Opatanol (olopatadyna) – krople do oczu, roztwór

Co to jest Opatanol?

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) o działaniu przeciwalergicznym, zawierający lek przeciwhistaminowy.

Co zawiera i jak działa Opatanol?

Substancją czynną preparatu jest olopatadyna, lek przeciwalergiczny i przeciwhistaminowy. Olopatadyna działa za pośrednictwem wielu odmiennych mechanizmów. Blokuje receptory histaminowe typu 1 (H1) i w ten sposób ogranicza działanie histaminy, substancji biorącej udział w powstawaniu objawów alergicznych. Olopatadyna stabilizuje błonę komórek tucznych spojówki i w ten sposób zapobiega uwalnianiu histaminy i innych mediatorów reakcji alergicznej. Olopatadyna łagodzi objawy alergiczne, takie jak obrzęk, zaczerwienienie i świąd. Ogólnoustrojowe wchłanianie olopatadyny podawanej miejscowo jest bardzo małe.

Kiedy stosować Opatanol?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Opatanol?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Substancja czynna preparatu, olopatadyna, pomimo podawania miejscowego do worka spojówkowego, może w niewielkim stopniu być wchłaniana do krążenia ogólnego i powodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy działań niepożądanych lub reakcje nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego, stosowanie preparatu rzadko może być związane z wystąpieniem punkcikowatych lub toksycznych, wrzodziejących ubytków rogówki. Długotrwałe lub częste stosowanie, zwłaszcza u osób z zespołem suchego oka lub zaburzeniami czynności rogówki, wymaga nadzoru lekarskiego i starannego monitorowania, czy nie występują powyższe działania niepożądane. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia); soczewki kontaktowe należy usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Osoby, u których po zastosowaniu preparatu wystąpi niewyraźne widzenie lub jakiekolwiek zaburzenia widzenia, nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn do momentu ustąpienia tych zaburzeń i powrotu prawidłowego, ostrego widzenia.

Dawkowanie preparatu Opatanol

Preparat ma postać kropli do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 3. roku życia: zwykle stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego 2 razy na dobę, z zachowaniem 8 godzinnej przerwy pomiędzy zakropleniami. Lekarz określi czas trwania leczenia; w razie potrzeby może być ono kontynuowane przez 4 miesiące. Preparat jest jałowy do momentu pierwszego otwarcia. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów okulistycznych, należy zachować 5–10 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Czy można stosować Opatanol w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Stosowanie leku w ciąży możliwe wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne; należy zachować ostrożność i ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących interakcji preparatu z innymi lekami. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów okulistycznych, należy zachować 5–10 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Opatanol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane dotyczące oczu, takie jak: ból oka, podrażnienie, suchość oka, ubytki i nieprawidłowości nabłonka rogówki, punkcikowate zapalenie rogówki, plamki na rogówce, wydzielina z oka, światłowstręt, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, kurcz powiek, uczucie dyskomfortu, świąd, grudki na spojówkach, uczucie obecności ciała obcego, łzawienie, obrzęk powiek, przekrwienie spojówek i oka, zapalenie spojówek, obrzęk rogówki, rozszerzenie źrenicy. Ponadto, mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane, takie jak: nieżyt nosa, zaburzenia smaku, suchość w jamie ustnej i nosowej, bóle i zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia, kontaktowe zapalenie skóry, suchość skóry, uczucie pieczenia skóry, zmęczenie, nadwrażliwość, osłabienie mięśni, złe samopoczucie, zapalenie zatok, duszność, obrzęk twarzy, zapalenie skóry, rumień, nudności, wymioty.