Nitrendypina EGIS (nitrendypina) – tabl.

Co to jest Nitrendypina EGIS?

Lek blokujący kanały wapniowe. Działa głównie na naczynia krwionośne powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. Obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy.

Co zawiera i jak działa Nitrendypina EGIS?

Substancją czynną preparatu jest nitrendypina, pochodna dihydropirydyny należąca do grupy leków zwanych antagonistami wapnia (lub blokerami kanału wapniowego). Działanie leków z tej grupy polega na blokowaniu kanałów wapniowych, struktur umożliwiających przepływ jonów wapnia przez błonę komórkową. Nitrendypina blokuje napływ jonów wapnia z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wnętrza komórek mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych. Zwiększenie wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia jest niezbędne do skurczu komórek mięśniowych. Nitrendypina działa głównie na obwodowe naczynia krwionośne. Zablokowanie kanałów wapniowych powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Bezpośrednim skutkiem takiego działania nitrendypiny jest obniżenie ciśnienia tętniczego. Rozszerzenie tętniczek obwodowych zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, co odciąża serce (zmniejsza się zużycie energii przez mięsień sercowy i jego zapotrzebowanie na tlen). Nitrendypina stosowana jest jako lek obniżający ciśnienie tętnicze u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Preparat przyjmuje się 1 lub 2 razy na dobę, co zapewnia kontrolę ciśnienia tętniczego przez 24 godziny. Stężenie maksymalne we krwi występuje w ciągu 1–3 godzin po przyjęciu preparatu.

Kiedy stosować Nitrendypina EGIS?

Preparat jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne pochodne dihydropirydyny. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie: · wstrząs kardiogenny · niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe mniejsze niż 90 mm Hg) · zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. znaczne zwężenie zastawki aortalnej) · zawał serca (podczas zawału serca i przez miesiąc po wystąpieniu zawału) · niestabilna dławica piersiowa. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nitrendypina EGIS?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. U osób z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ działanie preparatu może ulec nasileniu. Konieczne może być dostosowanie dawkowania przez lekarza. U chorych z ciężką niewydolnością wątroby leczenie powinno być rozpoczynane od najmniejszej dostępnej dawki a chorzy powinni być starannie monitorowani. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest przez osoby z przewlekłą niewydolnością nerek. Chorzy z niewyrównaną niewydolnością serca oraz chorzy z zespołem chorego węzła zatokowego (bez stymulatora serca) powinni być ściśle monitorowani. Należy zachować szczególną ostrożność; lekarz rozważy zmniejszenie dawki w tej grupie chorych. Jeżeli wystąpią objawy nadwrażliwości skórnej należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu. Stosowanie leków z grupy antagonistów wapnia może powodować wystąpienie uporczywych reakcji skórnych, w tym także rumienia wielopostaciowego oraz złuszczającego zapalenia skóry. Reakcje skórne są przemijające i ustępują po zaprzestaniu stosowania preparatu. Antagoniści wapnia mogą w rzadkich przypadkach powodować rozrost dziąseł. Konieczne jest zachowanie higieny jamy ustnej (regularne czyszczenie, kontrola płytki nazębnej). Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu; · tabletki 10 mg zawierają barwnik czerwień koszenilową (E124) i mogą powodować reakcje alergiczne. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Stosowanie preparatu może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Działanie takie może wystąpić zwłaszcza na początku leczenia, podczas zwiększania dawki, w przypadku zmiany preparatu na inny lek oraz jeżeli w okresie leczenia spożywany jest alkohol.

