Neosynephrin-POS 10% (fenylefryna) – krople do oczu, roztwór

Co to jest Neosynephrin-POS?

Lek z grupy sympatykomimetyków stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) powodujący rozszerzenie źrenicy.

Co zawiera i jak działa Neosynephrin-POS?

Substancją czynną preparatu jest fenylefryna, lek z grupy sympatykomimetyków. Działanie sympatykomimetyków polega na pobudzaniu określonego typu receptorów, tzw. receptorów adrenergicznych, znajdujących się na powierzchni komórek docelowych. Fenylefryna działa na receptory alfa-adrenergiczne. Poprzez aktywację receptorów alfa-adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń. Stosowana miejscowo do worka spojówkowego w stężeniach do 0,25% zmniejsza przekrwienie i obrzęk spojówek. W stężeniu 10% działa na mięśnie oka i stosowana jest w celu rozszerzenia źrenicy. Roztwór 10% fenylefryny, równolegle do rozszerzenia źrenicy, powoduje także porażenie akomodacji. Rozszerzenie źrenicy utrzymuje się około 5 godzin. Podana miejscowo do worka spojówkowego fenylefryna wchłania się również do krążenia ogólnego i może powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Kiedy stosować Neosynephrin-POS?

Preparat jest wskazany: · w celu uzyskania krótkotrwałego rozszerzenia źrenicy do badania dna oka, szczególnie obwodowej jego części, oraz po operacjach okulistycznych · w zapobieganiu tylnym zrostom tęczówki w zapaleniach błony naczyniowej oraz ich zrywanie · w diagnostyce zapalenia spojówki i występującego równocześnie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie suche zapalenie błon śluzowych nosa. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Neosynephrin-POS?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem, jeżeli zdiagnozowano u Ciebie lub podejrzewasz: · jaskrę, zwłaszcza jaskrę z zamykającym się kątem przesączania · nadciśnienie tętnicze · zaburzenia rytmu serca · ciężką chorobę układu sercowo-naczyniowego · tętniaka · stwardnienie tętnic · nadczynność tarczycy. W powyższych stanach, lekarz po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka podejmie decyzję, czy w Twoim przypadku właściwe jest stosowanie preparatu. We wszystkich powyższych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność. Szczególna ostrożność jest także wymagana, jeżeli preparat jest stosowany u osób w podeszłym wieku lub u niemowląt czy małych dzieci. Stosowanie preparatu może spowodować wystąpienie napadu jaskry. W przypadku stwierdzonej wcześniej jaskry, należy zgodnie z zaleceniami lekarza, zastosować dodatkowo leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe (np. pilokarpinę). Zawarta w preparacie fenylefryna przenika do krążenia ogólnego i może powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów ogólnoustrojowych działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia); osoby, które używają soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat powoduje rozszerzenie źrenic i porażenie akomodacji, co skutkuje trwającym kilka godzin upośledzeniem widzenia. W tym okresie nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Neosynephrin-POS

Preparat ma postać kropli do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zwykle stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego 1–2 razy na dobę. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż przez 5 dni. Podawanie preparatu przez okres dłuższy niż 5 dni wymaga nadzoru lekarza. Preparat jest jałowy do momentu pierwszego otwarcia. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć.

Czy można stosować Neosynephrin-POS w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Stosowanie preparatu równolegle z inhibitorami MAO, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, jak również insuliną, atropiną lub propranololem może powodować nasilenie działania tych leków oraz nasilenie ich wpływu na układ sercowo-naczyniowy. Jeżeli w okresie stosowania preparatu przyjmowane są leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak guanetydyna czy rezerpina, możliwe jest wystąpienie znaczącego zwiększenia ciśnienia tętniczego. Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z wyżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Neosynephrin-POS 10% może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu: podrażnienie i przekrwienie, piekący ból oczu, utrzymujące się kilka godzin zaburzenie ostrości widzenia połączone z zamazanym obrazem. Stosowanie preparatu może spowodować wystąpienie napadu jaskry. W przypadku stwierdzonej wcześniej jaskry, należy zgodnie z zaleceniami lekarza, zastosować dodatkowo leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe (np. pilokarpinę). Ponadto mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane, takie jak: zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, uczucie kołatania serca, silne bóle głowy. Długotrwałe stosowanie może powodować zaczerwienienie i obrzęk oka, a u osób w podeszłym wieku działanie przeciwne do zamierzonego, powodujące zwężenie źrenicy. W pojedynczych przypadkach, długotrwałe stosowanie może wywołać zrogowacenie spojówki z zamknięciem punktów łzowych i łzotokiem.