Panadol Extra (kofeina + paracetamol) – tabl. powl.

Co to jest Panadol Extra?

Jest to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, zawierający paracetamol oraz kofeinę.

Co zawiera i jak działa Panadol Extra?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol oraz kofeinę. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to kofeina. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Działa też umiarkowanie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Po podaniu doustnym paracetamol i kofeina dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Oba składniki preparatu przenikają przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Panadol Extra?

Preparat jest wskazany w bólach różnego pochodzenia: · bóle głowy, w tym bóle migrenowe · bóle gardła · bóle zębów · bóle mięśni, kości i stawów · bolesne miesiączkowanie oraz · przeciwgorączkowo w przebiegu przeziębienia i stanów grypopodobnych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby ­ z chorobą alkoholową ­ z zaburzeniami rytmu serca ­ z bezsennością oraz ­ u dzieci do 12. roku życia. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Panadol Extra?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Jeżeli stwierdzono u Ciebie niedobór enzymów: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. W okresie stosowania preparatu należy unikać nadmiernego spożycia kofeiny (np. zawartej w kawie, herbacie, niektórych napojach, cukierkach). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn. Niekiedy preparat może powodować działania niepożądane takie jak np. niemożność skupienia uwagi, nerwowość czy zawroty głowy, które mogą upośledzać sprawność psychomotoryczną.

Dawkowanie preparatu Panadol Extra

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: w zależności od nasilenia objawów 1–2 tabletek do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny. Dawka maksymalna wynosi 8 tabletek na dobę (tj. 4 g paracetamolu/520 mg kofeiny w ciągu doby). Nie stosować u dzieci do 12. roku życia. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni.

Czy można stosować Panadol Extra w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży (preparat zawiera kofeinę). Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Metoklopramid lub domperydon zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a cholestyramina opóźnia jego wchłanianie. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Disulfiram, estrogeny i progesteron mogą zmniejszać szybkość wydalania kofeiny. Kofeina może zwiększać szybkość wydalania litu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Panadol Extra może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Ze względu na zawartość paracetamolu preparat może powodować: zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość). Możliwe reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, wysypka, rumień, a także niebezpieczny dla życia obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny (objawy mogą obejmować obrzęk warg, krtani, języka, duszność, skurcz oskrzeli u chorych z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przyspieszenie czynności serca, gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego, utratę przytomności). Możliwe ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona. Ze względu na zawartość kofeiny preparat może powodować: bezsenność, niepokój ruchowy, lęk, rozdrażnienie, bóle głowy, uczucie kołatania serca, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Działania niepożądane związane z zawartością kofeiny mogą się nasilić, jeżeli dodatkowo spożywana jest kofeina zawarta w napojach lub pokarmach.