Nodom (dorzolamid) – krople do oczu, roztwór

Co to jest Nodom?

Lek z grupy inhibitorów anhydrazy węglanowej stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Co zawiera i jak działa Nodom?

Substancją czynną preparatu jest dorzolamid. Jest to substancja z grupy sulfonamidów, stosowana miejscowo w okulistyce w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Hamuje aktywność enzymu dehydratazy (anhydrazy) węglanowej. Dehydrataza węglanowa jest enzymem występującym w wielu tkankach organizmu, w tym w oku. Zahamowanie aktywności tego enzymu w wyrostkach ciała rzęskowego oka prowadzi do zmniejszenia produkcji cieczy wodnistej i w konsekwencji do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dorzolamid nie powoduje zwężenia źrenicy ani ślepoty nocnej, nie wpływa na akomodację ani nie wywiera wpływu (lub jest on niewielki) na częstotliwość rytmu serca oraz na ciśnienie tętnicze. Po zastosowaniu miejscowym przenika do krążenia ogólnego, nie występują jednak zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej charakterystyczne dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej. Dorzolamid i jego metabolity wydalane są głównie przez nerki. Dorzolamid stosowany jest w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z beta-blokerami.

Kiedy stosować Nodom?

Preparat jest wskazany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z: · nadciśnieniem ocznym · jaskrą z otwartym kątem przesączania · jaskrą torebkową. Preparat może być stosowany: · jako leczenie wspomagające do leczenia beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki) · w monoterapii u chorych nie reagujących wystarczająco na leki z grupy beta-blokerów lub u których stosowanie beta-blokerów jest przeciwwskazane.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Ze względu na to, że dorzolamid i jego metabolity wydalane są głównie przez nerki, stosowanie preparatu u chorych z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) lub z kwasicą hiperchloremiczną jest przeciwwskazane. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nodom?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego należy zachować ostrożność stosując preparat u chorych z niewydolnością wątroby. Nie ma danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u chorych z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania. W tej grupie chorych, obok leków zmniejszających wytwarzanie cieczy wodnistej, konieczne jest stosowanie innych preparatów (celem leczenia w tej grupie chorych jest otwarcie kąta poprzez podanie odpowiedniego leku). Dorzolamid jest sulfonamidem i pomimo stosowania miejscowego ulega wchłanianiu do krążenia ogólnego. W związku z tym, możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych charakterystycznych dla sulfonamidów stosowanych ogólnie (np. doustnie), w tym reakcji nadwrażliwości o ciężkim przebiegu, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka czy ciężkie zaburzenia hematologiczne. W przypadku podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem (przed ponownym zastosowaniem preparatu). Lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania preparatu (w ciężkich przypadkach konieczne może być podjęcie natychmiastowego leczenia doraźnego). Doustne stosowanie inhibitorów anhydrazy węglanowej może być związane z wystąpieniem kamicy dróg moczowych w efekcie zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej. Po zastosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego i chociaż nie występują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, rzadko możliwe jest wystąpienie kamicy dróg moczowych. U chorych z kamicą nerkową (także jeżeli objawy występowały w przeszłości) istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia kamicy dróg moczowych w związku ze stosowaniem dorzolamidu. W trakcie leczenia mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane takie jak zapalenie spojówek i podrażnienie powiek, niekiedy o charakterze alergicznym. Lekarz w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję czy konieczne jest przerwanie stosowania preparatu. Jeżeli preparat jest stosowany równolegle z innymi inhibitorami anhydrazy węglanowej przyjmowanymi doustnie (działającymi ogólnoustrojowo), istnieje ryzyko nasilenia działania i wystąpienia działań niepożądanych. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego nie zaleca się takiego leczenia skojarzonego. W przypadku stosowania dorzolamidu u chorych z przewlekłymi ubytkami rogówki i/lub po zabiegach chirurgicznych na gałce ocznej możliwe jest wystąpienie obrzęku rogówki oraz jej nieodwracalnej dekompensacji. Stosowanie preparatu u chorych z tej grupy wymaga zachowania ostrożności. Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u wcześniaków (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży) ani u noworodków w 1. tygodniu życia. W przypadku znacznego niedorozwoju kanalików nerkowych lekarz podejmie decyzję czy można stosować preparat, ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia); osoby, które używają soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Stosowanie preparatu może powodować działania niepożądane, w szczególności np. zaburzenia widzenia, zawroty głowy i inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Nodom

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Stosowanie w monoterapii: zwykle stosuje się 1 kroplę 3 razy na dobę do worka spojówkowego. Stosowanie w leczeniu skojarzonym z beta-blokerem: zwykle stosuje się 1 kroplę 2 razy na dobę do worka spojówkowego. Jeżeli wcześniej w leczeniu jaskry stosowane były inne leki lekarz określi indywidualny schemat zmiany sposobu leczenia. Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty podawane do oczu należy odczekać co najmniej 10 minut pomiędzy podaniami kolejnych leków. Przed zastosowaniem preparatu należy umyć ręce. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza powierzchni oka ani powiek, ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Zakażenie może powodować poważne uszkodzenia oczu lub utratę wzroku.

Czy można stosować Nodom w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji preparatu z innymi lekami. Stosowanie z następującymi lekami nie powoduje wystąpienia interakcji: tymolol w postaci kropli do oczu, betaksolol w postaci kropli do oczu, inhibitory konwertazy angiotensyny, blokery kanału wapniowego, leki moczopędne, niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz hormony (np. estrogeny, insulina, tyroksyna). Dorzolamid może nasilać toksyczne działanie dużych dawek salicylanów. Jeżeli preparat jest stosowany równolegle z innymi inhibitorami anhydrazy węglanowej przyjmowanymi doustnie (działającymi ogólnoustrojowo), istnieje ryzyko nasilenia działania i wystąpienia działań niepożądanych, np. zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego nie zaleca się takiego leczenia skojarzonego. Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty podawane do oczu należy odczekać co najmniej 10 minut pomiędzy podaniami kolejnych leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Nodom może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu, takie jak: podrażnienie spojówek, łzawienie, pieczenie, kłucie, zaczerwienienie, niewyraźne widzenie, świąd, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, punkcikowate zapalenie rogówki, przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po zakończeniu leczenia), sklejanie powiek, odwarstwienie błony naczyniowej po zabiegach filtracyjnych, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, miejscowe reakcje nadwrażliwości. Ponadto mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, parestezje, nudności, osłabienie, zmęczenie, krwawienie z nosa, podrażnienie gardła, suchość w ustach, gorzki smak w ustach, kontaktowe zapalenie skóry i reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, pokrzywka, wysypka, świąd, wysypka, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka), sporadycznie możliwa kamica nerkowa. U osób bardzo młodych, szczególnie z niedorozwojem i/lub upośledzeniem nerek możliwe wystąpienie kwasicy metabolicznej.