Nifuroksazyd Richter (nifuroksazyd) – tabl. powl.

Co to jest Nifuroksazyd Richter?

Preparat przeciwdrobnoustrojowy stosowany w leczeniu biegunki bakteryjnej.

Co zawiera i jak działa Nifuroksazyd Richter?

Substancją czynną preparatu jest nifuroksazyd, pochodna nitrofuranu o działaniu przeciwbakteryjnym. Mechanizm działania nifuroksazydu polega na hamowaniu aktywności enzymów bakteryjnych oraz hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Lek wykazuje aktywność wobec większości drobnoustrojów Gram-dodatnich i Gram-ujemnych wywołujących zakażenia jelitowe i ostre biegunki zakaźne. Nie działa na bakterie wchodzące w skład prawidłowej flory jelitowej. Nie występuje zjawisko powstawania oporności na nifuroksazyd. Ponieważ nifuroksazyd nie jest wchłaniany, działa wyłącznie w świetle jelita i jest pozbawiony działania ogólnego.

Kiedy stosować Nifuroksazyd Richter?

Preparat jest wskazany do stosowania w ostrych lub przewlekłych biegunkach pochodzenia bakteryjnego oraz w innych chorobach przebiegających z biegunką.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne pochodne nitrofuranu. Nie stosować u dzieci do 7. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nifuroksazyd Richter?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Bez konsultacji z lekarzem preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Jeżeli pomimo stosowania preparatu biegunka utrzymuje się dłużej niż 3 dni należy skonsultować się z lekarzem; konieczne jest właściwe rozpoznanie i podjęcie odpowiedniego leczenia. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku biegunki bakteryjnej z objawami zakażenia ogólnoustrojowego. Ponieważ preparat nie wchłania się z przewodu pokarmowego, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego leczenia, w tym antybiotyków o działaniu ogólnoustrojowym. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości, takich jak np.: wysypka, świąd, duszność, obrzęk twarzy, warg, języka, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. U chorych z biegunką może dojść do szybko postępującej utraty płynów oraz elektrolitów; zawsze należy zadbać o odpowiednie nawodnienie chorego, stałe uzupełnianie płynów i elektrolitów. W przypadku ciężkiej, długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów lub utraty apetytu należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne może być nawodnienie dożylne. Preparat należy stosować równolegle z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców oraz pikantnych i ciężkostrawnych potraw. W okresie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat w postaci kapsułek twardych zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Nifuroksazyd Richter

Preparat ma postać tabletek powlekanych lub kapsułek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Tabletki, kapsułki: Dorośli i dzieci od 7. roku życia: 200 mg (tj. 2 tabletki lub 1 kapsułka) 4 razy na dobę, co 6 godzin. Stosowanie preparatu u dzieci do 7. roku życia jest przeciwwskazane. Sposób stosowania: Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni. Tabletki lub kapsułki należy połykać w całości (nie rozgryzać, nie kruszyć) popijając odpowiednią ilością wody. W okresie leczenia konieczne jest stałe uzupełniające nawadnianie doustne chorego.

Czy można stosować Nifuroksazyd Richter w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W trakcie leczenia z zastosowaniem preparatu nie należy przyjmować równocześnie innych leków doustnych ze względu na silne właściwości adsorpcyjne nifuroksazydu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Nifuroksazyd Richter może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. U osób z nadwrażliwością mogą wystąpić bóle brzucha, nudności, nasilenie biegunki. Jeżeli objawy te mają niewielkie nasilenie nie ma konieczności przerwania stosowania preparatu. Jeżeli nasilenie objawów jest znaczące należy przerwać stosowania preparatu, a w przyszłości unikać przyjmowania pochodnych nitrofuranu. Rzadko mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne takie jak wysypka lub pokrzywka. Pojedyncze przypadki: krostowatości, świerzbiączki guzkowatej. Jeden przypadek granulocytopenii.