Nasic Kids (dekspantenol + ksylometazolina) – aerozol do nosa, roztwór

Co to jest Nasic Kids?

Lek obkurczający naczynia krwionośne błony śluzowej nosa, wspomagający regenerację nabłonka.

Kiedy stosować Nasic Kids?

Preparat jest wskazany: · w objawowym leczeniu niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia · po przebytej operacji nosa w celu pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli stwierdzono u Ciebie: · suche, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa · stan po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową i po operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nasic Kids?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Następujące osoby przed rozpoczęciem stosowania preparatu powinny się skonsultować z lekarzem: · przyjmujące inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub inne leki, które mogą powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi · ze zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym, szczególnie w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania · z chorobami układu sercowo-naczyniowego (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze) · z guzem chromochłonnym nadnerczy · chorobami metabolicznymi (nadczynność tarczycy, cukrzyca) · z nadwrażliwością na substancje sympatykomimetyczne (mogą wystąpić: bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższenie ciśnienia tętniczego) Długotrwałe stosowanie leków sympatykomimetycznych lub stosowanie ich w dawkach większych niż zalecane może powodować przekrwienie błony śluzowej nosa. Powoduje to zwężenie dróg oddechowych, prowadząc do częstego i długotrwałego stosowania leku przez pacjenta. Wynikiem tego procesu może być polekowe zapalenie błony śluzowej nosa i zanik błony śluzowej nosa. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Podczas długotrwałego stosowania preparatu lub stosowania go w dawkach większych niż zalecane sprawność psychofizyczna, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.

Dawkowanie preparatu Nasic Kids

Preparat ma postać aerozolu. Przeznaczony jest do stosowania donosowego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dawkowanie: Dorośli i dzieci po 6. roku życia: 1 dawka preparatu do każdego otworu nosowego, w razie konieczności do 3 razy na dobę. Nie stosuj tego preparatu dłużej niż 7 dni. Dla dzieci w wieku 2–6 lat przeznaczona jest specjalna postać leku pod nazwą Nasic Kids.

Czy można stosować Nasic Kids w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Ze względu na brak badań nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Jednoczesne stosowanie ksylometazoliny z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, zachowaj ostrożność.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Nasic może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Rzadko mogą wystąpić: ból głowy, bezsenność, objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem sympatykomimetycznym, tj. kołatanie serca, przyspieszenie akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Bardzo rzadko mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości, podrażnienie (pieczenie lub suchość) błony śluzowej nosa, szczególnie u pacjentów wrażliwych; przekrwienie błony śluzowej nosa w wyniku osłabienia działania leku (przekrwienie reaktywne).