Oxazepam Espefa (oksazepam) – tabl.

Co to jest Oxazepam Espefa?

Lek wykazujący silne działanie przeciwdrgawkowe, uspokajające, przeciwlękowe, nasenne i rozluźniające mięśnie, pochodna benzodiazepiny.

Co zawiera i jak działa Oxazepam Espefa?

Oksazepam to krótko działająca pochodna benzodiazepiny (BZD). Wiąże się z receptorem benzodiazepinowym (RBZD), co powoduje określoną reakcję w komórce, czyli jest jego agonistą. RBZD są częścią receptorów zwanych receptorami GABA-A, które mają zdolność wiązania wielu substancji m.in. kwasu -aminomasłowego (GABA). Oksazepam, jak inne BZD, działa pośrednio przez nasilenie zdolności wiązania się GABA z receptorem GABA-A. Ze względu na hamujące czynność komórek nerwowych działanie GABA, BZD wykazują pośrednie działanie hamujące w ośrodkowym układzie nerwowym. Oksazepam wykazuje działanie przeciwlękowe i uspokajające oraz słabe przeciwdrgawkowe, nasenne i zmniejszające napięcie mięśni.

Kiedy stosować Oxazepam Espefa?

Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu: · stanów lękowych · niepokoju związanego z depresją · podniecenia związanego z ostrym alkoholowym zespołem abstynencyjnym.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Oxazepam Espefa?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu lekarz powinien wyeliminować inne możliwe przyczyny bezsenności (somatogenne, psychogenne, niewłaściwe nawyki). Jeśli bezsenność utrzymuje się lub nawraca po 7–14 dniowym leczeniu, może to oznaczać, iż jej przyczyną są pierwotne zaburzenia fizyczne lub psychiczne, wymagające odpowiedniej diagnozy i leczenia. Leczenie oksazepamem powinno trwać możliwie krótko, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia uzależnienia fizycznego, psychicznego i tolerancji na lek (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu osiągnięcia tego samego efektu klinicznego). Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz z zastosowaną dawką i czasem leczenia, jest większe u osób z uzależnieniem od alkoholu i leków w wywiadzie, a także u osób z zaburzeniami osobowości. W przypadku wystąpienia uzależnienia, po zaprzestaniu stosowania oksazepamu może ujawnić się zespół odstawienny (abstynencyjny). Charakteryzuje się on następującymi objawami: bóle głowy i mięśni, stany lękowe, napięcie, niepokój, stan splątania i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: utrata świadomości, depersonalizacja, zwiększona ostrość słuchu, drętwienie i mrowienie kończyn, zwiększona wrażliwość na światło oraz hałas, omamy i drgawki padaczkowe. Po zaprzestaniu stosowania benzodiazepin (także oksazepamu) może wystąpić zjawisko „z odbicia”, którego objawami są: zmiany nastroju, lęk, trudności z zasypianiem, niepokój. Ryzyko pojawienia się tych objawów jest większe po nagłym zaprzestaniu stosowania oksazepamu. Dlatego lek należy odstawiać stopniowo zmniejszając dawki. Leki z tej grupy mogą powodować niepamięć następczą, której ryzyko wstąpienia wzrasta wraz ze wzrostem zastosowanej dawki. Objawom niepamięci może towarzyszyć zachowanie nieadekwatne do sytuacji. Zjawiska te występują najczęściej w kilka godzin po zastosowaniu preparatu, w tym czasie pacjent powinien mieć możliwość nieprzerwanego 7–8-godzinnego snu. W przypadku wystąpienia następujących objawów: · niepokój · pobudzenie · drażliwość · agresja · urojenia · ataki furii · koszmary senne · omamy · psychozy · niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie leczenia i poinformuje o dalszym postępowaniu. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku: · przewlekłej niewydolności oddechowej; lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki preparatu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia depresji oddechowej · z przewlekłej niewydolności oddechowej, ponieważ lek wykazuje hamujący wpływ na ośrodek oddechowy · osób, u których obniżenie ciśnienia tętniczego mogłoby prowadzić do powikłań kardiologicznych · niewydolności nerek · niewydolności wątroby, ponieważ preparat może przyspieszać rozwój encefalopatii · porfirii, ponieważ może dochodzić do nasilenia objawów choroby. Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z niewydolnością wątroby ze względu na ryzyko przyspieszenia rozwoju encefalopatii. Oksazepam nie jest lekiem przeciwpsychotycznym i nie powinien być stosowany jako jedyny lek w leczeniu psychoz. Preparatu nie należy stosować w monoterapii depresji oraz zaburzeń lękowych związanych z depresją, ponieważ zwiększa się ryzyko samobójstwa u pacjenta. Podczas długotrwałego leczenia należy kontrolować pracę wątroby i układu krwiotwórczego. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu: Preparat zawiera laktozę; osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Oksazepam wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Działanie uspokajające leku, występowanie zaburzeń takich jak niepamięć, upośledzenie koncentracji i upośledzenie czynności mięśni mogą mieć szkodliwy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Osoby stosujące preparat nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn (również w ciągu 3 dni po zakończeniu leczenia).

Dawkowanie preparatu Oxazepam Espefa

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Stany lękowe, niepokój związany z depresją. Niepokój o nasileniu łagodnym do umiarkowanego: 10–15 mg 3–4 ×/dobę Niepokój o znacznym nasileniu: 20–30 mg 3–4 ×/dobę, większa dawka w porze spoczynku. U pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych, ze zmniejszoną masą ciała, z obniżonym ciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia, niewydolnością oddechową lub osłabieniem mięśni zwykle stosuje się 10 mg 3 ×/dobę. Pobudzenie związane z ostrym alkoholowym zespołem abstynencyjnym. 20–30 mg 3–4 ×/dobę. Preparat należy stosować niezależnie od posiłków; wieczornej dawki nie należy podawać bezpośrednio po posiłku. Dawkowanie indywidualne, w zależności od nasilenia objawów i indywidualnej wrażliwości. Czas leczenia łącznie z odstawianiem leku nie powinien przekraczać 4 tygodni.

Czy można stosować Oxazepam Espefa w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. W pierwszym trymestrze ciąży preparat można stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, kiedy leczenie bezpieczniejszymi substancjami jest niemożliwe lub przeciwwskazane. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność stosując równolegle: · z lekami o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (barbiturany, leki przeciwdepresyjne, inhibitory MAO, neuroleptyki, leki przeciwdrgawkowe, znieczulające, przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, opioidowe leki przeciwbólowe), etanolem, lekami zwiotczającymi mięśnie; może dochodzić do nasilenia wpływu hamującego tych leków na ośrodkowy układ nerwowy i depresji oddechowej; lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawek · z opioidowymi lekami przeciwbólowymi; może wystąpić nasilona euforia, co prowadzi do nasilenia uzależnienia psychicznego · z lewodopą, ponieważ oksazepam może osłabiać jej działanie · z lekami zwiotczającymi mięśnie, ich działanie może się nasilać · z teofiliną/kofeiną, ponieważ mogą one osłabiać działanie uspokajające oksazepamu. Podczas leczenia, a także przez 3 dni po jego zakończeniu, nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Oxazepam Espefa może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często mogą wystąpić: senność, spowolnienie reakcji, zawroty głowy, stany splątania i dezorientacji, osłabienie mięśni, ataksja, zamazane podwójne widzenie. Rzadko mogą wystąpić: ból głowy, leukopenia, małopłytkowość, agranulocytoza. Mogą także wystąpić: zaburzenia mowy z mową zamazaną i nieprawidłowym wymawianiem, zaburzenia pamięci (niepamięć następcza), zaburzenia libido, reakcje alergiczne, dyspepsja, zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu, drżenie mięśni, zwiotczenie mięśni, zaburzenia czynności wątroby (np. żółtaczka), zaburzenia miesiączkowania, brak apetytu, niewielkie obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, ogólne osłabienie, omdlenia, reakcje paradoksalne (niepokój psychoruchowy, pobudzenie i agresywność, splątanie, omamy, koszmary senne, urojenia, psychozy, drażliwość, nieodpowiednie zachowanie), uzależnienie fizyczne i psychiczne, niewielkie obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne. Niewielkie obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Podczas leczenia oksazepamem może ujawnić się wcześniej istniejąca, niezdiagnozowana depresja ze skłonnościami samobójczymi. Ponadto mogą wystąpić: osłupienie, zaburzenia orientacji, gorączka i euforia.