Oftensin (tymolol) – krople do oczu

Co to jest Oftensin?

Lek z grupy beta-blokerów stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego).

Co zawiera i jak działa Oftensin?

Substancją czynną preparatu jest tymolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki). Działanie tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Są to receptory pobudzane w warunkach fizjologicznych przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Preparaty z tej grupy stosowane są głównie jako leki przeciwnadciśnieniowe i w przebiegu chorób układu sercowo–naczyniowego. W postaci kropli do oczu tymolol jest stosowany miejscowo, do worka spojówkowego, gdzie obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej. Nie wpływa na szerokość źrenicy ani na akomodację oka. Z worka spojówkowego tymolol dobrze penetruje do struktur oka oraz w znacznym stopniu wchłaniany jest do krwi i może powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane. Początek działania tymololu występuje w ciągu 10–30 minut, a działanie maksymalne w ciągu 1–2 godzin po podaniu miejscowym do oka.

Kiedy stosować Oftensin?

Preparat jest wskazany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z: · nadciśnieniem ocznym · przewlekłą jaskrą z otwartym kątem przesączania.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie: · astma oskrzelowa (także w przeszłości) · ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc · bradykardia zatokowa · blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia · wstrząs kardiogenny · objawowa niewydolność serca. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Oftensin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Leki z grupy beta-blokerów stosowane miejscowo (do worka spojówkowego) mogą być wchłaniane i powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane, charakterystyczne dla tej grupy leków. U chorych z niewydolnością serca konieczne jest jej ustabilizowanie przed rozpoczęciem stosowania preparatu. Chorzy z ciężką niewydolnością serca w przeszłości powinni pozostawać pod uważnym nadzorem lekarskim. Zalecana jest obserwacja czy nie występują objawy niewydolności serca i kontrola częstotliwości rytmu serca. Stosowanie tymololu może powodować nasilenie niewydolności serca, sporadycznie prowadzące do zgonu. Podawanie leku z grupy beta-blokerów (także w postaci kropli do oczu), może sporadycznie spowodować wystąpienie napadu astmy lub zaburzeń oddechowych u chorych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skurczu oskrzeli. Skurcz oskrzeli u chorych na astmę może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z innymi beta-blokerami przyjmowanymi doustnie (działającymi ogólnoustrojowo), ze względu na ryzyko nasilenia działania i wystąpienia działań niepożądanych, zarówno miejscowych jak i ogólnoustrojowych. Nie zaleca się równoległego stosowania 2. miejscowo działających beta-adrenolityków. Chorzy na cukrzycę oraz osoby zagrożone wystąpieniem hipoglikemii (zmniejszenie stężenia glukozy we krwi) powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ leki z grupy beta-blokerów mogą maskować objawy hipoglikemii, takie jak uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia) czy pocenie się. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi. Preparat może także maskować objawy nadczynności tarczycy, w tym zwiększoną częstotliwość rytmu serca. U chorych z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania nie należy stosować preparatu w monoterapii, lecz równocześnie z preparatem zwężającym źrenicę (celem leczenia w tej grupie chorych jest otwarcie kąta poprzez zwężenie źrenicy po podaniu odpowiedniego leku; tymolol nie wpływa lub wpływa tylko w niewielkim stopniu na szerokość źrenicy). Leki blokujące receptory beta adrenergiczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne, włączając wstrząs anafilaktyczny). Możliwe jest zmniejszenie skuteczności stosowanej wówczas adrenaliny. Należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat u chorych z atopowym zapaleniem skóry oraz u osób ze skłonnościami do reakcji alergicznych. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia); osoby, które używają soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Stosowanie preparatu może powodować działania niepożądane, w szczególności np. zaburzenia widzenia, zawroty głowy i inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Oftensin

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Zwykle początkowo stosuje się 1 kroplę roztworu 0,25% 2 razy na dobę do worka spojówkowego; jeżeli działanie okaże się niewystarczające, lekarz zaleci stosowanie 1 kropli roztworu 0,5% 2 razy na dobę do worka spojówkowego. Zalecana jest regularna kontrola ciśnienia wewnątrzgałkowego. U niektórych chorych stabilizację obniżonego ciśnienia wewnątrzgałkowego uzyskuje się po kilku tygodniach stosowania. Chory powinien pozostawać pod nadzorem lekarskim; dla oceny skuteczności leczenia wymagany jest pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego po ok. 4 tygodniach stosowania preparatu. O ile to będzie możliwe, po uzyskaniu stabilizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego lekarz może zalecić stosowanie preparatu 1 raz na dobę. Jeżeli wcześniej w leczeniu jaskry stosowane były inne leki lekarz określi indywidualny schemat zmiany sposobu leczenia. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza powierzchni oka ani powiek, ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu.

