Paracetamol APTEO MED (paracetamol) – tabl.

Co to jest Paracetamol APTEO MED?

Jest to preparat zawierający paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Co zawiera i jak działa Paracetamol APTEO MED?

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 30–120 minut po podaniu. Paracetamol przenika przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Paracetamol APTEO MED?

Preparat jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu bólów o słabym lub umiarkowanym nasileniu, takich jak: · bóle głowy · bóle mięśni, kości i stawów · bolesne miesiączkowanie · bóle zębów · bóle po zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych oraz · przeciwgorączkowo w przebiegu przeziębienia i grypy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol APTEO MED?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 10 dni w leczeniu dolegliwości bólowych ani dłużej niż 3 dni w leczeniu przeciwgorączkowym (nie dłużej niż 2 dni w przypadku objawów przeziębienia, takich jak ból gardła, katar, kaszel). Osoby uczulone na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub inne salicylany powinny zachować ostrożność, ponieważ niewielki odsetek tej grupy (do 5%) może również być uczulony na paracetamol. Jeżeli stwierdzono u Ciebie niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej należy zachować ostrożność. U osób z niedoborem tego enzymu paracetamol może spowodować hemolizę krwinek czerwonych. Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, oznaczanie kwasu 5-hydroksyindoilooctowego, oznaczanie stężenia kwasu moczowego w surowicy i inne). Informacje o dodatkowych składnikach preparatu. Preparat zawiera sorbitol, osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinny go stosować. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Paracetamol APTEO MED

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia (o masie ciała powyżej 50 kg ). Doraźnie 0,5–1 g, w razie konieczności dawkę mżna powtarzać co 4 godziny, maksymalnie 4 razy na dobę. Podczas krótkotrwałego stosowania (do 3 dni) dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę w dawkach podzielonych. Podczas długotrwałego stosowania (do 10 dni) – 2,5 g na dobę w dawkach podzielonych. U osób z zaburzeniem czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć odstępy między dawkami.

Czy można stosować Paracetamol APTEO MED w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest możliwe tylko w razie zdecydowanej konieczności. Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Paracetamol przyjmowany regularnie może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Metoklopramid i inne preparaty nasilające perystaltykę przewodu pokarmowego zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu. Preparaty hamujące perystaltykę przewodu pokarmowego opóźniają wchłanianie paracetamolu. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu stosowania leków z tej grupy może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Długotrwałe stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek oraz wystąpienia raka nerki lub pęcherza moczowego. Paracetamol może nasilać działania toksyczne zydowudyny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Paracetamol APTEO MED może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Niezbyt często mogą wystąpić: wymioty, biegunka. Rzadko mogą wystąpić: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry. Bardzo rzadko mogą wystąpić: powiększenie wątroby, małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza.