Otrivin ipra Max (ipratropium (bromek ipratropium) + ksylometazolina) – aerozol do nosa, roztwór

Co zawiera i jak działa Otrivin ipra Max?

Preparat złożony zawierający lek pobudzający receptory alfa-adrenergiczne i niewybiórczego antagonistę receptorów muskarynowych

Kiedy stosować Otrivin ipra Max?

Objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa z wodnistą wydzieliną w przebiegu przeziębienia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, atropinę lub podobne substancje, jaskra, wysychające zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować u osób po przeznosowym usunięciu przysadki, po zabiegach z dostępem przez nos lub jamę ustną, w czasie których opona mózgowa może być uszkodzona.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Otrivin ipra Max?

Nie stosować u osób do 18. roku życia. Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa. Stosowanie preparatu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i wcześniejszej konsultacji z lekarzem w przypadku osób z chorobami układu krążenia (np. nadciśnieniem tętniczym, dławicą piersiową), z zaburzeniami metabolicznymi (np. chorzy na cukrzycę, z nadczynnością tarczycy), z rozrostem gruczołu krokowego, zwężonym pasażem przez moczowód, z jaskrą, z guzem chromochłonnym nadnerczy, z częstymi krwawieniami z nosa, z niedrożnością jelit, u chorych na mukowiscydozę. Jeżeli pacjent jest uczulony na określone substancje adrenergiczne (np. adrenalinę, efedrynę), mogą wystąpić działania niepożądane w postaci bezsenności, zawrotów głowy, drżenia, zwiększonego ciśnienia tętniczego, tachykardii (zwiększonej czynności serca). Nie stosować dłużej niż przez 7 dni; stosowanie leku przez okres dłuższy niż 7 dni lub w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych i do wtórnego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u osób po 70. roku życia. Przed zastosowaniem leku u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią należy się skonsultować z lekarzem; nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani w okresie karmienia piersią bez zalecenia lekarza. Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny sprawdzić jak reagują na preparat, ponieważ może on powodować działania niepożądane, które mogą wpływać na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia i obsługi pojazdów mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Otrivin ipra Max

Dorośli. 1 dawka do każdego nozdrza co 6 h, maks. 3 ×/d, nie dłużej niż 7 dni.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Nie stosować w okresie leczenia inhibitorami MAO. Równoległe stosowanie inhibitorów MAO lub stosowanie ich w okresie 14 dni po zaprzestaniu stosowania preparatu może spowodować znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego. Nie stosować z trójpierścieniowymi lub czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Równoległe stosowanie trójpierścieniowych lub czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub stosowanie ich w okresie 14 dni po zaprzestaniu stosowania preparatu może spowodować nasilenie działania ksylometazoliny zawartej w preparacie. Równoległe stosowanie preparatu z lekami zawierającymi substancje o działaniu cholinolitycznym (leki stosowane w celu zmniejszenia ruchliwości jelit, leki stosowane w leczeniu choroby lokomocyjnej) może powodować nasilenie działania tych leków. Należy się skonsultować z lekarzem w przypadku stosowania któregokolwiek z wymienionych wyżej leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Mogą wystąpić: krwawienia z nosa, wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, przekrwienie, pieczenie błon śluzowych nosa i gardła, suchość błon śluzowych nosa i gardła, kichanie, uczucie zatkania nosa, ból głowy. Możliwe działania ogólnoustrojowe: przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, bóle głowy, nudności, drżenie, zaburzenia snu, niepokój, zawroty i bóle głowy, trudności z opróżnianiem pęcherza, zaburzenia ostrości wzroku, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, ból oka, rozszerzenie źrenicy, reakcje alergiczne (wysypka skórna, świąd, duszność, obrzęk języka, warg i twarzy, skurcz krtani). Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany lub stosowanie dużych dawek może doprowadzić do wtórnego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa.