Papaverinum Hydrochloricum WZF (papaweryna) – roztwór do wstrzykiwań

Co to jest Papaverinum Hydrochloricum WZF?

Lek działający rozkurczowo na mięśnie gładkie.

Co zawiera i jak działa Papaverinum Hydrochloricum WZF?

Substancją czynną preparatu jest papaweryna, alkaloid izochinolinowy, otrzymywany dawniej z maku ogrodowego. Papaweryna działa rozkurczająco na mięśnie gładkie. Hamuje aktywność enzymu fosfodiesterazy, co prowadzi do zwiększenia stężenia cAMP i dalszej kaskady wewnątrzkomórkowych reakcji, których efektem jest rozkurcz komórki mięśniowej. Preparat jest stosowany w przypadku skurczu mięśni gładkich w obrębie jamy brzusznej. Jego działanie rozkurczowe dotyczy mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz dróg moczowo-płciowych. Papaweryna jest metabolizowana w wątrobie, wydalana z moczem w postaci nieczynnych metabolitów.

Kiedy stosować Papaverinum Hydrochloricum WZF?

Preparat jest wskazany w stanach skurczowych mięśni gładkich: · przewodu pokarmowego: kolka żółciowa, stany skurczowe dróg żółciowych, kolka jelitowa · dróg moczowych: kolka nerkowa, bolesne parcie na mocz.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować, jeżeli występują zaburzenia przewodnictwa w mięśniu sercowym. Nie należy stosować preparatu u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Papaverinum Hydrochloricum WZF?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób: · z jaskrą · z zaburzeniami czynności wątroby · z dławicą piersiową · po niedawno przebytym zawale serca. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Po podaniu preparatu mogą wystąpić zawroty głowy lub senność, co może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń/maszyn; należy zachować ostrożność.

Dawkowanie preparatu Papaverinum Hydrochloricum WZF

Preparat ma postać roztworu do wstrzykiwań. Przeznaczony jest do podawania przez personel medyczny (podania podskórne lub domięśniowe). Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 40–120 mg (2–6 ml), podskórnie lub domięśniowo; w razie konieczności dawka może być powtórzona po 3 godzinach, maksymalnie 4 razy na dobę. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego, preparatu nie należy stosować u dzieci.

Czy można stosować Papaverinum Hydrochloricum WZF w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku! Nie ma danych dotyczących przenikania papaweryny do mleka kobiecego; przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle stosowana jest lewodopa; papaweryna osłabia jej działanie.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Papaverinum Hydrochloricum WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, rumień twarzy, dyskomfort w jamie brzusznej, zaparcia, biegunka, złe samopoczucie, brak łaknienia, nudności, wymioty, zwiększona potliwość, senność, niedociśnienie tętnicze, zaburzenia oddychania. Ból w miejscu wstrzyknięcia. Jeżeli wystąpią objawy nadwrażliwości ze strony wątroby (żółtaczka, eozynofilia, zmiana parametrów czynnościowych wątroby) należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.