Oxis Turbuhaler (formoterol) – proszek do inhalacji

Co to jest Oxis Turbuhaler?

Lek wziewny o działaniu rozszerzającym oskrzela, ułatwiający swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Stosowany jest w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli. Działanie występuje szybko, po 1–3 minutach od podania leku i utrzymuje się przez 12 godzin lub dłużej (lek długo działający).

Co zawiera i jak działa Oxis Turbuhaler?

Substancją czynną preparatu jest formoterol. Jest to substancja należąca do sympatykomimetyków. Działanie wszystkich sympatykomimetyków polega na pobudzaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi, znajdujących się na powierzchni określonych komórek naszego organizmu. W przypadku wziewnie podanego formoterolu pobudzeniu ulegają receptory adrenergiczne typu beta2 znajdujące się w mięśniach gładkich oskrzeli. Wziewne podanie ma na celu umożliwienie szybkiego i bezpośredniego dotarcia leku do miejsca jego działania tj. do receptorów beta2 w drogach oddechowych oraz zminimalizowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Pobudzenie tych receptorów prowadzi do rozkurczu mięśni i rozszerzenia oskrzeli co ułatwia swobodny przepływ powietrza do płuc. Poprawia się wentylacja płuc a chory odczuwa znaczną ulgę lub całkowite ustąpienie duszności spowodowanej skurczem mięśni dróg oddechowych.

Kiedy stosować Oxis Turbuhaler?

Preparat jest wskazany w: · leczeniu podtrzymującym, skojarzonym z wziewnymi kortykosteroidami, objawów obturacji (zwężenia, zmniejszenia drożności) dróg oddechowych i w zapobieganiu objawom wywołanym przez wysiłek u pacjentów chorych na astmę, u których leczenie kortykosteroidami nie jest wystarczające · leczeniu objawów obturacji dróg oddechowych u osób chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość), na którykolwiek składnik preparatu (preparat zawiera laktozę). Nie należy stosować preparatu u dzieci przed ukończeniem 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Oxis Turbuhaler?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · nadczynność tarczycy · choroby układu sercowo–naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu, podzastawkowe zwężenie aorty nieznanego pochodzenia, tętniak, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, ciężka niewydolność serca, tachyarytmia, wydłużony odstęp QTc w zapisie EKG) · guz chromochłonny nadnerczy · zmniejszoną tolerancję glukozy · cukrzycę. Preparat nie jest odpowiedni dla osób dopiero rozpoczynających leczenie astmy. Preparat jest przeznaczony dla osób, u których choroba ma postać przewlekłą i wymagane jest regularne stosowanie preparatu. Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem w okresie ostrego, ciężkiego zaostrzenia astmy lub jeśli nastąpiło pogorszenie stanu pacjenta podczas istniejącego zaostrzenia. Preparat może zostać dołączony do stosowanych dotychczas kortykosteroidów co może dodatkowo pomóc w łagodzeniu objawów choroby. Preparat nie zastępuje działania wziewnych lub doustnych kortykosteroidów. Rozpoczynając leczenie preparatem nie należy przerywać stosowanych dotychczas sterydów wziewnych lub w tabletkach. Pamiętaj, że jeżeli stosując preparat Oxis Turbuhaler odczujesz poprawę, nie możesz przerywać lub modyfikować leczenia lekami przeciwzapalnymi (kortykosteroidami) bez konsultacji z lekarzem. W leczeniu podtrzymującym astmy długo działające leki rozszerzające oskrzela (formoterol) nie powinny być stosowane jako jedyne leki, lecz tylko w skojarzeniu z lekami przeciwzapalnymi tj. wziewnymi lub doustnymi kortykosteroidami. Jeżeli zostanie osiągnięta prawidłowa kontrola objawów astmy lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie stosowanej dawki preparatu. Jeżeli lekarz zaleci Ci zmniejszanie dawki, to ważne jest, abyś w tym okresie pozostawał pod fachową opieką medyczną, która regularnie będzie kontrolować Twój stan i odpowiedź Twojego organizmu na zmniejszoną dawkę formoterolu. Jeżeli po rozpoczęciu leczenia preparatem Oxis Turbuhaler nastąpi nasilenie objawów astmy (może to objawiać się nasileniem świstów w drogach oddechowych, uczuciem ściskania w klatce piersiowej) lub objawy nie będą prawidłowo kontrolowane nie przerywaj leczenia lecz skonsultuj się z lekarzem. Konieczność częstego stosowania preparatu (kilka razy w tygodniu) w celu zapobieżenia obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem a także konieczność dodatkowych inhalacji (oprócz tych stosowanych w leczeniu podtrzymującym) świadczy o niedostatecznej kontroli astmy i konieczności skonsultowania się z lekarzem, który rozważy zmianę sposobu leczenia. Ważne! Jeżeli stosujesz szybkodziałające leki rozszerzające oskrzela i zauważysz, że zwykle stosowana dawka nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów musisz zastosować większą niż dotąd dawkę tych leków lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne. Pamiętaj, że nagłe i szybko postępujące nasilenie dolegliwości związanych z astmą jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu i wymaga szybkiej konsultacji lekarskiej! Powinieneś wiedzieć, że stosowanie tego preparatu podobnie jak stosowanie innych leków z tej grupy (innych sympatykomimetyków pobudzających receptory adrenergiczne typu beta2) może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu w surowicy krwi (hipokaliemia), które może być niebezpieczne dla Twojego zdrowia. Hipokaliemia może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą dodatkowo nasilać się skutkiem niedotlenienia tkanek w wyniku duszności. Powinieneś zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku gdy dodatkowo stosujesz leki moczopędne (stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego) lub jesteś chory na ciężką postać astmy leczonej pochodnymi ksantyny (np. teofilina) czy kortykosteroidami, ponieważ w tej sytuacji może dojść do nasilenia hipokaliemii. Zapytaj lekarza czy w Twojej sytuacji należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi i jak często powinieneś poddawać się tym badaniom. Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego stosowanego w celu rozszerzenia oskrzeli może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli). Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: –preparat zawiera laktozę (450 µg/dawkę); zwykle nie wywołuje to objawów niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy. Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Dostarczany jest w uruchamianym wdechem inhalatorze Turbuhaler, zaopatrzonym w licznik dawek. Mechanizm liczący inhalatora zlicza każdą zażytą dawkę, lecz liczba widoczna w okienku licznika zmniejsza się co 20 dawek. Dlatego po zażyciu pojedynczej dawki leku można nie zauważyć zmiany w okienku licznika. Gdy cyfra 0 na czerwonym tle znajdzie się w środkowej części okienka licznika oznacza to, że w inhalatorze nie ma leku. Jedna dawka inhalacyjna zawiera w zależności od opakowania 4,5 lub 9 µg formoterolu. Inhalator zawiera 60 dawek. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Ponieważ ilość leku w dawce jest niewielka smak leku może być niewyczuwalny. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane. Pamiętaj! · Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni. · Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. · Utrzymuj inhalator (Turbuhaler) w czystości. Przecieraj raz w tygodniu zewnętrzną część ustnika suchą szmatką. Nie wolno odkręcać ustnika. Nie wolno używać wody ani innych płynów. Aparat do inhalacji Turbuhaler powinien być suchy. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i na zdolność wykonywania innych czynności wymagających koncentracji.

