Nasorin (ksylometazolina) – aerozol do nosa, roztwór

Co zawiera i jak działa Nasorin?

Lek pobudzający receptory α-adrenergiczne, pochodna imidazoliny

Kiedy stosować Nasorin?

Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa występujacego w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa i zapalenia zatok przynosowych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, jaskra z zamykającym się kątem przesączania, suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować u osób po przezklinowej resekcji przysadki mózgowej lub zabiegach chirurgicznych z dostępu przez nos albo jamę ustną, w których odsłaniana jest opona twarda.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nasorin?

Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa. Stosowanie preparatu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i ewentualnej konsultacji z lekarzem w przypadku osób z chorobami układu krążenia (np. nadciśnieniem tętniczym, dławicą piersiową), z zaburzeniami metabolicznymi (np. chorzy na cukrzycę, z nadczynnością tarczycy), z rozrostem gruczołu krokowego, z jaskrą. Nie stosować u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne. Nie należy stosować leku u pacjentów z przewlekłym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany lub w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych i do wtórnego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa. Nie należy stosować u kobiet w ciąży. Przed zastosowaniem w okresie karmienia piersią należy się skonsultować z lekarzem; brak danych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania w tym okresie. W przypadku długotrwałego stosowania lub stosowania w dużych dawkach mogą wystąpić działania niepożądane ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia i obsługi pojazdów mechanicznych. W takim przypadku nie należy prowadzić ani obsługiwać pojazdów mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Nasorin

Dzieci 2.–10. rż. 1 dawka do każdego otworu nosowego do 4 ×/d; stosować maks. 5 dni.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Nie stosować w okresie leczenia inhibitorami MAO (oraz w okresie 14 dni od jego zakończenia) lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Unikać stosowania z innymi sympatykomimetykami, takimi jak efedryna lub pseudoefedryna.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Często: uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle, suchość błony śluzowej nosa. Rzadko: ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, nerwowość bezsenność, bóle i zawroty głowy, przemijające zaburzenia widzenia, kołatanie serca, podwyższone ciśnienie krwi, nudności.