Paracetamol Galena (paracetamol) – syrop

Co zawiera i jak działa Paracetamol Galena?

Nieopioidowy lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym

Kiedy stosować Paracetamol Galena?

Bóle różnego pochodzenia o małym i umiarkowanym nasileniu. Gorączka w przebiegu przeziębienia i stanów grypopodobnych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na paracetamol lub którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, stosowanie inhibitorów MAO jedocześnie lub w ciągu ostatnich 14 dni.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Galena?

Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 10 dni u dorosłych i nie dłużej niż 3 dni u dzieci. U dzieci do 2. roku życia preparat można stosować wyłącznie na zalecenie lekarza. Aby uniknąć przedawkowania, należy sprawdzić czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu. Nie należy przekraczać zalecanych dawek. Należy zachować ostrożność, stosując lek u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz u chorych na astmę oskrzelową. W okresie leczenia nie spożywać alkoholu ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób głodzonych i/lub regularnie spożywających alkohol. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan propylu i może powodować reakcje alergiczne. Preparat nie zawiera cukru. Preparat zawiera sorbitol; nie stosować u osób z nietolerancją fruktozy. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko w razie zdecydowanej konieczności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Paracetamol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (kumaryny, warfaryny). Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Nie stosować z inhibitorami MAO ani w okresie 14 dni od zakończenia leczenia tymi preparatami ze względu na możliwość wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Stosowanie leków zwiększających metabolizm wątrobowy, takich jak: ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, barbiturany (leki stosowane przeciwdrgawkowo i uspokajająco), diflunisal, sulfinpirazon, niektóre leki nasenne lub spożywanie alkoholu może spowodować toksyczne uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Paracetamol zwiększa toksyczność zydowudyny. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Stosowanie paracetamolu może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych np.: na oznaczanie stężenia glukozy we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Mogą wystąpić: nudności, wymioty, biegunka, powiększenie wątroby, pokrzywka, rumień, wysypka, świąd, plamica barwnikowa, wstrząs anafilaktyczny. Bardzo rzadko: małopłytkowość, agranulocytoza, methemoglobinemia. Najpoważniejszym działaniem niepożądanym może być ostre uszkodzenie wątroby, występujące zwykle w wyniku przedawkowania paracetamolu.