Oculotect Fluid (poliwidon) – krople do oczu

Co to jest Oculotect Fluid?

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) zapewniający odpowiednie nawilżenie rogówki i spojówek.

Co zawiera i jak działa Oculotect Fluid?

Preparat zawiera poliwidon (inna stosowana nazwa to powidon), rozpuszczalny w wodzie polimer. Roztwór jest substancją wiskoelastyczną, posiada właściwości fizykochemiczne pozwalające na stosowanie go w preparatach tzw. „sztucznych łez”. Wykazuje działanie ochronne na nabłonek rogówki i spojówkę i może być stosowany w zespole suchego oka. Dobrze przylega do powierzchni rogówki, charakteryzuje się odpowiednią lepkością i elastycznością, zapewnia długotrwałe nawilżenie rogówki. W warunkach fizjologicznych, odpowiednia wilgotność powierzchni rogówki zapewniana jest przez przylegającą do powierzchni oka cienką warstwę płynu łzowego. Jeśli ilość lub skład płynu łzowego jest zaburzona występuje zjawisko wysychania rogówki i spojówek, co prowadzi do zespołu suchego oka i objawów takich jak: podrażnienie, pieczenie, suchość, uczucie piasku w oku, ból i nadwrażliwość na światło. Przyczyny zespołu suchego oka mogą obejmować zmniejszenie wytwarzania łez u osób w podeszłym wieku, pracę w klimatyzowanym pomieszczeniu lub przy komputerze, zmiany hormonalne w trakcie menopauzy, zanieczyszczenie środowiska i inne. Ze względu na wielkość cząsteczki, poliwidon nie przenika do wnętrza gałki ocznej.

Kiedy stosować Oculotect Fluid?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawowym zespołu suchego oka; łagodzi uczucie suchości oka wywołane np. przez soczewki kontaktowe, pracę przy komputerze, długotrwałe oglądanie telewizji, dym papierosowy, wiatr i inne.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Oculotect Fluid?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Przed zastosowaniem preparatu należy usunąć miękkie soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 30 minut po zakropleniu oczu, przed ponownym ich założeniem. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący, który może odkładać się w miękkich soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia); · chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienia oczu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować krótkotrwałe zaburzenia widzenia, bezpośrednio po podaniu. Jeżeli wystąpi niewyraźne widzenie lub jakiekolwiek zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn do momentu ustąpienia tych zaburzeń i powrotu prawidłowego, ostrego widzenia.

Dawkowanie preparatu Oculotect Fluid

Preparat ma postać kropli do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zwykle stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego 4 razy na dobę lub w zależności od nasilenia objawów. Po otwarciu preparat może być stosowany nie dłużej niż przez 4 tygodnie. Preparat jest jałowy do momentu pierwszego otwarcia. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. W przypadku miejscowego stosowania innych leków okulistycznych, preparat powinien być stosowany jako ostatni, po upływie co najmniej 5 minut po podaniu poprzedniego leku. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci.

Czy można stosować Oculotect Fluid w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami. W przypadku miejscowego stosowania innych leków okulistycznych, preparat powinien być stosowany jako ostatni, po upływie co najmniej 5 minut po podaniu poprzedniego leku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Oculotect Fluid może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe przemijające zaburzenia widzenia bezpośrednio po podaniu preparatu, łagodne, przemijające uczucie pieczenia, lepkość powiek. Bardzo rzadko podrażnienie oka lub reakcje nadwrażliwości.