Olfen Patch (diklofenak) – plaster

Co to jest Olfen Patch?

Jest to preparat do stosowania miejscowego zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Olfen Patch?

Substancją czynną preparatu jest diklofenak, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu fenylooctowego. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Diklofenak przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie diklofenaku polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Diklofenak zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura ciała, ból, sztywność stawów). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Preparat jest stosowany miejscowo w leczeniu pourazowych stanów zapalnych i bólu. Po zastosowaniu miejscowym diklofenak przenika przez skórę do tkanek podskórnych, ścięgien, mięśni, tkanek okołostawowych, ma zdolność kumulacji w mazi stawowej. Wchłanianie diklofenaku zależy od zastosowanej dawki, wielkości leczonego obszaru, czasu kontaktu preparatu ze skórą i od właściwości powierzchni na którą jest stosowany.

Kiedy stosować Olfen Patch?

Preparat jest wskazany miejscowo w łagodzeniu bólu spowodowanego nagłym nadwyrężeniem, zwichnięciem lub stłuczeniem w urazach kończyn (w następstwie np. kontuzji sportowych).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen). Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane: · u osób, u których występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy · na otwarte rany lub na uszkodzoną skórę (otarcia, skaleczenia, oparzenia) oraz na zmiany skórne (egzema, infekcja skórna) · u kobiet w III trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu u dzieci i młodzieży do 16. roku życajest przeciwwskazane.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Olfen Patch?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na zdrową i nieuszkodzoną powierzchnię skóry. Należy chronić oczy, usta i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Nie stosować preparatu w okolicy oczu lub w pobliżu błon śluzowych. Jeżeli po 3 dniach stosowania preparatu objawy nie ustępują lub nasilają się należy skonsultować się z lekarzem. U chorych na astmę (także, jeżeli astma występowała w przeszłości) oraz u osób uczulonych na jakiekolwiek alergeny istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu. Jeżeli po zastosowaniu preparatu wystąpi wysypka należy natychmiast usunąć plaster i zaprzestać stosowania preparatu oraz skonsultować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania preparatu u osób: ­ ze skłonnością do zapalenia jelit, owrzodzeń przewodu pokarmowego lub krwawień ­ z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby ­ z zaburzeniami czynności serca. Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. U osób w podeszłym wieku istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; osoby te powinny zachować szczególną ostrożność stosując preparat. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia skórnej reakcji nadwrażliwości na światło, po usunięciu plastra należy unikać ekspozycji miejsc leczonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub UV (np. w solarium) przez około 1 dobę. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry; ­ preparat zawiera butylohydroksytoluen, który może powodować miejscowe reakcje skórne (w tym kontaktowe zapalenie skóry) oraz podrażnienie oczu i błon śluzowych. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Olfen Patch

Preparat ma postać plastra leczniczego do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Na bolące miejsce naklejać 1 plaster 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Nie stosować więcej niż 2 plastry lecznicze na dobę. Jeżeli ból pourazowy występuje w kilku miejscach plaster leczniczy można stosować tylko na jedno z tych miejsc. Nie należy stosować plastra pod opatrunkiem okluzyjnym, nie przepuszczającym powietrza. W razie potrzeby można zastosować bandaż elastyczny. Plastra nie należy dzielić na części. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Bez konsultacji z lekarzem preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni. Dłuższe stosowanie preparatu powinno odbywać się pod kontrolą lekarza i nie może przekraczać 7 dni.

Czy można stosować Olfen Patch w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem. Stosowanie preparatu w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane, z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego oraz zahamowania czynności skurczowej macicy. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza w uzasadnionych przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za konieczne. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Jeżeli po konsultacji lekarz zaleci stosowanie preparatu nie wolno stosować go na skórze piersi ani w okolicach piersi. Należy obserwować czy u dziecka nie występują jakiekolwiek działania niepożądane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Olfen Patch może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu (usunąć plaster) i bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem jeżeli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów: nagłe pojawienie się swędzącej wysypki (pokrzywka), obrzęk dłoni, stóp, stawów (np. obrzęk wokół kostki), obrzęk twarzy, warg, języka, gardła lub krtani, trudności w oddychaniu, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, uczucie słabości. Często mogą wystąpić: miejscowe reakcje skórne takie jak: zaczerwienienie, wyprysk, rumień, zapalenie skóry (w tym alergiczne i kontaktowe zapalenie skóry), obrzęk, świąd i pieczenie, reakcje w miejscu podania. Niezbyt często mogą wystąpić: uogólniona wysypka skórna, reakcja nadwrażliwości (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy, reakcja typu anafilaktoidalnego. Rzadko mogą wystąpić: zapalenie pęcherzowe skóry, suchość skóry. Bardzo rzadko mogą wystąpić: wysypka krostkowa, napad astmy, ciężka egzema, wysypka z owrzodzeniami, nadwrażliwość na światło (należy ostrzec pacjenta przed nadmierną ekspozycją na światło słoneczne w celu zmniejszenia ryzyka nadwrażliwości na światło). Ponadto, z nieznaną częstością, może wystąpić krwiak w miejscu podania. Prawdopodobieństwo wystąpienia uogólnionych działań niepożądanych (takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia czynności nerek, skurcz oskrzeli i trudności w oddychaniu), po miejscowym zastosowaniu preparatu, jest nieznaczne.