciwzakrzepowych oraz toksyczność metotreksatu. Etanol nasila działanie naproksenu. Naproksen hamuje działanie leków moczopędnych (np. furosemidu). Leki zobojętniające sok żołądkowy (np. wodorowęglan sodowy) i probenecyd mogą zwiększać stężenie naproksenu we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Naproxen Hasco może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe jest wystąpienie miejscowych reakcji skórnych, takich jak rumień, świąd, mrowienie, wysypka pęcherzykowa. W przypadku stosowania długotrwałego lub stosowania na dużej powierzchni skóry nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych związanych z ogólnoustrojowym działaniem naproksenu (w tym np.: nudności, biegunka, senność, bóle głowy, reakcje nadwrażliwości, skurcz oskrzeli, ciężkie reakcje skórne). Możliwe reakcje nadwrażliwości na światło.