Nosox (oksymetazolina) – krople do nosa, roztwór

Co zawiera i jak działa Nosox?

Sympatykomimetyk, pochodna imidazolu

Kiedy stosować Nosox?

Obrzęk błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia zatok przynosowych, ostrego nieżytu nosa, sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, przewlekły zanikowy nieżyt nosa.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nosox?

Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa. Jeżeli objawy się nasilą lub nie ustąpią po 3–5 dniach, należy się skonsultować z lekarzem. Opakowanie do używania wyłącznie przez jedną osobę. Stosowanie preparatu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i konsultacji z lekarzem w przypadku: leczenia inhibitorami MAO lub innymi lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze; zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania; chorób układu krążenia (np. choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego); cukrzycy; nadczynności tarczycy; guza chromochłonnego nadnerczy. Chlorek benzalkoniowy zawarty w preparacie może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany lub stosowanie zbyt częste może doprowadzić do osłabienia działania leku oraz do zapalenia błony śluzowej nosa i jej nieodwracalnego uszkodzenia. Przed zastosowaniem leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią należy obowiązkowo się skonsultować z lekarzem. W przypadku długotrwałego stosowania lub stosowania w dużych dawkach mogą wystąpić działania niepożądane ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia i obsługi pojazdów mechanicznych. W takim przypadku nie należy prowadzić ani obsługiwać pojazdów mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Nosox

Dorośli i dzieci po 6. rż. 1–2 krople roztw. 0,05% do każdego otworu nosowego 2–3 ×/d. Dzieci 2.–6. rż. 1–2 krople roztw. 0,025% do każdego otworu nosowego 2–3 ×/d. Dzieci 3.–12. mż. 1–2 krople roztw. 0,01% do każdego otworu nosowego 1–2 ×/d. Nie stosować dłużej niż 3 dni.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Nie stosować z inhibitorami MAO lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi ze względu na ryzyko znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Często: uczucie kłującego i piekącego bólu w miejscu podania, suchość błony śluzowej nosa, kichanie. Rzadko: silne uczucie „zatkania nosa” (przekrwienie reaktywne), bóle i zawroty głowy, bezsenność, niepokój, zmęczenie. Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia, zwiększenie ciśnienia tętniczego. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany lub stosowanie dużych dawek może doprowadzić do wtórnego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa objawiającego się zaczerwienieniem, obrzękiem i katarem. Takie działanie może wystąpić już po 5 dniach stosowania leku i w przypadku dalszego jego stosowania doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia błony śluzowej nosa.