Nasivin 0,05% (oksymetazolina) – aerozol do nosa, roztwór

Co zawiera i jak działa Nasivin?

Sympatykomimetyk, pochodna imidazolu

Kiedy stosować Nasivin?

Obrzęk błony śluzowej nosa w przebiegu ostrego, naczynioruchowego lub alergicznego nieżytu nosa, zapalenia zatok przynosowych, trąbki słuchowej lub ucha środkowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, suchy nieżyt nosa.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nasivin?

Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa. Stosowanie preparatu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i ewentualnej konsultacji z lekarzem w przypadku osób z chorobami układu krążenia (np. nadciśnieniem tętniczym, dławicą piersiową), z zaburzeniami metabolicznymi (np. chorzy na cukrzycę, z nadczynnością tarczycy), z rozrostem gruczołu krokowego, z jaskrą. Nie stosować u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne. Nie należy stosować leku u pacjentów z przewlekłym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany lub w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych i do wtórnego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa. Nie należy stosować u kobiet w ciąży. Przed zastosowaniem w okresie karmienia piersią należy się skonsultować z lekarzem; brak danych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania w tym okresie. W przypadku długotrwałego stosowania lub stosowania w dużych dawkach mogą wystąpić działania niepożądane ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia i obsługi pojazdów mechanicznych. W takim przypadku nie należy prowadzić ani obsługiwać pojazdów mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Nasivin

1–2 krople lub 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego 2–3 ×/d, nie dłużej niż przez 5–7 dni. U dorosłych i dzieci po 6. rż. stosować aerozol 0,05%, u dzieci 2.–6. rż. – aerozol 0,025%, u dzieci 3.–12. mż. – krople 0,01%.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Nie stosować w okresie leczenia inhibitorami MAO lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Mogą wystąpić: przekrwienie, pieczenie błon śluzowych nosa i gardła, suchość błon śluzowych nosa, kichanie. Bardzo rzadko działania ogólnoustrojowe: przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, bóle głowy, bezsenność, zmęczenie, zaburzenia snu, reakcje alergiczne (wysypka skórna, świąd, duszność, obrzęk naczynioruchowy). Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany lub stosowanie dużych dawek może doprowadzić do wtórnego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa.