Nurofen (ibuprofen) – żel

Co to jest Nurofen?

Jest to preparat do stosowania miejscowego zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Nurofen?

Substancją czynną preparatu jest ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po zastosowaniu preparatu, ibuprofen jest miejscowo wchłaniany do tkanki podskórnej, stawów i płynu maziowego a jedynie w niewielkim stopniu przenika do krążenia.

Kiedy stosować Nurofen?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu objawowym: · bólów mięśni · bólów pleców · bólu w przebiegu chorób układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak lekkie postacie zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe, nerwobóle, fibromialgia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, skurczu oskrzeli, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa. Preparat nie jest wskazany do stosowania u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nurofen?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na nieuszkodzoną powierzchnię skóry. Nie stosować w przypadku stanu zapalnego skóry. Nie stosować na otwarte rany ani na błony śluzowe. Należy chronić oczy, usta i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Osoby chore na astmę, które wcześniej nie stosowały kwasu acetylosalicylowego ani innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem. Stosowany doustnie ibuprofen może, u niektórych osób, powodować działania niepożądane, w tym pogorszenie czynności nerek i ich niewydolność, zaburzenia czynności przewodu pokarmowego oraz krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacje, zwłaszcza u osób z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy oraz reakcje nadwrażliwości, w tym skurcz oskrzeli, zwłaszcza u chorych na astmę. Po zastosowaniu miejscowym ibuprofen jedynie w niewielkim stopniu przenika do krążenia ogólnego, a jego stężenia we krwi jest znacznie mniejsze niż po podaniu doustnym. Stosowanie miejscowe wiąże się ze znikomym ryzykiem wystąpienia powyższych działań niepożądanych, jednakże osoby z zaburzeniami czynności nerek, chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy lub innymi zaburzeniami przewodu pokarmowego, chorzy na astmę oraz osoby ze skłonnością do reakcji alergicznych przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem. Stosowanie preparatu może powodować wystąpienie skórnych reakcji nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia zmian skórnych (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień) należy zaprzestać stosowania preparatu. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Nie należy stosować preparatu pod opatrunkiem okluzyjnym. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Dotychczas nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Nurofen

Preparat ma postać żelu do stosowania miejscowego na skórę. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia: 4–10 cm żelu (tj. 50–125 mg ibuprofenu) nakładać na zmienione chorobowo miejsca i delikatnie wcierać, aż do całkowitego wchłonięcia. Nie stosować częściej niż co 4 godziny ani więcej niż 4 razy na dobę. Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po 2 tygodniach stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem. O ile lekarz nie zaleci inaczej, nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Czy można stosować Nurofen w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Jeżeli karmisz piersią skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z innymi lekami. Równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego (nazywanego potocznie aspiryną) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Nurofen może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe jest wystąpienie miejscowych reakcji skórnych, takich jak świąd, mrowienie, zaczerwienienie. Możliwe wystąpienie reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, plamica, obrzęk naczynioruchowy) oraz reakcji anafilaktycznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego. Nie można wykluczyć wystąpienia niewydolności nerek u osób z chorobami nerek, a także, niestrawności, bólów brzucha, astmy, zaostrzenia astmy, skurczu oskrzeli, duszności oraz ciężkich reakcji skórnych (martwica toksyczna rozpływna, rumień wielopostaciowy).