Panadol dla dzieci (paracetamol) – zaw.

Co zawiera i jak działa Panadol dla dzieci?

Nieopioidowy lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym

Kiedy stosować Panadol dla dzieci?

Bóle różnego pochodzenia (zębów, głowy, gardła, ucha, bolesne ząbkowanie), gorączka oraz ból w przebiegu przeziębienia i grypy, po szczepieniach.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, niewydolność wątroby lub nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Panadol dla dzieci?

Należy się skonsultować z lekarzem, gdy objawy nie ustąpią po 3 dniach. Wskazany jest kontakt z lekarzem przed podaniem leku dziecku do 2. roku życia. Nie stosować dawek większych niż zalecane. Aby uniknąć przedawkowania, należy sprawdzać, czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby lub głodzone zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Spożywanie alkoholu podczas stosowania preparatu zwiększa ryzyko działania hepatotoksycznego. Stosować ostrożnie u osób z niewydolnością nerek lub wątroby oraz u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ze względu na zawartość sorbitolu i maltitolu nie stosować u osób z nietolerancją glukozy lub fruktozy.

Dawkowanie preparatu Panadol dla dzieci

Dzieci od 3. mż. Doustnie 15 mg/kg mc. Nie stosować częściej niż co 4 h. Nie należy przekraczać dawki 60 mg/kg mc./d.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Należy się skonsultować z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków: metoklopramidu, domperydonu, cholestyramin, zydowudyny, leków nasennych, przeciwpadaczkowych, przeciwgruźliczych, inhibitorów MAO, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, a jeżeli zachodzi konieczność długotrwałego stosowania paracetamolu także leków przeciwzakrzepowych. Stosowanie z inhibitorami MAO może powodować pobudzenie i zwiększenie temperatury ciała.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Mogą wystąpić: reakcje alergiczne, pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty, małopłytkowość, agranulocytoza. W razie wystąpienia działań niepożądanych należy się skonsultować z lekarzem.