Oftagel (karbomer) – żel do oczu

Co to jest Oftagel?

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) zapewniający odpowiednie nawilżenie rogówki i spojówek.

Co zawiera i jak działa Oftagel?

Preparat zawiera karbomer, wielkocząsteczkowy polimer. Karbomer wiąże wodę, tworząc strukturę o właściwościach hydrożelu. Tworzy na rogówce warstwę ochronną, jest substancją wiskoelastyczną, posiada właściwości fizykochemiczne pozwalające na stosowanie go w preparatach tzw. „sztucznych łez”. Żel dobrze przylega do powierzchni rogówki, charakteryzuje się odpowiednią lepkością i elastycznością, zapewnia długotrwałe nawilżenie rogówki. W warunkach fizjologicznych, odpowiednia wilgotność powierzchni rogówki zapewniana jest przez przylegającą do powierzchni oka cienką warstwę płynu łzowego. Jeśli ilość lub skład płynu łzowego jest zaburzona występuje zjawisko wysychania rogówki i spojówek, co prowadzi do zespołu suchego oka i objawów takich jak: podrażnienie, pieczenie, suchość, uczucie piasku w oku, ból i nadwrażliwość na światło. Przyczyny zespołu suchego oka mogą obejmować zmniejszenie wytwarzania łez u osób w podeszłym wieku, pracę w klimatyzowanym pomieszczeniu lub przy komputerze, zmiany hormonalne w trakcie menopauzy, zanieczyszczenie środowiska i inne.

Kiedy stosować Oftagel?

Wskazaniem do stosowania preparatu jest suche zapalenie rogówki i spojówki i objawowe leczenie innych postaci zespołu suchego oka.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Oftagel?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Przed zastosowaniem preparatu należy usunąć twarde soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut po zakropleniu oczu, przed ponownym ich założeniem. W okresie stosowania preparatu nie należy używać miękkich soczewek kontaktowych. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący, który może odkładać się w soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować krótkotrwałe zaburzenia widzenia, bezpośrednio po podaniu. Jeżeli wystąpi niewyraźne widzenie lub jakiekolwiek zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn do momentu ustąpienia tych zaburzeń i powrotu prawidłowego, ostrego widzenia.

Dawkowanie preparatu Oftagel

Preparat ma postać żelu do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zwykle stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego, 1–4 razy na dobę. Po otwarciu preparat może być stosowany przez 1 miesiąc. Przed zastosowaniem preparatu należy umyć ręce. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. W przypadku miejscowego stosowania innych leków okulistycznych, preparat powinien być stosowany jako ostatni, po upływie co najmniej 15 minut po podaniu poprzedniego leku.

Czy można stosować Oftagel w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią. Stosowanie preparatu w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią jest dopuszczone w sytuacjach, gdy lekarz po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za wskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami. W przypadku miejscowego stosowania innych leków okulistycznych, preparat powinien być stosowany jako ostatni, po upływie co najmniej 15 minut po podaniu poprzedniego leku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Oftagel może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bezpośrednio po podaniu możliwe przemijające zaburzenia widzenia. Możliwe podrażnienie (pieczenie, zaczerwienie, uczucie obecności ciała obcego). Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.