Neorelium (diazepam) – tabl. powl.

Co to jest Neorelium?

Lek wykazujący silne działanie przeciwdrgawkowe, uspokajające, przeciwlękowe, nasenne i rozluźniające mięśnie, pochodna benzodiazepiny.

Co zawiera i jak działa Neorelium?

Substancją czynną preparatu jest diazepam, długo działająca pochodna benzodiazepiny (BZD). Wiąże się z receptorem benzodiazepinowym (RBZD), co powoduje określoną reakcję w komórce, czyli jest jego agonistą. RBZD są częścią receptorów zwanych receptorami GABA-A, które mają zdolność wiązania wielu substancji m.in. kwasu -aminomasłowego (GABA). Diazepam, jak inne BZD, działa pośrednio przez nasilenie zdolności wiązania się GABA z receptorem GABA-A. Ze względu na hamujące czynność komórek nerwowych działanie GABA, BZD wykazują pośrednie działanie hamujące w ośrodkowym układzie nerwowym. Diazepam wykazuje silne działanie przeciwdrgawkowe, uspokajające, przeciwlękowe, nasenne i obniżające napięcie mięśniowe. Lek hamuje odruchy rdzeniowe.

Kiedy stosować Neorelium?

Preparat jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach: · krótkotrwałe (do 4 tygodni) leczenie stanów lękowych, które mogą być także związane z bezsennością · leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu · jako lek uspokajający i środek w premedykacji (przygotowanie do zabiegu) · leczenie stanów zwiększonego napięcia mięśniowego. Stosuje się go również pomocniczo w niektórych typach padaczki (np. drgawki kloniczne mięśni), jako lek przeciwdrgawkowy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Neorelium?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Leczenie diazepamem powinno trwać możliwie krótko, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia uzależnienia fizycznego, psychicznego i tolerancji na lek (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu osiągnięcia tego samego efektu klinicznego). Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz z zastosowaną dawką i czasem leczenia, jest większe u osób z uzależnieniem od alkoholu i leków w wywiadzie, a także u osób z zaburzeniami osobowości. W przypadku wystąpienia uzależnienia, po zaprzestaniu stosowania diazepamu może ujawnić się zespół odstawienny (abstynencyjny). Charakteryzuje się on następującymi objawami: bóle głowy i mięśni, stany lękowe, napięcie, niepokój, stan splątania i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: utrata świadomości, depersonalizacja, zwiększona ostrość słuchu, drętwienie i mrowienie kończyn, zwiększona wrażliwość na światło oraz hałas, omamy i drgawki padaczkowe. Po zaprzestaniu stosowania benzodiazepin (także diazepamu) może wystąpić zjawisko „z odbicia”, którego objawami są: zmiany nastroju, lęk, trudności z zasypianiem, niepokój. Ryzyko pojawienia się tych objawów jest większe po nagłym zaprzestaniu stosowania diazepamu. Dlatego lek należy odstawiać stopniowo zmniejszając dawki. Leki z tej grupy mogą powodować niepamięć następczą, której ryzyko wstąpienia wzrasta wraz ze wzrostem zastosowanej dawki. Objawom niepamięci może towarzyszyć zachowanie nieadekwatne do sytuacji. Zjawiska te występują najczęściej w kilka godzin po zastosowaniu preparatu, w tym czasie pacjent powinien mieć możliwość nieprzerwanego 7–8-godzinnego snu. W przypadku wystąpienia następujących objawów: · niepokój · pobudzenie · drażliwość · agresja · urojenia · ataki furii · koszmary senne · omamy · psychozy · niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie leczenia i poinformuje o dalszym postępowaniu. Nie należy stosować preparatu równolegle z alkoholem i/lub lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy, ponieważ może dochodzić do niekorzystnego spotęgowania działania diazepamu: nadmiernego uspokojenia, depresji układu oddechowego i/lub sercowo-naczyniowego. U dzieci do 6. miesiąca życia lek należy stosować jedynie wtedy, kiedy inne metody leczenia są niemożliwe. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku: · osób w podeszłym wieku; lekarz prawdopodobnie zaleci zastosowanie u nich zmniejszonych dawek preparatu; w tej grupie osób istnieje ryzyko upadków oraz złamań kości stawu biodrowego ze względu na działanie miorelaksacyjne diazepamu · przewlekłej niewydolności oddechowej; lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki preparatu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia depresji oddechowej · ciężkiej niewydolności wątroby, ze względu na ryzyko wystąpienia encefalopatii (stosowanie preparatu u pacjentów z tej grupy nie jest wskazane) · zaburzeń czynności nerek. Diazepam nie jest lekiem przeciwpsychotycznym i nie powinien być stosowany jako jedyny lek w leczeniu psychoz. Preparatu nie należy stosować w monoterapii depresji oraz zaburzeń lękowych związanych z depresją, ponieważ zwiększa się ryzyko samobójstwa u pacjenta. Benzodiazepiny stosowane w okresie żałoby mogą hamować dostosowanie psychologiczne. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu: preparat zawiera laktozę; osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować; preparat zawiera barwnik żółcień chinolinową, który u niektórych osób może powodować reakcje alergiczne. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Diazepam wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Działanie uspokajające leku, występowanie zaburzeń takich jak niepamięć, upośledzenie koncentracji i upośledzenie czynności mięśni mogą mieć szkodliwy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie zbyt krótkiego czasu trwania snu występuje zwiększone ryzyko upośledzenia zdolności do koncentracji uwagi. Osoby stosujące preparat nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn przez okres do 24 godzin po podaniu ostatniej dawki leku.

