Paracetamol Farmina (paracetamol) – czopki

Co zawiera i jak działa Paracetamol Farmina?

Nieopioidowy lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym

Kiedy stosować Paracetamol Farmina?

Bóle różnego pochodzenia, gorączka.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, ciąża.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Farmina?

Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy jednocześnie stosować innych preparatów zawierających paracetamol. Nie stosować dawek większych niż zalecane ze względu na ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby. Należy zachować ostrożność u pacjentów: uczulonych na pochodne kwasu acetylosalicylowego (ryzyko reakcji alergicznej); z niewydolnością wątroby i/lub nerek; odwodnionych lub niedożywionych; chorych na chorobę alkoholową; w podeszłym wieku; z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol. W czasie leczenia nie wolno spożywać alkoholu. Stosowanie preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko w razie zdecydowanej konieczności.

Dawkowanie preparatu Paracetamol Farmina

Preparat ma postać czopków do stosowania doodbytniczego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dzieci: 10–15 mg/kg masy ciała 3–4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny. Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg/kg masy ciała. Stosując preparat u dzieci należy ściśle przestrzegać dawkowania, które jest zależne od masy ciała dziecka. Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 50 kg (po12. roku życia): 0,5–1 g co 4–6 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg/kg masy ciała. Nie wolno przekraczać dawki 4 g na dobę. Uwaga: nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Paracetamol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny i indanodionu, co może zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoku. Może nasilać toksyczne działanie chloramfenikolu. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Nie stosować z inhibitorami MAO ani przez 14 dni po zakończeniu leczenia tymi preparatami ze względu na możliwość wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Stosowanie leków zwiększających metabolizm wątrobowy takich jak: ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, karbamazepina), leki nasenne (barbiturany) lub spożywanie alkoholu może spowodować toksyczne uszkodzenie wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. kwasu acetylosalicylowego) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Fenytoina może zmniejszyć skuteczność paracetamolu i zwiększyć ryzyko toksyczności dla wątroby. Zachować ostrożność, stosując zydowudynę ze względu na możliwość nasilenia jej toksycznego działania na szpik. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Stosowanie paracetamolu może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, np.: na oznaczanie stężenia glukozy lub kwasu moczowego we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Rzadko: reakcje uczuleniowe, głównie skórne (pokrzywka, rumień, świąd, wysypka). Bardzo rzadko: zmiany w obrazie morfologicznym krwi (małopłytkowość z objawami plamicy).Przy długotrwałym stosowaniu paracetamolu w dużych dawkach może się zwiększyć ryzyko wystąpienia niewydolności nerek lub wątroby.