Norsept (norfloksacyna) – tabl. powl.

Co to jest Norsept?

Lek przeciwbakteryjny stosowany ogólnie z grupy fluorochinolonów. Chemioterapeutyk stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Kiedy stosować Norsept?

Preparat jest wskazany w leczeniu powikłanych i niepowikłanych, ostrych i przewlekłych zakażeń górnych i dolnych dróg moczowych, takich jak: · zapalenie pęcherza moczowego · zapalenie miedniczek nerkowych · odmiedniczkowe zapalenie nerek · przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego, a także zakażeń związanych z chirurgią urologiczną, pęcherzem neurogennym lub kamicą nerkową wywołanych przez bakterie wrażliwe na norfloksacynę.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne chinolony. Nie możesz także stosować preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie można stosować preparatu u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Norsept?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · choroby ośrodkowego układu nerwowego (padaczka, obniżony próg drgawkowy, drgawki w wywiadzie) · zaburzenia rytmu serca lub istnieje ryzyko ich wystąpienia (wydłużenie odcinka QTc w EKG w wywiadzie lub wywiadzie rodzinnym, bradykardia, zaburzenia rytmu, stosowanie leków przeciwarytmicznych) · choroby ścięgien, związane z wcześniejszym leczeniem chinolonami · miastenię (nużliwość mięśni) · niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. U osób z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (w tym z padaczką) nie należy stosować preparatu ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych powikłań ze strony układu nerwowego. U tych osób tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści i ewentualnie stwierdzić bezwzględną koniczność stosowania preparatu gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. W rzadkich przypadkach po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić drgawki. Preparat, podobnie jak inne fluorochinolony, może powodować zapalenie lub uszkodzenie ścięgien (przypadki zerwania ścięgna Achillesa), zwłaszcza u osób starszych oraz stosujących glikokortykosteroidy. Jeżeli pojawi się bolesny obrzęk lub stan zapalny ścięgien należy zaprzestać stosowania preparatu, unikać wysiłku fizycznego i obciążania kończyny i skonsultować się z lekarzem. U chorych na nużliwość mięśni (mysthenia gravis) istnieje ryzyko zaostrzenia przebiegu. Możliwe są reakcje nadwrażliwości (niekiedy nawet po jednorazowym przyjęciu preparatu), w tym szczególnie niebezpieczne reakcje anafilaktyczne. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. W trakcie stosowania preparatu należy unikać ekspozycji na promienie słoneczne lub UV (solarium, lampy kwarcowe). Mogą wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości na światło (reakcje przypominające oparzenia słoneczne). W przypadku wystąpienia tego reakcji tego typu należy zaprzestać stosowania preparatu. Stosowanie preparatu o osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej jest możliwe tylko po ocenieniu przez lekarza w każdym przypadku stosunku ryzyka do korzyści. U tych osób istnieje ryzyko hemolizy (nieodwracalnego uszkodzenia krwinek). W przypadku stosowania preparatu u tych osób należy zachować ostrożność i obserwować czy nie występują objawy hemolizy (odpowiednie badania laboratoryjne). Bardzo rzadko norfoksacyna może powodować zmiany w EKG (wydłużenie odcinka QTc) lub arytmię, dlatego osoby zagrożone wystąpieniem zaburzeń rytmu serca powinny zachować ostrożność. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, u których występuje zmniejszone stężenie potasu we krwi (hipokaliemia) lub zmniejszona częstość serca (bradykardia), a także osoby stosujące leki przeciwarytmiczne. Osoby stosujące cyzapryd, erytromycynę, leki przeciwpsychotyczne lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne u których występuje lub występowało w przeszłości wydłużenie odcinka QTc w EKG powinny zachować szczególną ostrożność. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu ze względu na niedostateczną ilość badań dotyczących bezpieczeństwa (ryzyko artropatii stawów). Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: –preparat zawiera laktozę, osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować takie działania niepożądane, które mogą ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Norsept

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych (np. zapalenie pęcherza moczowego): 400 mg 2 razy na dobę przez 3 dni. Zakażenia dróg moczowych: 400 mg 2 razy na dobę przez 7-10 dni. Przewlekłe nawracające zakażenia dróg moczowych: 400 mg 2 razy na dobę przez okres do 12 tygodni. Jeżeli w ciągu 4 pierwszych tygodni leczenia lekarz uzna poprawę za wystarczającą może on zmniejszyć dawkę do 400 mg 1 raz na dobę. U chorych w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek nie ma konieczności dostosowywania dawki. U chorych w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie, zależnie od ciężkości zakażenia i czynności nerek (klirensu kreatyniny). Dorośli z zaburzeniami czynności nerek: Lekarz zaleci odpowiednią dawkę w zależności od stopnia niewydolności nerek. Jeżeli klirens kreatyniny (w przeliczeniu na 1,73 m2) jest mniejszy niż 30 ml/min dawka ta zwykle wynosi 400 mg 1 raz na dobę. Sposób podawania leku: Stosować doustnie. Tabletki należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed lub2 godziny po posiłku, lub spożyciu mleka. Popijać szklanką wody. Preparaty wielowitaminowe lub inne zawierające żelazo lub cynk, preparaty zobojętniające sok żołądkowy zawierające magnez lub glin, preparaty zawierające sukralfat lub dydanozynę nie powinny być przyjmowane w ciągu 2 godzin od przyjęcia preparatu.

