OxyContin (oksykodon (chlorowodorek oksykodonu)) – tabl. o przedł. uwalnianiu

Co to jest OxyContin?

Opioidowy lek o działaniu przeciwbólowym zawierający oksykodon.

Co zawiera i jak działa OxyContin?

Oksykodon jest silnym lekiem przeciwbólowym , należącym do grupy opioidów. Pobudza on receptory opioidowe , µ i w mózgu, rdzeniu kręgowym i narządach obwodowych. W lecznictwie wykorzystuje się głównie jego działanie przeciwbólowe i uspokajające. Wyniku zastosowania postaci leku o przedłużonym uwalnianiu uzyskano wydłużony czas działania leku bez nasilenia natężenia działań niepożądanych. Leki z tej grupy mogą mieć wpływ na gospodarkę hormonalną organizmu, powodować zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi, natomiast zmniejszenie stężenia testosteronu i kortyzolu.

Kiedy stosować OxyContin?

Preparat jest wskazany w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne opioidowe leki przeciwbólowe. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · ciężka niewydolność oddechowa z niedotlenieniem i/lub hiperkapnią (zwiększone stężenie dwutlenku węgla) · ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc · serce płucne · ciężka astma oskrzelowa · niedrożność porażenna jelit · ciąża · okres karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując OxyContin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Ze względu na brak odpowiednich badań nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 12. roku życia. Preparat należy stosować ostrożnie u osób: · w podeszłym wieku, ze względu na możliwość wystąpienia depresji oddechowej · z zaburzeniami czynności płuc, wątroby lub nerek · z obrzękiem śluzowatym · z niedoczynnością tarczycy · z chorobą Addisona · z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego · z ostrą psychozą organiczną (np. po zatruciu alkoholem) · z alkoholizmem, majaczeniem alkoholowym · ze stwierdzonym uzależnieniem od opioidów · z zapaleniem trzustki · z kamicą żółciową · z obturacyjnymi i zapalnymi chorobami jelit · z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym · z zaburzoną zdolnością utrzymywania odpowiedniego ciśnienia tętniczego · z padaczką · ze skłonnością do drgawek · równolegle stosujących inhibitory MAO. U osób wrażliwych oksykodon może spowodować hipotonię (niedociśnienie) W przypadku wystąpienia niedrożności porażennej jelit lub jej podejrzenia, lekarz prawdopodobnie zaleci odstawienie preparatu i poinformuje o dalszym postępowaniu. Nie zaleca się stosowania przed operacjami i w ciągu 12–24 h po zabiegu operacyjnym. Preparatu o przedłużonym uwalnianiu zawierającym 80 mg oksykodonu nie zaleca się do stosowania u chorych nieleczonych do tej pory opioidami ze względu na zagrożenie wystąpienia niewydolności oddechowej. W czasie długotrwałego stosowania może się rozwinąć tolerancja na lek (konieczność stosowania coraz większych dawek w celu osiągnięcia tego samego efektu terapeutycznego), równocześnie rozwija się także oporność krzyżowa na inne opioidy. Przewlekłe stosowanie preparatu może prowadzić do uzależnienia fizycznego, a nagłe przerwanie stosowania – do zespołu odstawiennego. Stosowanie zgodne z zaleceniami lekarskimi u chorych z bólem przewlekłym zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju uzależnienia. Pozostałości tabletki można znaleźć w kale. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: Preparat zawiera laktozę; nie powinien być stosowany u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Dawkowanie preparatu OxyContin

Preparat ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta dobiera lekarz. Dorośli i młodzież po 12. roku życia. U osób niestosujących dotychczas opioidowych leków przeciwbólowych początkowo zwykle 10 mg co 12 godzin, u osób leczonych wcześniej opioidami dawka początkowa może być większa. W razie potrzeby lekarz może zalecić zwiększenie dawki leku, nie częściej jednak niż co 1–2 dni, z 10 mg do 20 mg co 12 godzin, a następnie o ok. 1/3. W bólach nienowotworowych zwykle stosuje się 40 mg/dobę, w bólach nowotworowych 80–120 mg/dobę, a niekiedy do 400 mg/dobę. U osób z grup zwiększonego ryzyka (np. z niewydolnością wątroby lub nerek, małą masą ciała, wolno metabolizujące leki) nieleczonych dotychczas opioidami początkowo stosuje się dawkę 5 mg co 12 godzin. Preparat należy stosować doustnie, niezależnie od posiłków, tabletki połykać w całości, nie łamać, nie żuć i nie kruszyć. Przyjęcie uszkodzonej tabletki może prowadzić do natychmiastowego wchłonięcia całej dawki (przeznaczonej do stopniowego uwalniania), co może potencjalnie stanowić zagrożenie życia.

Czy można stosować OxyContin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Nie należy stosować tego preparatu w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność u osób przyjmujących leki: · działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki uspokajające, nasenne, fenotiazyny, neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwwymiotne i inne opioidy), ponieważ mogą one nasilać działania niepożądane preparatu, szczególnie depresję oddechową · o działaniu cholinolitycznym (np. psychotropowe, przeciwhistaminowe, przeciwwymiotne, stosowane w chorobie Parkinsona), ponieważ mogą one nasilać działania niepożądane takie jak: zaparcia, suchość w jamie ustnej, zaburzenia oddawania moczu · przeciwzakrzepowe, pochodne kumaryny, ponieważ może dochodzić do zwiększenia lub zmniejszenia wartości wskaźnika INR · cymetydyną, ponieważ może ona hamować rozkład oksykodonu, co prowadzi do zwiększenia jego stężenia we krwi. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również OxyContin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często mogą wystąpić: uspokojenie polekowe (senność aż do zaburzeń świadomości), zawroty głowy, ból głowy, zaparcia, nudności, wymioty, świąd. Często mogą wystąpić: zmniejszenie apetytu do jego utraty, zmiany nastroju i osobowości, zmniejszenie aktywności, niepokój, nadmierna aktywność, pobudzenie, nerwowość, bezsenność, zaburzenia myślenia, splątanie, omdlenia, parestezje, niedociśnienie tętnicze, duszność, ból brzucha, biegunka, suchość w jamie ustnej, czkawka, niestrawność, reakcje skórne, osutka, zatrzymanie moczu, bolesne oddawanie moczu, nagłe parcie na pęcherz, pocenie się, również z dreszczami, osłabienie. Niezbyt często mogą wystąpić: nadwrażliwość, zaburzenia percepcji, zmniejszenie popędu płciowego, zaburzenia koncentracji, migrena, zaburzenia smaku, zwiększone napięcie mięśniowe, drżenia mięśniowe, niedoczulica, zaburzenia koordynacji, zaburzenia widzenia lub słuchu, częstoskurcz, rozszerzenie naczyń, zmiany głosu, kaszel, owrzodzenia lub zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, kolka żółciowa, impotencja, uzależnienie fizyczne, przypadkowe urazy. Rzadko mogą wystąpić: opryszczka, odwodnienie, zwiększenie apetytu, napady drgawkowe (zwłaszcza u osób z padaczką lub skłonnością do drgawek), niepamięć, kołatanie serca, smoliste stolce, choroby zębów, krwawienia z dziąseł, dysfagia, suchość skóry, zanik miesiączki, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, pragnienie. Bardzo rzadko mogą wystąpić: reakcje anafilaktyczne, zaburzenia mowy, niedrożność jelit, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, pokrzywka.