Normalac (laktuloza) – syrop

Co to jest Normalac?

Preparat należy do grupy leków osmotycznych o działaniu łagodnie przeczyszczającym.

Co zawiera i jak działa Normalac?

Substancją czynną preparatu jest laktuloza. Po podaniu doustnym, nie ulega ona trawieniu w jelicie cienkim, w niezmienionej postaci dociera do jelita grubego, gdzie pod wpływem flory bakteryjnej zostaje rozłożona do dwutlenku węgla i kwasów organicznych, które na drodze osmotycznej zwiększają ilość wody w jelicie grubym, pobudzają jego perystaltykę oraz zmiękczają masy kałowe. Ponadto laktuloza powoduje zakwaszenie treści jelita grubego, przez co przyspiesza reakcję przekształcania amoniaku do jonów amonowych oraz zmniejsza wchłanianie amoniaku do krwi. Prowadzi to do zmniejszenia stężenia amoniaku we krwi.

Kiedy stosować Normalac?

Preparat jest wskazany: · w objawowym leczeniu zaparć · w leczeniu encefalopatii wątrobowej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować jeżeli występuje niedrożność jelit. Osoby z galaktozemią, nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy nie powinny stosować tego preparatu. Nie należy równolegle przyjmować innych preparatów stosowanych w leczeniu zaparć.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Normalac?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Jeżeli zaparcie nie ustąpi po kilku dniach stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Jeżeli występują bóle brzucha, nudności lub wymioty nie należy stosować preparatu. Przewlekłe stosowanie lub stosowanie dużych dawek preparatu może powodować wystąpienie biegunki i zaburzeń elektrolitowych. W okresie stosowania preparatu lekarz, o ile to będzie potrzebne, zaleci kontrolę stężenia elektrolitów we krwi. Zaburzenia elektrolitowe, w tym zmniejszone stężenie potasu we krwi (hipokaliemia), może nasilać toksyczne działania leków z grupy glikozydów nasercowych (np. digoksyny). Chorzy na cukrzycę przed zastosowaniem preparatu powinni skonsultować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność stosując preparat u osób chorych na cukrzycę, zwłaszcza gdy stosowane są duże dawki preparatu. Duże dawki mogą mieć wpływ na kontrolę stężenia glukozy we krwi. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera galaktozę i laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, fruktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Czy można stosować Normalac w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem preparatu w tych okresach należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat, zwłaszcza stosowany w dużych dawkach może powodować zaburzenia elektrolitowe, w tym zmniejszone stężenie potasu we krwi (hipokaliemia), co może nasilać toksyczne działania leków z grupy glikozydów nasercowych (digoksyny). Preparat może działać synergistycznie z neomycyną (leki wzajemnie nasilają swoje działania). Preparaty lub substancje zobojętniające kwasy przyjmowane wraz z laktulozą mogą zmniejszyć skuteczność jej działania.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Normalac może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Jeżeli podana dawka jest za duża może wystąpić biegunka, bóle brzucha i wzdęcia. W wyniku biegunki może dojść do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej.