Otinum (salicylan choliny) – krople do uszu

Co to jest Otinum?

Preparat o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, stosowany w stanach zapalnych ucha, zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Otinum?

Substancją czynną preparatu jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) salicylan choliny. Salicylan choliny jest pochodną kwasu salicylowego i podobnie jak inne salicylany wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Podstawą mechanizmu działania NLPZ, w tym salicylanów, jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz, enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania salicylanów. Możliwe jest także, że preparat hamuje działanie innych substancji aktywujących receptory bólowe oraz innych mediatorów stanu zapalnego. Po podaniu miejscowym do ucha preparat nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

Kiedy stosować Otinum?

Preparat jest wskazany: · w ostrym zapaleniu ucha środkowego, błony bębenkowej oraz zewnętrznego przewodu słuchowego · przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego w celu zmiękczenia stwardniałej woskowiny.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób z perforacją błony bębenkowej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Otinum?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania do ucha. Nie stosować doustnie. Nie ma danych dotyczących ototoksycznego (uszkadzającego narząd słuchu) działania preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Otinum

Preparat ma postać kropli do uszu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Ostre zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego, błony bębenkowej i ucha środkowego: 3–4 krople 3–4 razy na dobę. Pomocniczo przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego ze stwardniałą woskowiną: 3–4 krople 2 razy na dobę przez 4 dni. Sposób stosowania: Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego do ucha. Wkraplanie należy wykonywać u chorego leżącego na boku, z uchem zwróconym ku górze. Po zakropleniu chory powinien pozostac w tej pozycji kilka minut.

Czy można stosować Otinum w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę przed zastosowaniem preparatu poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie wolno stosować preparatu u kobiet w okresie ciąży, o ile lekarz nie uzna tego za absolutnie konieczne. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie stwierdzono występowania interakcji preparatu stosowanego miejscowo do ucha z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Otinum może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie skóry, świąd). U osób z perforacją błony bębenkowej w trakcie stosowania preparatu może dojść do uszkodzenia słuchu.