Ondansetron Kabi (ondansetron) – roztwór do wstrzykiwań

Co to jest Ondansetron Kabi?

Lek stosowany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom i w leczeniu nudności i wymiotów związanych z chemioterapią oraz radioterapią nowotworów lub okresem pooperacyjnym.

Co zawiera i jak działa Ondansetron Kabi?

Substancją czynną preparatu jest ondansetron. Ondansetron stosowany jest w zapobieganiu nudnościom i wymiotom oraz w ich objawowym leczeniu. Ondansetron ogranicza działanie serotoniny (inna nazwa serotoniny to 5-hydroksytryptamina, w skrócie 5-HT) naturalnie występującej w układzie pokarmowym, nerwowym oraz w płytkach krwi substancji o wielorakim działaniu, która może powodować odruch wymiotny. Ondansetron wybiórczo blokuje receptory serotoninowe 5-HT3, znajdujące się w komórkach nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W ten sposób uniemożliwia pobudzenie tych receptorów przez serotoninę. Promieniowanie jonizujące (radioterapia) oraz cytostatyki (chemioterapia) mogą powodować uwalnianie serotoniny w jelicie cienkim zapoczątkowując tym samym odruch wymiotny w konsekwencji pobudzenia receptorów serotoninowych 5-HT3 dośrodkowych włókien nerwu błędnego. Pobudzenie nerwu błędnego może także wywołać pobudzenie ośrodkowe prowadzące do wymiotów. Ondansetron hamuje powstawanie odruchu wymiotnego. Po podaniu doustnym ondansetron szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 90 minutach po doustnym podaniu dawki 8 mg. Po podaniu doodbytniczym (czopki) stężenie maksymalne występuje po 6 godzinach, a po podaniu domięśniowym po ok. 10 minutach. Ondansetron metabolizowany jest w wątrobie; u osób z ciężką niewydolnością wątroby okres biologicznego półtrwania leku ulega znacznemu wydłużeniu oraz zwiększa się dostępność biologiczna postaci wchłanianych z przewodu pokarmowego skutkiem zmniejszenia metabolizmu podczas pierwszego przejścia przez wątrobę.

Kiedy stosować Ondansetron Kabi?

Preparat jest wskazany: · w zapobieganiu nudnościom i wymiotom oraz w leczeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów; · w zapobieganiu nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego oraz w ich leczeniu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki blokujące receptory serotoninowe 5-HT3 (np. granisetron, dolasetron).

Dawkowanie preparatu Ondansetron Kabi

Preparat ma postać roztworu do wstrzykiwań. Przeznaczony jest do podawania dożylnego (wstrzyknięcia dożylne lub wlew po odpowiednim rozcieńczeniu preparatu). Zakres stosowanych dawek wynosi 8–32 mg na dobę. Dawki większe niż 8 mg mogą być podawane wyłącznie we wlewie dożylnym trwającym nie krócej niż 15 minut. Nie wolno stosować pojedynczych dawek większych niż 16 mg. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. U osób z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza; nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę u tych chorych. Dorośli: Nudności oraz wymioty wywołane chemioterapią lub radioterapią: · w przypadku chemioterapii o umiarkowanym działaniu wymiotnym lub radioterapii wywołującej wymioty stosuje się 8 mg w powolnym wstrzyknięciu dożylnym lub w krótkotrwałym wlewie (przez 15 minut) bezpośrednio przed rozpoczęciem leczenia, następnie lekarz zaleci stosowanie leku w postaci innej niż dożylna; · w przypadku chemioterapii o silnym działaniu wymiotnym lek stosuje się w zależności od schematu. 1. schemat: 8 mg w powolnym wstrzyknięciu dożylnym bezpośrednio przed chemioterapią; 2. schemat: 8 mg w powolnym wstrzyknięciu dożylnym lub w krótkotrwałym wlewie dożylnym (przez 15 minut) bezpośrednio przed chemioterapią, następnie dawkę powtarza się dwukrotnie co 2–4 godziny lub po pierwszej dawce stosuje się dożylny wlew ciągły z szybkością 1 mg/godzinę przez okres do 24 godzin; 3. schemat: pojedynczą, odpowiednio rozcieńczoną dawkę 16 mg podaje się bezpośrednio przed chemioterapią we wlewie dożylnym trwającym nie krócej niż 15 minut; nie wolno stosować pojedynczych dawek większych niż 16 mg ze względu na ryzyko wystąpienia wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG; · w zapobieganiu nudnościom i wymiotom opóźnionym lub przedłużonym związanym ze stosowaniem chemioterapii o umiarkowanym lub silnym działaniu wymiotnym albo radioterapii zaleca się zastosowanie preparatu w postaci czopków doodbytniczych lub postaci doustnych (dawkowanie określi lekarz). Dzieci po 2. roku życia i młodzież do 18. roku życia: Nudności i wymioty wywołane chemioterapią: bezpośrednio przed rozpoczęciem chemioterapii preparat podawany jest dożylnie (w czasie 15 minut) w pojedynczej dawce 5 mg/m2 powierzchni ciała, a następnie leczenie kontynuowane jest z zastosowaniem doustnych postaci preparatu. Nie ma doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania preparatu u dzieci do 2. roku życia. Dorośli: Nudności i wymioty okresu pooperacyjnego: 4 mg podaje się w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, przed wprowadzeniem do znieczulenia. Lekarz może także zalecić stosowanie preparatu w postaci innej niż dożylna. W okresie pooperacyjnym zalecana jest pojedyncza dawka 4–8 mg podawana w powolnym wstrzyknięciu dożylnym. Dzieci po 2. roku życia i młodzież do 18. roku życia: Zapobieganie nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego: 0,1 mg/kg masy ciała w powolnym wstrzyknięciu dożylnym bezpośrednio przed znieczuleniem lub w jego trakcie. Dawka podana dożylnie nie może być większa niż 4 mg. Leczenie uporczywych nudności i wymiotów okresu pooperacyjnego: 0,1 mg/kg masy ciała w powolnym wstrzyknięciu dożylnym. Dawka podana dożylnie nie może być większa niż 4 mg. Dane dotyczące stosowania preparatu w leczeniu nudności i wymiotów pooperacyjnych u dzieci do 2. roku życia są ograniczone. U osób z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza; nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę u tych chorych.

Czy można stosować Ondansetron Kabi w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Dane dotyczące stosowania preparatu w okresie ciąży są ograniczone. Jeżeli lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne, zaleci także zachowanie odpowiednich środków ostrożności; szczególna ostrożność jest wymagana w okresie I trymestru ciąży. Nie stosować preparatu w okresie karmienia piersią; ondansetron przenika do mleka matki.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Leki silnie zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (np. fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna) mogą powodować zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi. Preparat może zmniejszać przeciwbólowe działanie tramadolu. Leki mogące wydłużać odstęp QT w zapisie EKG (np. niektóre leki przeciwarytmiczne, pochodne chinolonów, niektóre leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne, inne) stosowane z preparatem mogą powodować dodatkowe wydłużenie odstępu QT.