Nifuroksazyd 200 Hasco (nifuroksazyd) – tabl. powl.

Co to jest Nifuroksazyd?

Preparat przeciwdrobnoustrojowy stosowany w leczeniu biegunki bakteryjnej.

Co zawiera i jak działa Nifuroksazyd?

Substancją czynną preparatu jest nifuroksazyd, pochodna nitrofuranu o działaniu przeciwbakteryjnym. Mechanizm działania nifuroksazydu polega na hamowaniu aktywności enzymów bakteryjnych oraz hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Lek wykazuje aktywność wobec większości drobnoustrojów Gram-dodatnich i Gram-ujemnych wywołujących zakażenia jelitowe i ostre biegunki zakaźne. Nie działa na bakterie wchodzące w skład prawidłowej flory jelitowej. Nie występuje zjawisko powstawania oporności na nifuroksazyd. Ponieważ nifuroksazyd nie jest wchłaniany, działa wyłącznie w świetle jelita i jest pozbawiony działania ogólnego.

Kiedy stosować Nifuroksazyd?

Preparat jest wskazany do stosowania w ostrych lub przewlekłych biegunkach w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne pochodne nitrofuranu. Nie stosować u dzieci do 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nifuroksazyd?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. U chorych z biegunką może dojść do szybko postępującej utraty płynów oraz elektrolitów; zawsze należy zadbać o odpowiednie nawodnienie chorego, uzupełnienie płynów i elektrolitów. W przypadku ciężkiej, długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów lub utraty apetytu należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne może być nawodnienie dożylne. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: · biegunki bakteryjnej z objawami zakażenia ogólnoustrojowego · towarzyszącej biegunce gorączki · wystąpienia krwi lub śluzu w kale. Ponieważ preparat nie wchłania się z przewodu pokarmowego, w powyższych przypadkach konieczne jest zastosowanie odpowiedniego leczenia, w tym antybiotyków o działaniu ogólnoustrojowym. Preparat należy stosować równolegle z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców oraz pikantnych i ciężkostrawnych potraw. Jeżeli w okresie stosowania preparatu biegunka nasili się należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Jeżeli pomimo stosowania preparatu biegunka utrzymuje się dłużej niż 2–3 dni należy skonsultować się z lekarzem; lekarz zaleci odpowiednie leczenie, a w razie potrzeby nawodnienie dożylne. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może spowodować zespół objawów będących skutkiem nietolerancji alkoholu, w tym nasilenie biegunki, wymioty i ból brzucha. W okresie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Nifuroksazyd

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 800 mg na dobę w 2–4 dawkach podzielonych. Dzieci po 6. roku życia: 600–800 mg na dobę w 2–4 dawkach podzielonych. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni. Stosowanie preparatu u dzieci do 6. roku życia jest przeciwwskazane.

Czy można stosować Nifuroksazyd w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Nifuroksazyd 200 Hasco, -100 Hasco może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Preparat jest zwykle dobrze tolerowany. Bardzo rzadko mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne takie jak wysypka lub pokrzywka.