Oculotect Gel (retinol) – żel do oczu

Co to jest Oculotect Gel?

Preparat z witaminą A, stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego), o działaniu ochronnym i pielęgnacyjnym, wspomagającym naturalne działanie płynu łzowego.

Co zawiera i jak działa Oculotect Gel?

Preparat zawiera retinol, czynną postać witaminy A. Witamina A jest naturalnym składnikiem płynu łzowego. W warunkach fizjologicznych, odpowiednia wilgotność powierzchni rogówki zapewniana jest przez przylegającą do powierzchni oka cienką warstwę płynu łzowego. Jeśli ilość lub skład płynu łzowego jest zaburzona może wystąpić podrażnienie, pieczenie, suchość. Witamina A reguluje wzrost i regenerację nabłonków, chroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Preparat wykazuje działanie ochronne na nabłonek rogówki i spojówkę i może być stosowany w podrażnieniach związanych z zespołem suchego oka. Preparat charakteryzuje się odpowiednią lepkością, dobrze przylega do powierzchni rogówki, zapewnia długotrwałą ochronę i nawilżenie.

Kiedy stosować Oculotect Gel?

Preparat jest wskazany w leczeniu chorób związanych z zespołem suchego oka, takich jak suche zapalenie rogówki i spojówki oraz niestabilność filmu łzowego lub niewystarczające nawilżanie rogówki.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Oculotect Gel?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Nie należy stosować preparatu gdy soczewki kontaktowe są założone. Przed zastosowaniem preparatu należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 30 minut przed ich ponownym założeniem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Po zastosowaniu preparatu może przejściowo wystąpić niewyraźne, zamazane widzenie. W tym okresie nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń/maszyn czy wykonywać innych prac wymagających pełnej sprawności fizycznej.

Dawkowanie preparatu Oculotect Gel

Preparat ma postać żelu do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: zwykle stosuje się 1 kroplę 3–4 razy na dobę, w zależności od nasilenia objawów. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży. Preparat jest jałowy do momentu pierwszego otwarcia. Nie należy dotykać końcówką tuby jakiejkolwiek powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i zakażenia oczu. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. W przypadku konieczności miejscowego stosowania innych leków okulistycznych, należy zachować 5–10 minutowy odstęp czasowy przed podaniem preparatu, który powinien być stosowany jako ostatni.

Czy można stosować Oculotect Gel w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią; przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W przypadku miejscowego stosowania innych leków okulistycznych, należy zachować co najmniej 5–10 minutowy odstęp czasowy przed podaniem preparatu; preparat powinien być stosowany jako ostatni.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Oculotect Gel może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Może wystąpić: podrażnienie oczu, przekrwienie oka, reakcje nadwrażliwości, przejściowe niewyraźne widzenie.