Nystatyna Teva (nystatyna) – tabl. dojelitowe

Co to jest Nystatyna Teva?

Lek przeciwgrzybiczy z grupy antybiotyków polienowych stosowany doustnie o działaniu miejscowym (w przewodzie pokarmowym).

Kiedy stosować Nystatyna Teva?

Preparat jest wskazany w leczeniu grzybic przewodu pokarmowego, oraz w ich profilaktyce, u chorych leczonych dużymi dawkami antybiotyków lub kortykosteroidów. Preparat w postaci zawiesiny doustnej jest także wskazany w leczeniu grzybicy jamy ustnej, dziąseł, języka, czerwieni wargowej i przełyku.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nystatyna Teva?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w leczeniu grzybic przewodu pokarmowego. Nie stosować preparatu w leczeniu grzybic układowych. Nystatyna praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego do krwi. Wyjątkowo, u osób z niewydolnością nerek, we krwi może wystąpić niewielkie stężenie nystatyny. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat w postaci granulatu zawiera kwas benzoesowy i jego pochodne (parahydroksybenzoesan propylu i metylu); może powodować wystąpienie reakcji alergicznych; preparat w postaci granulatu zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Nystatyna Teva

Preparat ma postać tabletek dojelitowych lub granulatu do sporządzania zawiesiny. Obie postaci przeznaczone są do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Preparat w postaci tabletek: Leczenie grzybic przewodu pokarmowego. Dorośli: 500 000 j.m.–1 mln j.m. co 6 godzin (4 razy na dobę). Dawka maksymalna wynosi 6 mln j.m. na dobę w dawkach podzielonych. Leczenie może trwać do 3 tygodni. Stosowanie preparatu należy kontynuować jeszcze przez 48 godzin po ustąpieniu objawów klinicznych. Profilaktycznie. Dorośli: 500 000 j.m. co 12 lub 8 godzin (2–3 razy na dobę). Preparat w postaci tabletek nie jest zalecany do stosowania u małych dzieci. Do stosowania u dzieci przeznaczony jest preparat w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej. Preparat w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej: Leczenie grzybicy jamy ustnej. Dorośli, dzieci, niemowlęta: 100 000 j.m. 4 razy na dobę. Przed połknięciem zawiesinę należy trzymać w ustach tak długo, jak to możliwe. Lekarz może także zalecić pędzlowanie jamy ustnej zawiesiną 2–3 razy na dobę. Leczenie grzybic przewodu pokarmowego. Dorośli: 500 000 j.m.–1 mln j.m. co 6 godzin. Dzieci i niemowlęta: 200 000 j.m.–2 mln j.m. na dobę w dawkach podzielonych. Profilaktycznie. Dorośli: 500 000 j.m. co 12 lub 8 godzin (2–3 razy na dobę).

Czy można stosować Nystatyna Teva w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone tylko w przypadku, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne i w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad możliwym zagrożeniem dla płodu. Nie wiadomo, czy nystatyna przenika do mleka kobiety karmiącej. Preparat w okresie karmienia piersią może być stosowany wyłącznie na zlecenie lekarza i z zachowaniem ostrożności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Interakcje preparatu z innymi lekami nie są znane.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Nystatyna Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Preparat jest zwykle dobrze tolerowany. Rzadko możliwe nudności, wymioty, biegunka, reakcje alergiczne (wysypka, pokrzywka); bardzo rzadko ciężkie reakcje nadwrażliwości w tym zespół Stevensa i Johnsona.