Dawkowanie preparatu Oxis Turbuhaler

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. W leczeniu podtrzymującym zaleca się regularne, codzienne stosowanie preparatu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Nie ma konieczności dostosowywana dawek u osób w podeszłym wieku oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się następujące dawki: Dorośli powyżej 18. roku życia: Leczenie astmy: W leczeniu podtrzymującym: 4,5–9 µg 1 lub 2 razy na dobę; u niektórych pacjentów może być konieczne: 18 µg 1 lub 2 razy na dobę. W celu zmniejszenia objawów obturacji dróg oddechowych: doraźnie 4,5–9 µg. Zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem: 9 µg przed wysiłkiem. Maksymalna dawka dobowa w leczeniu podtrzymującym to 36 µg; w razie konieczności dopuszcza się 54 µg. Maksymalna dawka jednorazowa to 27 µg. Leczenie POChP: W leczeniu podtrzymującym: 9 µg 1 lub 2 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa w leczeniu podtrzymującym to 18 µg. Oprócz dawek stosowanych w leczeniu podtrzymującym można, w celu opanowania objawów, w razie potrzeby zastosować dodatkowe inhalacje. Maksymalna dawka jednorazowa to 18 µg. Maksymalna dawka dobowa to 36 µg (łącznie ze stosowanymi stale dawkami). Dzieci powyżej 6. roku życia: Leczenie astmy: W leczeniu podtrzymującym: 9 µg 1 lub 2 razy na dobę. W celu zmniejszenia objawów obturacji dróg oddechowych: doraźnie 4,5–9 µg. Zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem: 4,5–9 µg przed wysiłkiem. Maksymalna dawka dobowa w leczeniu podtrzymującym to 18 µg; w razie konieczności dopuszcza się 36 µg na dobę. Maksymalna dawka jednorazowa to 9 µg. Przyjmowanie dawek przez dzieci powinno przebiegać pod kontrolą osoby dorosłej. Preparat nie jest wskazany dla dzieci, które nie ukończyły 6. roku życia.

Czy można stosować Oxis Turbuhaler w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży stosowanie formoterolu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania formoterolu u kobiet w ciąży. Do czasu uzyskania wystarczających danych zaleca się szczególną ostrożność zwłaszcza w I i III trymestrze ciąży. Lek może hamować akcję porodową. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Oxis Turbuhaler może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: delikatne drżenia mięśni, uczucie kołatania serca, bóle głowy. Do niezbyt częstych działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości takie jak: świąd i zaczerwienienie, wysypka, nerwowość, przyspieszenie czynności serca (tachykardia), kurcze mięśni. Do rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk ust, języka, gardła utrudniający oddychanie), skurcz oskrzeli, pokrzywka, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs. Jeżeli zauważysz pojawianie się reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może bardzo rzadko powodować podrażnienie dróg oddechowych (kaszel, suchość w jamie ustnej), a także wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej. Ponadto preparat może powodować: nudności, zawroty głowy, niepokój, bezsenność, bóle mięśni i stawów, niespecyficzne bóle w klatce piersiowej, zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia) objawiające się: zaburzeniami rytmu serca oraz bólami i kurczami mięśni. Bardzo rzadko u osób wrażliwych mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe) oraz dławica piersiowa. Podczas leczenia lekami z grupy formoterolu (beta2 mimetyki) może dojść do zwiększenia stężenia insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu i związków ketonowych we krwi.