Czy można stosować Norsept w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · preparaty wielowitaminowe i inne leki zawierające żelazo lub cynk · leki zobojętniające sok żołądkowy · leki zawierające magnez lub glin · sukralfat · leki przeciwretrowirusowe (np. dydanozyna) · pochodne ksantyny (np. teofilinę, pentoksyfilinę) · kofeinę · niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, ketoprofen, fenbufen) · cyklosporynę · doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę) · glibenklamid (sulfonylomcznik) · probenecyd · nitrofurantoinę · metoklopramid. Równoległe stosowanie norfloksacyny z preparatami wielowitaminowymi, lekami i produktami zawierającymi żelazo lub cynk, magnez lub glin (np. preparaty zobojętniające sok żołądkowy), dużymi ilościami produktów mlecznych oraz sukralfatem i lekami przeciwretrowirusowymi(dydanozyna) zmniejsza wchłanianie norfloksacyny stosowanej doustnie. Dlatego preparatów tych nie należy stosować w ciągu 2 godz. przed i 2 godz. po przyjęciu norfloksacyny. Ograniczenia te nie dotyczą leków zmniejszających produkcję soku żołądkowego z grupy blokerów receptora H2 (np. ranitydyna). Stosowanie z teofiliną może zwiększać stężenie teofiliny we krwi i w rzadkich przypadkach powodować jej działania niepożądane, mogące stanowić zagrożenie życia. W razie konieczności stosowania obu leków lekarz zaleci monitorowanie stężenia teofiliny we krwi. Nitrofurantoina może zmniejszać działanie przeciwbakteryjne preparatu. W przypadku stosowania preparatu z kofeiną zmniejsza się wydalanie kofeiny i wydłuża okres jej półtrwania we krwi. Niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne np. fenbufen w połączeniu z preparatem mogą spowodować wystąpienie drgawek. Należy unikać równoległego stosowania obu leków. Stosowanie preparatu z cyklosporyną zwiększa stężenie cyklosporyny we krwi (w razie konieczności równoległego stosowania obu leków lekarz zaleci regularne kontrolowanie stężenia cyklosporyny w surowicy krwi i ewentualną modyfikację jej dawkowania). Stosowanie preparatu z warfaryną może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny (w razie konieczności równoległego stosowania obu leków lekarz zaleci regularne oznaczanie parametrów krzepnięcia krwi a szczególnie czasu protrombinowego). Preparat może zwiększać stężenie lub nasilać działanie: glibenklamidu (sulfonyloocznika), co może spowodować ciężką hipoglikemię (w razie konieczności równoległego stosowania obu leków lekarz zaleci regularne oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Probenecyd zmniejsza wydalanie norfloksacyny, nie wpływając na jej stężenie we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Norsept może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do najczęstszych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, wzdęcia, zgaga, bóle i zawroty głowy oraz wysypka. Rzadziej może wystąpić: brak łaknienia, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, pobudzenie, zwiększona aktywność psychomotoryczna, euforia, splątanie, depresja, omamy, reakcje lękowe, szumy uszne, łzawienie, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AST, ALT) i stężenia bilirubiny, eozynofilia, osłabienie, gorączka, bóle mięśni i stawów. Mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby (żółtaczka, zapalenie wątroby) oraz zapalenie trzustki. Rzadko może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się ciężką uporczywą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), którego przebieg bardzo rzadko może zagrażać życiu. Możliwa nadwrażliwość na światło, reakcje alergiczne, obrzęk naczynioruchowy, duszność, pokrzywka, zapalenie naczyń, zapalenie stawów, śródmiąższowe zapalenie nerek. Do bardzo rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą ciężkie reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: silny obrzęk naczynioruchowy (obrzęk ust, języka, gardła utrudniający oddychanie), obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs anafilaktyczny a także zaburzenia w obrębie skóry i tkanki podskórnej (rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry i mogące zagrażać życiu zespół Stevensa i Johnsona oraz martwica toksyczna rozpływna naskórka). Jeżeli zauważysz pojawianie się reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Możliwe osłabienie mięśni, zapalenia i zerwania ścięgien (głównie ścięgna Achillesa), nasilenie objawów miastenii, niewydolność nerek, grzybice pochwy. Możliwe zaburzenia układu nerwowego (polineuropatia, zespół Gillain i Barre, reakcje psychotyczne, drgawki, drżenia, drgawki miokloniczne, parestezje, zaburzenia widzenia) a także zaburzenia hematologiczne takie jak: niedokrwistość (w tym niedokrwistość hemolityczna), małopłytkowość, neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów w morfologii krwi. U niektórych osób, zwłaszcza z istniejącymi czynnikami ryzyka, mogą wystąpić komorowe zaburzenia rytmu i zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QTc). U dzieci możliwe artropatie stawów.