Ospen 1000 (penicylina fenoksymetylowa) – tabl. powl.

Co to jest Ospen?

Lek przeciwbakteryjny stosowany ogólnie. Antybiotyk beta-laktamowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Ospen?

Substancją czynną preparatu jest penicylina fenoksymetylowa. Jest to penicylina () naturalna, oporna na działanie kwasu zawartego w soku żołądkowym. Przeznaczona do stosowania doustnego. Mechanizm jej działania polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia namnażanie się komórek bakteryjnych. Ze względu na strukturę chemiczną penicylina fenoksymetylowa zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych (), których wspólną cechą jest obecność w ich cząsteczce pierścienia beta-laktamowego. Struktura ta jest wrażliwa na działanie enzymów, tzw. beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Enzymy te mogą powodować rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku. Obecność beta-laktamaz w komórkach bakterii jest jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Penicylina fenoksymetylowa jest antybiotykiem o silnym działaniu przeciwbakteryjnym stosowanym w leczeniu zakażeń dróg oddechowych oraz skóry i tkanek miękkich.

Kiedy stosować Ospen?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń, o lekkim lub umiarkowanym przebiegu, wywołanych przez bakterie wrażliwe na penicylinę: · zakażenia uszu, nosa i gardła (zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, płonica, zapalenie zatok, ropne zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, ostre zapalenie ucha środkowego, angina Vincenta) · zakażenia dróg oddechowych (bakteryjne zapalenie oskrzeli i płuc, odoskrzelowe zapalenie płuc) · zakażenia skóry i tkanek miękkich (róża, różyca, liszajec, czyraczność, ropnie, ropowica) oraz: · w zapobieganiu gorączce reumatycznej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki beta-laktamowe (np. inne penicyliny, cefalosporyny). Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występują u Ciebie zaburzenia żołądkowo-jelitowe z wymiotami i utrzymującą się biegunką (ze względu na zmniejszenie wchłaniania preparatu).

Dawkowanie preparatu Ospen

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli o masie ciała większej niż 60 kg, chorzy otyli, w podeszłym wieku, kobiety w ciąży: Zwykle stosowana dawka wynosi 4,5 mln j.m. na dobę w 3 dawkach podzielonych, czyli 1,5 tabletki preparatu Ospen 1 mln j.m. 3 razy na dobę (co 8 godzin) lub 1 tabletka preparatu Ospen 1,5 mln j.m. 3 razy na dobę (co 8 godzin). W razie potrzeby lekarz może zwiększyć stosowaną dawkę. Dorośli o masie ciała mniejszej niż 60 kg oraz dzieci i młodzież o masie ciała większej niż 40 kg: Zwykle stosowana dawka wynosi 3 mln j.m. na dobę w 3 dawkach podzielonych, czyli 1 tabletka preparatu Ospen 1 mln j.m. 3 razy na dobę (co 8 godzin). Dzieci po 6. roku życia: Należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz prawdopodobnie zaleci stosowanie preparatu w postaci zawiesiny doustnej. Dobowe dawki stosowane u dzieci wynoszą zwykle 50 000–100 000 j.m. na kg masy ciała na dobę. Zwykle nie należy stosować dawek mniejszych niż 25 000 j.m. na kg masy ciała na dobę. Lekarz indywidualnie określi czas trwania leczenia. Leczenie zwykle kontynuuje się przez 3 dni po ustąpieniu objawów. W przypadku zakażeń wywoływanych przez paciorkowce antybiotyk powinien być przyjmowany co najmniej przez 10 dni, aby zapobiec powikłaniom. Szczególne dawkowanie jest wymagane w przypadku stosowania leku w zapobieganiu gorączce reumatycznej. Należy skonsultować się z lekarzem. U dzieci należy stosować preparat w postaci zawiesiny doustnej. U osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby zwykle nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Jeżeli będzie to konieczne lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie indywidualnie w każdym przypadku. U chorych z bezmoczem lekarz zaleci zmniejszenie dawki i wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami. Sposób podawania leku: Stosować doustnie. Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijając szklanką wody. Preparat należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem. Dawkę dobową przyjmuje się zwykle w 2–3 dawkach podzielonych.

Czy można stosować Ospen w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Należy skonsultować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję czy możesz stosować ten lek. Penicylina fenoksymetylowa przenika do mleka matki.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · leki o działaniu bakteriostatycznym (np. chloramfenikol, antybiotyki makrolidowe, erytromycyna, tetracykliny, sulfonamidy) · inne antybiotyki · probenecyd · leki przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, przeciwgorączkowe · doustne preparaty antykoncepcyjne · doustne leki przeciwzakrzepowe · metotreksat · sulfinpirazon. Nie należy równolegle stosować antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym (takich jak np. chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy, tetracykliny, antybiotyki makrolidowe) ponieważ mogą one osłabić bakteriobójcze działanie fenoksymetylopenicyliny. Możliwe są interakcje z równolegle stosowanymi innymi antybiotykami. Probenecyd oraz leki przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, przeciwgorączkowe (zwłaszcza indometacyna, fenylobutazon, salicylany) mogą opóźniać wydalanie penicyliny co może powodować nasilenie i przedłużenie jego działania. Penicylina fenoksymetylowa (i inne antybiotyki o szerokim spektrum działania) może zmniejszać skuteczność działania doustnych preparatów antykoncepcyjnych (należy skonsultować się z lekarzem). Fenoksymetylopenicylina może w pojedynczych przypadkach zakłócić działanie lekówprzeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny lub indandionu), wydłużając czas protrombinowy i/lub czas krwawienia. Fenoksymetylopenicylina zmniejsza wydalanie metotreksatu, zwiększając ryzyko jego działania toksycznego. Sulfinpirazon zmniejsza wydalanie penicylin. Leki z tej grupy mogą inaktywować doustną szczepionkę przeciw durowi brzusznemu. Guma guar (popularny dodatek do żywności) zmniejsza wchłanianie fenoksymetylopenicyliny. Wpływ penicyliny fenoksylowej na wyniki badań laboratoryjnych: Penicylina fenoksymetylowa może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu), urobilinogenu oraz aminokwasów. W przypadku wykonywania tych badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu penicyliny fenoksylowej.