Otrivin 0,05% (ksylometazolina) – krople do nosa, roztwór

Co zawiera i jak działa Otrivin?

Lek pobudzający receptory α-adrenergiczne, pochodna imidazoliny

Kiedy stosować Otrivin?

Nieżyt błony śluzowej nosa związany z zakażeniem wirusowym, reakcją alergiczną lub alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok. Wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Stan po operacjach prowadzonych przez nos i po operacjach odsłaniających oponę twardą. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Otrivin?

Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa. Stosowanie preparatu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i ewentualnej konsultacji z lekarzem w przypadku osób z chorobami układu krążenia (np. nadciśnieniem tętniczym, dławicą piersiową), z zaburzeniami metabolicznymi (np. chorzy na cukrzycę, z nadczynnością tarczycy), z rozrostem gruczołu krokowego, z jaskrą. Nie stosować u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne. Nie należy stosować leku u pacjentów z przewlekłym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany lub w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych i do wtórnego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa. Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego preparat może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa. Nie należy stosować u kobiet w ciąży. Przed zastosowaniem w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem; brak danych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania w tym okresie. W przypadku długotrwałego stosowania lub stosowania w dużych dawkach mogą wystąpić działania niepożądane ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia i obsługi pojazdów mechanicznych. W takim przypadku nie należy prowadzić ani obsługiwać pojazdów mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Otrivin

Dorośli i dzieci od 6. rż. 2–3 krople roztw. 0,1% lub 1 dawka aerozolu 0,1% 3–4 ×/d do każdego otworu nosowego. Niemowlęta i dzieci do 6. rż. 1–2 krople roztw. 0,05% lub 1 dawka aerozolu 0,05% do każdego otworu nosowego 1–2 ×/d (co 8–10 h). Nie podawać więcej niż 3 dawki/d do każdego otworu nosowego.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Nie stosować w okresie leczenia inhibitorami MAO lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Unikać stosowania z innymi sympatykomimetykami, takimi jak efedryna lub pseudoefedryna.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Mogą wystąpić: przekrwienie, pieczenie błon śluzowych nosa i gardła, suchość błon śluzowych nosa, kichanie. Bardzo rzadko działania ogólnoustrojowe: przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, bóle głowy, nudności, drżenie, zaburzenia snu, reakcje alergiczne (wysypka skórna, świąd, duszność, obrzęk naczynioruchowy). Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany lub stosowanie dużych dawek może doprowadzić do wtórnego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa.