Panadol Femina (hioscyna + paracetamol) – tabl. powl.

Co to jest Panadol Femina?

Jest to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, zawierający paracetamol oraz hioscynę.

Co zawiera i jak działa Panadol Femina?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol oraz hioscynę. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Przenika przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią. Drugi ze składników preparatu to hioscyna, stosowana w stanach skurczowych narządów trzewnych jamy brzusznej. Hioscyna powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich w przewodzie pokarmowym, układzie moczowo-płciowym oraz drogach żółciowych. Jedynie częściowo (w niewielkim stopniu) wchłania się z przewodu pokarmowego. Hioscyna (w postaci butylobromku hioscyny) nie przenika przez barierę krew-mózg i praktycznie nie wykazuje działania ośrodkowego.

Kiedy stosować Panadol Femina?

Preparat jest wskazany w leczeniu dolegliwości związanych z bolesnym miesiączkowaniem, kolką nerkową, kolką wątrobową, zespołem jelita drażliwego oraz w zapobieganiu im.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Panadol Femina?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Należy zachować ostrożność u chorych ze zwężeniem zastawki mitralnej i chorobą tętnic wieńcowych. U chorych z owrzodzeniem jelit preparat może zmniejszać perystaltykę jelit i powodować zaparcia. Ostrożność należy także zachować u chorych z refluksem żołądkowo-przełykowym i innymi przewlekłymi zaburzeniami motoryki mięśni gładkich górnego odcinka przewodu pokarmowego lub ze zwężeniem odźwiernika. U osób w podeszłym wieku preparat może powodować działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, suchość w jamie ustnej, oraz zatrzymanie moczu u mężczyzn. W razie wystąpienia powyższych objawów konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu i konsultacja z lekarzem. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia, widzenie nieostre lub ból spowodowany zwiększeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego należy przerwać stosowanie preparatu. Należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Osoby uczulone na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub inne salicylany powinny zachować ostrożność, ponieważ niewielki odsetek tej grupy (do 5%) może również być uczulony na paracetamol. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat w postaci tabletek powlekanych zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń/maszyn. Preparat może powodować zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego i zaburzać akomodację oka.

Dawkowanie preparatu Panadol Femina

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego lub czopków do stosowania doodbytniczego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: Preparat w postaci doustnych tabletek powlekanych: w zależności od nasilenia objawów 1–2 tabletek do 3 razy na dobę, co 8 godzin. Dawka maksymalna wynosi 6 tabletek na dobę. Preparat w postaci czopków doodbytniczych: 1 czopek 3–4 razy na dobę, co 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 czopki na dobę. U dorosłych w leczeniu krótkotrwałym maksymalna dawka paracetamolu wynosi 4 g na dobę a w leczeniu długotrwałym 2,6 g na dobę. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia. Bez zalecenia lekarza nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni u dzieci ani dłużej niż 10 dni u dorosłych.

Czy można stosować Panadol Femina w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest dopuszczone tylko na zlecenie lekarza, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Metoklopramid zwiększa szybkość wchłaniania paracetamolu, a skopolamina opóźnia jego wchłanianie. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Paracetamol nasila ośrodkowe działanie kofeiny. Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory MAO, pochodne benzodiazepiny, amantadyna, dizopiramid, butyrofenon i chinidyna potęgują cholinolityczne działanie hioscyny; możliwy stan pobudzenia i wysoka gorączka. Hioscyna może osłabiać perystaltykę przewodu pokarmowego i opóźniać wchłanianie oraz wystąpienie działania innych leków. Antagoniści dopaminy np. metoklopramid mogą zmniejszać skuteczność działania preparatu na przewód pokarmowy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Panadol Femina może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Preparat może powodować: nudności, wymioty, biegunkę, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia czynności nerek, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, methemoglobinemia), przebarwienie siatkówki, jaskrę, zaburzenia akomodacji, dezorientację, zaburzenia pamięci, zawroty głowy, przyspieszenie czynności serca, niedociśnienie tętnicze, suchość w jamie ustnej. Możliwe reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, wysypka, rumień, świąd, a także mogący stanowić zagrożenie życia obrzęk naczynioruchowy (objawy mogą obejmować obrzęk warg, krtani, języka, duszność, trudności w oddychaniu) oraz zespół Stevensa i Johnsona. U osób z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ może wystąpić skurcz oskrzeli.