Nifuroksazyd Hasco (nifuroksazyd) – zaw. doustna

Co to jest Nifuroksazyd Hasco?

Preparat przeciwdrobnoustrojowy stosowany w leczeniu biegunki bakteryjnej.

Co zawiera i jak działa Nifuroksazyd Hasco?

Substancją czynną preparatu jest nifuroksazyd, pochodna nitrofuranu o działaniu przeciwbakteryjnym. Mechanizm działania nifuroksazydu polega na hamowaniu aktywności enzymów bakteryjnych oraz hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Lek wykazuje aktywność wobec większości drobnoustrojów Gram-dodatnich i Gram-ujemnych wywołujących zakażenia jelitowe i ostre biegunki zakaźne. Nie działa na bakterie wchodzące w skład prawidłowej flory jelitowej. Nie występuje zjawisko powstawania oporności na nifuroksazyd. Ponieważ nifuroksazyd nie jest wchłaniany, działa wyłącznie w świetle jelita i jest pozbawiony działania ogólnego.

Kiedy stosować Nifuroksazyd Hasco?

Preparat jest wskazany do stosowania w ostrych lub przewlekłych biegunkach w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne pochodne nitrofuranu. Nie stosować u wcześniaków ani u noworodków do ukończenia 1. miesiąca życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nifuroksazyd Hasco?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku biegunki bakteryjnej z objawami zakażenia ogólnoustrojowego. Ponieważ preparat nie wchłania się z przewodu pokarmowego, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego leczenia, w tym antybiotyków o działaniu ogólnoustrojowym. U chorych z biegunką może dojść do szybko postępującej utraty płynów oraz elektrolitów; zawsze należy zadbać o odpowiednie nawodnienie chorego, stałe uzupełnianie płynów i elektrolitów. W przypadku ciężkiej, długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów lub utraty apetytu należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne może być nawodnienie dożylne. Jeżeli pomimo stosowania preparatu biegunka utrzymuje się dłużej niż 2–3 dni należy skonsultować się z lekarzem; konieczne jest właściwe rozpoznanie i podjęcie odpowiedniego leczenia (w razie potrzeby lekarz zaleci nawodnienie dożylne). Jeżeli w okresie stosowania preparatu biegunka nasili się należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Preparat należy stosować równolegle z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców oraz pikantnych i ciężkostrawnych potraw. W okresie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu; · preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu oraz propylu i może powodować reakcje alergiczne, w tym typu późnego. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Nifuroksazyd Hasco

Preparat ma postać zawiesiny do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dzieci po 30. miesiącu życia: 660 mg (tj. 3 miarki) na dobę w 3 dawkach podzielonych (tj. 220 mg 3 razy na dobę); dzieci po ukończeniu 1.–30. miesiąca życia: 220–660 mg (tj. 1–3 miarki) na dobę w 2–3 dawkach podzielonych. Stosowanie preparatu u wcześniaków i noworodków do ukończenia 1. miesiąca życia jest przeciwwskazane. Sposób stosowania: Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Odmierzyć dawkę z zastosowaniem dołączonej do opakowania miarki. Po połknięciu można popić wodą. W okresie leczenia konieczne jest stałe uzupełniające nawadnianie chorego, doustne lub dożylne. Preparatu nie stosować dłużej niż 7 dni.

Czy można stosować Nifuroksazyd Hasco w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Nifuroksazyd Hasco może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Preparat jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne takie jak wysypka lub pokrzywka.