Dawkowanie preparatu Neorelium

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Stany lęku i niepokoju. 5–10 mg 1 ×/dobę lub w 2 dawkach podzielonych. Objawy alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Zwykle 10 mg 3 ×/dobę, niekiedy do 60 mg/dobę (pod kontrolą zaburzeń oddechowych). Bezsenność. 5–10 mg 1/2 godziny przed snem. Stany spastyczne mięśni. 5–15 mg/d w dawkach podzielonych, niekiedy do 60 mg/dobę. Preparat należy stosować u dorosłych, zwykle nie dłużej niż 4 tygodnie, wliczając okres stopniowego odstawiania. U osób w podeszłym wieku stosować 1/2 dawki. U osób z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby należy zachować ostrożność i rozważyć zmniejszenie dawki. Lek jest stosowany także w premedykacji i zespołach nerwicowych (również o podłożu somatycznym).

Czy można stosować Neorelium w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie leku u kobiet w ciąży, zwłaszcza w pierwszym i trzecim trymestrze, jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, kiedy istnieje bezwzględna konieczność, a stosowanie bezpieczniejszych odpowiedników jest niemożliwe. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność stosując równolegle z: · lekami o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe, sedatywne, przeciwdepresyjne, nasenne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki znieczulające ogólnie, przeciwpadaczkowe, leki przeciwhistaminowe o działaniu sedatywnym), ponieważ może dochodzić do nasilenia działania uspokajającego oraz wpływu na układ oddechowy i sercowo-naczyniowy · cymetydyną, omeprazolem, ketokonazolem, fluoksetyną, fluwoksaminą, ponieważ hamują one układy enzymatyczne odpowiedzialne za metabolizm diazepamu, co może prowadzić do przedłużenia i zwiększenia siły jego działania uspokajającego · fenytoiną, ponieważ diazepam wpływa na jej eliminację · cyzaprydem, gdyż może on spowodować zwiększenie wchłaniania diazepamu i czasowe nasilenie działania uspokajającego. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Neorelium może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Ilość i nasilenie działań niepożądanych zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta oraz dawki, z reguły mają one łagodny charakter i ustępują po odstawieniu preparatu. Mogą wystąpić: zaburzenia w składzie morfologicznym krwi, alergiczne reakcje skórne (wysypka, świąd, pokrzywka), brak apetytu, reakcje paradoksalne (niepokój psychoruchowy, bezsenność, zwiększona pobudliwość i agresja, drżenie mięśniowe, drgawki), ujawnienie istniejącej, niezdiagnozowanej wcześniej depresji, senność, spowolnienie reakcji, ból i zawroty głowy, stany splątania i dezorientacji, ataksja, zaburzenia mowy (mowa zamazana, nieprawidłowe wymawianie), zaburzenia pamięci, zaburzenia libido, zburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie), rzadkoskurcz, ból w klatce piersiowej, nieznaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, niewielkie podwyższenie aktywności aminotransferazy, zaburzenia czynności wątroby z wystąpieniem żółtaczki, drżenie mięśni, zwiotczenie mięśni, zatrzymanie mocz, nietrzymanie moczu, zaburzenia miesiączkowania, ogólne osłabienie, omdlenia. Rzadko mogą wystąpić: nudności, zaburzenia żołądkowe, suchość w jamie ustnej. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne. Po zastosowaniu diazepamu, nawet w dawkach terapeutycznych, może dojść do wystąpienia zależności fizycznej. Przerwanie przyjmowania leku może powodować „zjawisko odbicia” Może wystąpić uzależnienie psychiczne. Opisywano nadużywanie benzodiazepin.