Dawkowanie preparatu Nitrendypina EGIS

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając płynem (nie popijać sokiem grejpfrutowym). Ponieważ lek jest wrażliwy na działanie światła, tabletki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Wyjmować z blistra bezpośrednio przed przyjęciem. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz ustali dawkę w każdym przypadku indywidualnie. Leczenie jest długotrwałe. Dorośli: zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 5–10 mg 1 raz na dobę. Następnie lekarz może stopniowo zwiększać dawkę o 5–10 mg w odstępach tygodniowych, w razie potrzeby aż do dawki maksymalnej 40 mg na dobę przyjmowanej w 2 dawkach podzielonych (20 mg 2 razy na dobę), co 12 godzin. W trakcie długotrwałego leczenia lekarz może zmniejszyć dawkę do 10 mg na dobę. U chorych w podeszłym wieku lub u osób z zaburzeniami czynności wątroby działanie preparatu może ulec nasileniu; konieczne będzie dostosowanie dawkowania przez lekarza. Zwykle w tej grupie chorych dawka początkowa wynosi 5 mg 1 raz na dobę. Następnie lekarz może stopniowo zwiększać dawkę o 5 mg (wraz z kontrolą ciśnienia tętniczego) do dawki 5–10 mg 2 razy na dobę. Należy zachować ostrożność w trakcie zwiększania dawki u osób w podeszłym wieku. Nie ma konieczności modyfikowania dawki u chorych z zaburzeniami czynności nerek. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Nitrendypina EGIS w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nitrendypina jest metabolizowana z udziałem izoenzymu 3A4 cytochromu P450 i dlatego wszystkie leki wpływające na aktywność tego izoenzymu mogą osłabiać lub nasilać działanie nitrendypiny. Preparaty zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. ryfampicyna, ziele dziurawca, fenobarbital, fenytoina i karbamazepina) mogą powodować znaczne zmniejszenie stężenia nitrendypiny we krwi i osłabiać jej działanie przeciwnadciśnieniowe. Należy zachować ostrożność. Jeżeli w trakcie leczenia skojarzonego lekarz zwiększy dawkę nitrendypiny, po zakończeniu leczenia skojarzonego, należy pamiętać o zmniejszeniu jej dawki. Preparaty zmniejszające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. diltiazem, ketokonazol, itrakonazol i inne azolowe leki przeciwgrzybicze, rytonawir i inne inhibitory proteazy wirusowej, erytromycyna, klarytromycyna i inne antybiotyki makrolidowe, nefazodon i fluoksetyna oraz niektóre inne leki przeciwdepresyjne, chinuprystyna i dalfoprystyna, cymetydyna, kwas walproinowy) mogą hamować metabolizm nitrendypiny i powodować zwiększenie jej stężenia we krwi oraz nasilenie jej działania przeciwnadciśnieniowego. Należy zachować ostrożność i kontrolować ciśnienie tętnicze; w razie potrzeby lekarz zmniejszy dawkę nitrendypiny. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów, ponieważ mogą one przyczyniać się do zwiększenia stężenia nitrendypiny we krwi i nasilać jej działanie przeciwnadciśnieniowe. Efekt działania soku grejpfrutowego może utrzymywać się przez 3 dni lub dłużej po spożyciu. Ze względu na sumowanie się działania przeciwnadciśnieniowego różnych preparatów stosowanie nitrendypiny może nasilać działanie stosowanych równolegle leków przeciwnadciśnieniowych (takich jak np. beta-blokery, inhibitory konwertazy angiotensyny, alfa-blokery, inni antagoniści wapnia, leki moczopędne i inne). W początkowej fazie leczenia skojarzonego z lekami moczopędnymi może wystąpić zwiększone wydalanie sodu z moczem. Działanie środków zwiotczających mięśnie (np. pankuronium, wekuronium) może być nasilone i przedłużone. Cymetydyna i w mniejszym stopniu ranitydyna mogą zwiększać stężenie nitrendypiny w osoczu i nasilać jej działanie. Nitrendypina zwiększa stężenie glikozydów naparstnicy (np. digoksyna) we krwi. Należy obserwować czy nie występują objawy przedawkowania digoksyny; w razie potrzeby lekarz zmniejszy dawkę digoksyny. Suplementacja wapnia może prowadzić do osłabienia działania przeciwnadciśnieniowego nitrendypiny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Nitrendypina-Egis, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Najczęściej występujące działania niepożądane obejmują obrzęki obwodowe, nagłe zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca, bóle głowy. Do często lub niezbyt często występujących działań niepożądanych należą: dławica piersiowa, nasilenie dławicy piersiowej (zwłaszcza na początku stosowania preparatu), kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), niedociśnienie tętnicze, uczucie mrowienia lub drętwienia (parestezje), zawroty głowy, omdlenie, zmęczenie, niepokój, zaburzenia widzenia (widzenie niewyraźne), duszność, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcia, częste oddawanie moczu, wielomocz, skórne reakcje nadwrażliwości (nadwrażliwość na światło, wysypka, pokrzywka, świąd), bóle mięśni i stawów, nadmierne pocenie się, zwiększenie masy ciała. Rzadko lub bardzo rzadko: zawał serca, zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia), agranulocytoza, gorączka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, impotencja, ginekomastia, rozrost dziąseł, zapalenie naczyń, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani w sporadycznych przypadkach mogący powodować zwężenie dróg oddechowych, utrudniać oddychanie i zagrażać życiu), ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy).