Oxalin 0,05% (oksymetazolina) – krople do nosa

Co zawiera i jak działa Oxalin?

Sympatykomimetyk, pochodna imidazolu

Kiedy stosować Oxalin?

Ostry nieżyt błony śluzowej nosa, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok przynosowych. Naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie trąbki słuchowej lub ucha środkowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na oksymetazolinę, sympatykomimetyki lub którykolwiek składnik preparatu, suche zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować dłużej niż 3–5 dni.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Oxalin?

Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa. Jeżeli objawy się nasilą lub nie ustąpią po 3–5 dniach, należy się skonsultować z lekarzem. Opakowanie do używania wyłącznie przez jedną osobę. Stosowanie preparatu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i konsultacji z lekarzem w przypadku: leczenia inhibitorami MAO lub innymi lekami podwyższającymi ciśnienie tętnicze; podwyższonego ciśnienia śródgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania; chorób układu krążenia (np. choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego); cukrzycy; nadczynności tarczycy; guza chromochłonnego nadnerczy. Chlorek benzalkoniowy zawarty w preparacie może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany lub stosowanie zbyt częste może doprowadzić do osłabienia działania leku oraz do zapalenia błony śluzowej nosa i jej nieodwracalnego uszkodzenia. Przed zastosowaniem leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią należy się obowiązkowo skonsultować z lekarzem. W przypadku długotrwałego stosowania lub stosowania w dużych dawkach mogą wystąpić działania niepożądane ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia i obsługi pojazdów mechanicznych. W takim przypadku nie należy prowadzić ani obsługiwać pojazdów mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Oxalin

W ostrym nieżycie błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych: dorośli i dzieci po 12. rż. 1 kroplę roztworu lub żelu 0,05% do każdego otworu nosowego 2–3 ×/d, dzieci 1.–3. rż. 1 kropla roztworu 0,025% 2–3 ×/d, 3.–6. rż. – 1 kropla roztworu lub żelu 0,025% 2–3 ×/d, 6.–12. rż. 1 kropla roztworu lub żelu 0,05% 2 ×/d. W naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu trąbki słuchowej lub ucha środkowego: dorośli i dzieci po 12. rż. 1 kropla roztworu 0,05% do każdego otworu nosowego 2–3 ×/d, dzieci 1.–6. rż. 1 kropla roztworu 0,025% 2–3 ×/d, 6.–12. rż. 1 kropla roztworu 0,05% 2 ×/d.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Nie stosować z inhibitorami MAO lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi ze względu na ryzyko znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Mogą wystąpić: przekrwienie, pieczenie błon śluzowych nosa i gardła, suchość błon śluzowych nosa, kichanie. Rzadko działania ogólnoustrojowe: przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, bóle głowy, nudności, bezsenność, drżenia, osłabienie, zmęczenie. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany lub stosowanie dużych dawek może doprowadzić do wtórnego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa objawiającego się zaczerwienieniem, obrzękiem i katarem. Takie działanie może wystąpić już po 5 dniach stosowania leku i w przypadku dalszego jego stosowania doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia błony śluzowej nosa.