Czy można stosować Oftensin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest równolegle z beta-blokerami (inna nazwa: leki beta-adrenolityczne) działającymi ogólnoustrojowo, ze względu na ryzyko wzajemnego nasilenia działania; ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardii), niedociśnienia tętniczego oraz nasilenia działania preparatu okulistycznego. W okresie stosowania preparatu nie należy nagle przerywać stosowania leków przeciwnadciśnieniowych, takich jak klonidyna, ze względu na ryzyko nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego. Tymolol nie wpływa lub wpływa tylko w niewielkim stopniu na szerokość źrenicy, jednakże podawanie tymololu jednocześnie z adrenaliną może spowodować rozszerzenie źrenicy. Tymolol może wpływać na metabolizm, a zatem na stężenie i działanie: cymetydyny, ranitydyny, haloperidolu, amiodaronu, chinidyny, pochodnych fenotiazyny. Leki te mogą wpływać na stężenie i działanie tymololu. Chinidyna może nasilić działanie tymololu, co może prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego i zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardia). Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak np. rezerpina, klonidyna, metylodopa, guanetydyna, guanfacyna ze względu na ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardii), siły skurczu mięśnia sercowego oraz znacznego niedociśnienia tętniczego; zalecana jest ścisła obserwacja lekarska w przypadku konieczności stosowania takiego leczenia skojarzonego. Stosowanie beta-blokerów z antagonistami wapnia przyjmowanymi doustnie (np. werapamil. diltiazem, nifedypina) jest możliwe tylko u osób z prawidłową czynnością serca. U chorych z zaburzeniami czynności serca należy unikać takiego leczenia skojarzonego. Stosowanie doustnych antagonistów wapnia i beta-blokerów może prowadzić do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca, zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego i do niewydolności serca. Równoległe stosowanie beta-blokerów i glikozydów naparstnicy z antagonistami wapnia takimi jak werapamil czy diltiazem może powodować zmniejszenie szybkości przewodzenia przedsionkowo-komorowego. W okresie stosowania preparatu nie należy stosować anestetyków wziewnych; mogą wystąpić interakcje tych związków z preparatem prowadzące do wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi; beta-blokery mogą maskować objawy hipoglikemii; należy kontrolować stężenie glukozy we krwi, szczególnie często w początkowym okresie leczenia. Konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych przez lekarza. Nie zaleca się równoległego stosowania dwóch miejscowo działających beta-adrenolityków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Oftensin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Leki z grupy beta-blokerów stosowane miejscowo, do worka spojówkowego, mogą być wchłaniane i powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane, charakterystyczne dla tej grupy leków. Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu: podrażnienie, zapalenie brzegów powiek, zapalenie rogówki, opadanie powiek, obniżenie wrażliwości rogówki, zaburzenia widzenia, widzenie podwójne, pęcherzyca oczna, suchość oka, odwarstwienie siatkówki (po zabiegu filtracyjnym). Możliwe jest także wystąpienie następujących działań niepożądanych: bóle i/lub zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, udar/niedokrwienie mózgu, zmniejszenie szybkości przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, zatrzymanie akcji serca, niedociśnienie tętnicze, nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego (nasilenie objawów zespołu Raynauda, nasilenie chromania przestankowego, zimne stopy i dłonie), nudności, wymioty, biegunka, suchość w jamie ustnej, bezsenność, depresja, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci, nasilenie objawów miastenii (w tym opadanie powiek), parestezje, łysienie, zaostrzenie łuszczycy, reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka), skurcz oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową lub obturacyjne choroby dróg oddechowych, duszność, kaszel, zaburzenia funkcji seksualnych (impotencja), maskowanie objawów hipoglikemii, toczeń rumieniowaty układowy. Mogą wystąpić zaburzenia psychiczne (omamy, lęk, dezorientacja, stany splątania), jednakże nie jest pewne czy ich wystąpienie ma związek ze stosowaniem preparatu.