Paracetamol Filofarm (paracetamol) – tabl.

Co to jest Paracetamol Filofarm?

Jest to preparat zawierający paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Co zawiera i jak działa Paracetamol Filofarm?

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego; początek działania występuje po około 30 minutach. Paracetamol przenika przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Paracetamol Filofarm?

Preparat jest wskazany w bólach różnego pochodzenia, takich jak: · bóle głowy · bóle mięśni · bóle zębów · bóle stawów · bolesne miesiączkowanie · nerwobóle oraz · przeciwgorączkowo w przebiegu przeziębienia i grypy.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby ­ stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO ­ z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej. Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Filofarm?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. U osób wyniszczonych, głodzonych, z niewydolnością wątroby lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby oraz u chorych na astmę oskrzelową. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Paracetamol Filofarm

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 1–2 tabletek 3–4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby. Pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 4. godzinny odstęp. Dzieci po 12. roku życia: 1 tabletka 3–4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 tabletki w ciągu doby. Pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 4. godzinny odstęp. Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Czy można stosować Paracetamol Filofarm w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest możliwe tylko w razie zdecydowanej konieczności. Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Paracetamol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna), zwiększając ryzyko krwawień. Jeżeli równolegle z paracetamolem stosowana jest ryfampicyna, izoniazyd, leki przeciwpadaczkowe, barbiturany, diflunisal, sulfinpirazon, leki nasenne lub jakiekolwiek leki zwiększające metabolizm wątrobowy może dojść do uszkodzenia wątroby (nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek). Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol może nasilać działania toksyczne zydowudyny (ryzyko neutropenii, ryzyko uszkodzenia wątroby). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Paracetamol Filofarm może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza). Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, a także reakcje anafilaktyczne i niebezpieczny dla życia wstrząs anafilaktyczny.