Oratram 100 (tramadol (chlorowodorek tramadolu)) – tabl. o przedł. uwalnianiu

Co to jest Oratram?

Opioidowy lek o działaniu przeciwbólowym zawierający tramadol.

Kiedy stosować Oratram?

Preparat jest wskazany w leczeniu bólu o średnim i dużym nasileniu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi w tym opioidami lub lekami psychotropowymi · padaczka nie poddająca się leczeniu · równoległe stosowanie leków inhibitorów MAO (tramadolu nie należy stosować podczas i 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO) · leczenie uzależnienia od opioidów.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Oratram?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat należy stosować ostrożnie (lekarz oceni stosunek ryzyka do korzyści ze stosowania preparatu i zaleci odpowiednie środki ostrożności) u osób: · uzależnionych od opioidów · po urazie głowy · we wstrząsie · z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia · z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego · z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Należy zachować ostrożność w przypadku osób ze zwiększoną wrażliwością na leki opioidowe. U osób leczonych tramadolem opisywano przypadki występowania drgawek, szczególnie u osób przyjmujących go w dużych dawkach (ponad 400 mg na dobę) lub stosujących jednocześnie leki obniżające próg drgawkowy. Osoby z padaczką w wywiadzie lub podatne na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego mogą być leczone preparatem tylko jeśli lekarz zdecyduje o bezwzględnej konieczności takiego postępowania. Stosowanie tramadolu może prowadzić do uzależnienia (silna potrzeba ciągłego dostarczania substancji do organizmu) i rozwoju tolerancji (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu uzyskania tego samego efektu). Należy zachować ostrożność i w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Osoby ze skłonnością do nadużywania leków lub uzależnień powinny być leczone krótkotrwale pod ścisłą opieką lekarza. Tramadolu nie należy stosować jako terapię zastępczą u osób uzależnionych od opioidów, nie znosi on efektów odstawienia morfiny. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Dawkowanie preparatu Oratram

Preparat ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dawkowanie lekarz zawsze dobiera indywidualnie w zależności od intensywności bólu i reakcji chorego. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: Początkowo zwykle 100 mg 2 ×/dobę; w razie potrzeby lekarz zaleci zwiększenie dawki zwiększyć do 150–200 mg 2 ×/dobę. Dawka maksymalna: 400 mg/dobę. Odstęp między kolejnymi dawkami nie może być krótszy niż 8 h. U chorych po 75. roku życia lekarz prawdopodobnie zaleci odpowiednie wydłużenie odstępów między dawkami. W przypadku chorych z umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby zaleca się stosowanie leku w postaci kapsułek, a nie tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Osoby z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby nie powinny stosować tego preparatu. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia. Lek należy popić niewielką ilością płynu; zażywać niezależnie od posiłków, co 12 godzin, najlepiej rano i wieczorem. Tabletki połykać w całości, nie rozgryzać i nie kruszyć.

Czy można stosować Oratram w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży. W czasie długotrwałego stosowania preparatu nie należy karmić piersią, nie ma potrzeby przerywania karmienia z powodu jednorazowego podania tramadolu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Oratram może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często mogą wystąpić: zawroty głowy, nudności. Często mogą wystąpić: bóle głowy, senność, wymioty, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nadmierna potliwość, uczucie zmęczenia. Niezbyt często mogą wystąpić: zaburzenia czynności układu krążenia (kołatanie serca, tachykardia – przyspieszenie rytmu serca, hipotonia ortostatyczna zapaść sercowo-naczyniowa), zwłaszcza podczas dożylnego podawania leku, oraz u pacjentów po wysiłku fizycznym, nudności, podrażnienie żołądka i jelit (uczucie ucisku w żołądku, wzdęcie), biegunka, odczyny skórne. Rzadko mogą wystąpić: bradykardia (spowolnienie rytmu serca), zwiększenie ciśnienia tętniczego, zmiany apetytu, parestezje, drżenia, zahamowanie oddychania, drgawki typu padaczkowego, mimowolne kurcze mięśni, omdlenia, omamy, dezorientacja, zaburzenia snu, niepokój, koszmary senne, zaburzenia widzenia, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia oddawania moczu (trudności w odpływie moczu, zatrzymanie moczu), reakcje alergiczne (np. duszność, skurcz oskrzeli, sapanie, obrzęk naczyniowo-nerwowy), reakcje anafilaktyczne, objawy odstawienie (pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkinezja, drżenia, objawy żołądkowo-jelitowe). Ponadto, z niemożliwą do ustalenia częstością mogą wystąpić: rozszerzenie źrenic. Bardzo rzadko mogą wystąpić: wzrost aktywności enzymów wątrobowych w związku z czasowym zastosowaniem tramadolu, napady paniki, nasilony niepokój, omamy, parestezje, szumy uszne i nietypowe zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, jak splątanie, depersonalizacja, derealizacja, paranoja).