Neomycinum TZF (neomycyna) – aerozol

Co to jest Neomycinum TZF?

Antybiotyk z grupy aminoglikozydów stosowany miejscowo na skórę w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Neomycinum TZF?

Substancją czynną preparatu jest neomycyna, antybiotyk z grupy aminoglikozydów. Mechanizm działania neomycyny, wspólny dla całej grupy aminoglikozydów, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Cząsteczki neomycyny nieodwracalnie wiążą się z bakteryjnymi rybosomami, strukturami komórkowymi niezbędnymi do syntezy białek. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych i prowadzi do ich śmierci. Neomycyna stosowana miejscowo na nieuszkodzoną skórę praktycznie nie wchłania się do krwi. W przypadku stosowania na uszkodzoną skórę może wykazywać działanie ogólnoustrojowe.

Kiedy stosować Neomycinum TZF?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu: · ropnych chorób skóry, zwłaszcza wywołanych przez gronkowce (np. czyraczność, liszajec zakaźny) · ropnych powikłań alergicznych chorób skóry (leczenie skojarzone z kortykosteroidami) zakażonych niewielkich oparzeń i odmrożeń.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest także przeciwwskazane u osób przyjmujących równolegle inne leki o działaniu ototoksycznym (uszkadzające słuch) lub nefrotoksycznym (uszkadzające nerki). Preparatu nie należy stosować na uszkodzone lub duże powierzchnie skóry, zmiany sączące, owrzodzenia żylakowate.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Neomycinum TZF?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę. Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Nie wdychać rozpylonego preparatu. Jeżeli w miejscu aplikacji wystąpi podrażnienie skóry, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu. Nie należy bandażować powierzchni skóry, na którą naniesiono preparat. Nie stosować preparatu pod opatrunkami okluzyjnymi. Stosowanie opatrunku okluzyjnego zwiększa przenikanie preparatu przez skórę i jego wchłanianie do krwi oraz ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Nie należy stosować preparatu na rozległą powierzchnię skóry, zwłaszcza uszkodzonej z powodu ryzyka zwiększonego wchłaniania preparatu do krwi i wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych, w tym działań nefrotoksycznych i ototoksycznych (działania toksyczne dla nerek i narządu słuchu). Jeżeli wystąpią powyższe działania niepożądane należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Nie stosować długotrwale. Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze (np. zakażenia drożdżakami) należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. W przypadku przewlekłego stosowania preparatu może wystąpić reakcja alergiczna na neomycynę. Bezpieczeństwo stosowania preparatu u dzieci nie zostało ustalone. Jeżeli lekarz uzna stosowanie preparatu u dziecka za konieczne należy zachować szczególną ostrożność z powodu ryzyka ogólnoustrojowego działania neomycyny. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Neomycinum TZF

Preparat ma postać zawiesiny w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Przed każdym użyciem pojemnik należy kilkakrotnie wstrząsnąć. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Chorobowo zmienione miejsca na skórze spryskiwać strumieniem zawiesiny, trzymając pojemnik pionowo (główką rozpyłową do góry), w odległości ok. 15–20 cm, przez 1.–3. sekund. Stosować 2–3 razy na dobę, zachowując równe odstępy czasowe pomiędzy aplikacjami. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci. Lekarz określi czas trwania leczenia.

Czy można stosować Neomycinum TZF w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Jeżeli lekarz zaleci stosowanie preparatu nie należy stosować go długotrwale, w dużych dawkach ani na dużych obszarach skóry. Z powodu ryzyka ogólnoustrojowego działania neomycyny kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią powinny ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza, jeżeli stosujesz leki mogące uszkadzać nerki lub słuch (leki nefrotoksyczne oraz ototoksyczne) takie jak: polimyksyna B, kolistyna, wankomycyna, cefalotyna, cyklosporyna, antybiotyki aminoglikozydowe (np. gentamycyna), kwas etakrynowy. Długotrwałe stosowanie preparatu i leków działających nefro- lub ototoksycznie może nasilać toksyczne działanie neomycyny. Jeżeli preparat stosowany jest miejscowo, zgodnie z zaleceniami, interakcje z innymi lekami zwykle nie występują. Nie zaleca się równoległego stosowania innych preparatów działających miejscowo w tym samym obszarze skóry.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Neomycinum TZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. W miejscu aplikacji preparatu może wystąpić podrażnienie skóry (świąd, zaczerwienienie, wysypka, pokrzywka, obrzęk). Długotrwałe stosowanie może sprzyjać wystąpieniu alergii kontaktowej. Jeżeli neomycyna stosowana jest długotrwale lub na dużych powierzchniach skóry (zwłaszcza uszkodzonej) możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych charakterystycznych dla aminoglikozydów stosowanych ogólnie, takich jak nefrotoksyczność i ototoksyczność.