Paracetamol Biofarm (paracetamol) – tabl.

Co to jest Paracetamol Biofarm?

Jest to preparat zawierający paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Co zawiera i jak działa Paracetamol Biofarm?

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim. Przenika przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Paracetamol Biofarm?

Preparat jest wskazany w bólach różnego pochodzenia, takich jak: · bóle głowy, w tym bóle migrenowe · bóle reumatyczne, bóle mięśni, kości i stawów · bóle kręgosłupa · nerwobóle · bolesne miesiączkowanie · bóle zębów oraz · przeciwgorączkowo w przebiegu przeziębienia i grypy.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby ­ z chorobą alkoholową.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Biofarm?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Jeżeli stwierdzono u Ciebie niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej należy zachować ostrożność. U osób z niedoborem tego enzymu paracetamol może spowodować hemolizę krwinek czerwonych. Przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Osoby uczulone na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub inne salicylany powinny zachować ostrożność, ponieważ niewielki odsetek tej grupy (do 5%) może również być uczulony na paracetamol. U dzieci do 6. roku życia preparat może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem, na jego zlecenie. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Paracetamol Biofarm

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: jednorazowo 500–1000 mg (1–2 tabletek), w razie potrzeby dawkę można powtarzać do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny. Nie stosować więcej niż 4 g na dobę (8 tabletek). W bólach nowotworowych: 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi. Dzieci 6.–12. roku życia: jednorazowo 250–500 mg (0,5–1 tabletki), w razie potrzeby dawkę można powtarzać, lecz między podaniem poszczególnych dawek należy zachować większe odstępy czasowe niż u dorosłych. Dzieci 3. miesiąca życia–6. roku życia: 10 mg/kg masy ciała, nie częściej niż co 6 godzin. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni. Bez zalecenia lekarza nie stosować preparatu u dzieci do 6. roku życia. Przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku spowalnia wchłanianie paracetamolu.

Czy można stosować Paracetamol Biofarm w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest możliwe tylko w razie zdecydowanej konieczności. Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Paracetamol przyjmowany regularnie może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Metoklopramid i domperydon zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a cholestyramina opóźnia jego wchłanianie. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne i alkohol stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Kofeina nasila działanie paracetamolu. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Równoległe stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Paracetamol może nasilać działania toksyczne zydowudyny. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Paracetamol Biofarm może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: złe samopoczucie, nudności, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, leukopenia, neutropenia), niedociśnienie tętnicze. Możliwe reakcje nadwrażliwości.