Neomycinum Jelfa (neomycyna) – maść do oczu

Co to jest Neomycinum Jelfa?

Antybiotyk z grupy aminoglikozydów, stosowany miejscowo w leczeniu bakteryjnych zakażeń oczu.

Co zawiera i jak działa Neomycinum Jelfa?

Substancją czynną preparatu jest neomycyna, antybiotyk z grupy aminoglikozydów. Mechanizm działania neomycyny, wspólny dla całej grupy aminoglikozydów, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Cząsteczki neomycyny nieodwracalnie wiążą się z bakteryjnymi rybosomami, strukturami komórkowymi niezbędnymi do syntezy białek. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych i prowadzi do ich śmierci. Neomycyna stosowana miejscowo do oka praktycznie nie wchłania się do krwi, i tylko w przypadku uszkodzenia tkanek może ulegać wchłanianiu do krwioobiegu.

Kiedy stosować Neomycinum Jelfa?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia spojówek, owrzodzenia rogówki i zapalenia brzegów powiek.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, a także jeżeli objawy nadwrażliwości wystąpiły w okolicy oka po miejscowym zastosowaniu innych antybiotyków aminoglikozydowych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Neomycinum Jelfa?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego (do worka spojówkowego lub na brzegi powiek). Preparat może powodować reakcje nadwrażliwości. Należy zachować ostrożność. Nadwrażliwość na neomycynę może objawiać się spowolnieniem procesu gojenia się ran i uszkodzeń rogówki. Jeżeli w miejscu aplikacji wystąpią objawy podrażnienia lub nadwrażliwości należy skonsultować się z lekarzem, gdyż konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu. Nie stosować długotrwale. Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze (np. zakażenia drożdżakami) należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. W celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu nie należy dotykać końcówką tuby jakiejkolwiek powierzchni (w tym oka, powieki), a po użyciu tubę należy szczelnie zamknąć. Leczenie preparatem nie powinno przekraczać 10 dni. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy zachować ostrożność, ponieważ bezpośrednio po podaniu, preparat może powodować chwilowe zaburzenia widzenia, ustępujące zwykle w ciągu kilku minut.

Dawkowanie preparatu Neomycinum Jelfa

Preparat ma postać maści do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Niewielką ilość maści należy wycisnąć do worka spojówkowego lub na brzegi powiek 3–5 razy na dobę. Nie stosować dłużej niż 10 dni.

Czy można stosować Neomycinum Jelfa w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne, i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią z powodu ryzyka przenikania neomycyny do mleka.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie należy stosować równolegle innych preparatów podawanych miejscowo do oka.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Neomycinum Jelfa może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić przemijające, ustępujące w ciągu kilku minut, objawy dotyczące oczu: łzawienie, pieczenie, zaburzenia widzenia, przekrwienie spojówek. Bardzo rzadko mogą wystąpić działania niepożądane charakterystyczne dla ogólnoustrojowego działania antybiotyków aminoglikozydowych.