Oftaquix (lewofloksacyna) – krople do oczu, roztwór

Co to jest Oftaquix?

Chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów, stosowany miejscowo w leczeniu bakteryjnych zakażeń oczu.

Co zawiera i jak działa Oftaquix?

Substancją czynną preparatu jest lewofloksacyna. Jest to syntetyczny chemioterapeutyk, substancja o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Wykazuje większą aktywność od ofloksacyny (jest jej lewoskrętnym enancjomerem). Ze względu na strukturę chemiczną zaliczana jest do grupy leków zwanych fluorochinolonami. Mechanizm działania lewofloksacyny polega na hamowaniu aktywności enzymu bakteryjnego niezbędnego do powstawania prawidłowej struktury kwasu nukleinowego (DNA) bakterii. Bakteryjne DNA ulega destabilizacji, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania podziałów i do śmierci komórki bakteryjnej. Lewofloksacyna jest skuteczna wobec wielu szczepów bakteryjnych powodujących zakażenia oczu. Po podaniu do worka spojówkowego łatwo utrzymuje się w obrębie filmu łzowego, co zapewnia miejscowe uzyskanie stężeń większych niż uzyskiwane w osoczu po podaniu ogólnym. Lewofloksacyna przenika przez rogówkę i osiąga duże stężenie w cieczy wodnistej oka.

Kiedy stosować Oftaquix?

Preparat jest wskazany u chorych, którzy ukończyli 1 rok życia, w miejscowym leczeniu powierzchniowych, bakteryjnych zakażeń oka, wywołanych przez bakterie wrażliwe na lewofloksacynę.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne chinolony. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Oftaquix?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Nie stosować do wstrzyknięć do oka! Antybiotyki z grupy fluorochinolonów podawane ogólnie mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny (wystąpienie wstrząsu jest możliwe nawet po przyjęciu pojedynczej dawki). W przypadku podejrzenia wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze (np. zakażenia drożdżakami) należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. W celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu nie należy dotykać końcówką zakraplacza jakiejkolwiek powierzchni (w tym oka, powieki). W okresie leczenia nie należy używać miękkich soczewek kontaktowych. Osoby, u których stwierdzono bakteryjne zapalenie spojówek, nie powinny używać soczewek kontaktowych. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: preparat zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w miękkich soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia miękkich soczewek kontaktowych); chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienia oczu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Należy zachować ostrożność, ponieważ preparat może powodować przemijające zaburzenia widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu ustąpienia zaburzeń i powrotu ostrego, prawidłowego widzenia.

Dawkowanie preparatu Oftaquix

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Preparat stosuje się do worka spojówkowego. Przez pierwsze 2 dni 1–2 krople co 2 godziny, do 8 razy na dobę (z wyjątkiem godzin snu), następnie 4 razy na dobę. Leczenie trwa zwykle do 5 dni. Czas trwania leczenia określi lekarz. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków. U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawkowania. W celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu nie należy dotykać końcówką zakraplacza jakiejkolwiek powierzchni (w tym oka, powieki).

Czy można stosować Oftaquix w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparat jest przeciwwskazany w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Interakcje możliwe podczas ogólnego stosowania lewofloksacyny nie powinny mieć tutaj istotnego znaczenia, ze względu na bardzo małe stężenie antybiotyku w osoczu po podaniu miejscowym do oka (maksymalne stężenie lewofloksacyny w osoczu podczas stosowania miejscowego jest ponad 1000 razy mniejsze niż stężenie uzyskiwane podczas stosowania doustnego). W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Oftaquix może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Działania niepożądane mają zwykle charakter miejscowy, są łagodne i przemijające. Często może wystąpić pieczenie oczu, pogorszenie widzenia, śluzowa wydzielina w worku spojówkowym. Rzadko pieczenie powiek, obrzęk spojówek, obrzęk brodawkowaty spojówek, obrzęk powiek, uczucie dyskomfortu w oku, świąd, ból oczu, przekrwienie spojówek, obrzęk grudkowaty spojówek, uczucie suchości oczu, rumień powieki, światłowstręt, osad na brzegu powiek, łzawienie. Obserwowano także bóle głowy, nieżyt nosa, nudności, reakcje nadwrażliwości.