Paracetamol Hasco (paracetamol) – czopki

Co zawiera i jak działa Paracetamol Hasco?

Nieopioidowy lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym

Kiedy stosować Paracetamol Hasco?

Bóle różnego pochodzenia, gorączka.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, ciąża.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Hasco?

Bez konsultacji z lekarzem u dorosłych nie stosować dłużej niż 10 dni, u dzieci nie dłużej niż 3 dni, a w wypadku bólu gardła maksymalnie 2 dni. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy jednocześnie stosować innych preparatów zawierających paracetamol. Nie stosować dawek większych niż zalecane ze względu na ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby. Należy zachować ostrożność u pacjentów: uczulonych na pochodne kwasu acetylosalicylowego (ryzyko reakcji alergicznej); z niewydolnością wątroby i/lub nerek; odwodnionych lub niedożywionych; chorych na chorobę alkoholową; w podeszłym wieku; z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol. W czasie leczenia nie wolno spożywać alkoholu. Stosowanie preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko w razie zdecydowanej konieczności.

Dawkowanie preparatu Paracetamol Hasco

Doodbytniczo. Dzieci. 3.–12. mż. 10 mg/kg mc. 1–4 ×/d, nie częściej niż co 6 h; 1.–6. rż. 125–250 mg 1–4 ×/d; 7.–10. rż. 250 mg 1–4 ×/d nie częściej niż co 4 h; dorośli i dzieci po 10. rż. 500 mg 1–6 ×/d, nie częściej niż co 4 h. Dawka maks. dzieci 65 mg/kg mc./d, dorośli 4 g/d.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Paracetamol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny i indanodionu, co może zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoku. Może nasilać toksyczne działanie chloramfenikolu. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Nie stosować z inhibitorami MAO ani przez 14 dni po zakończeniu leczenia tymi preparatami ze względu na możliwość wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Stosowanie leków zwiększających metabolizm wątrobowy, takich jak: ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, karbamazepina), leki nasenne (barbiturany) lub spożywanie alkoholu może spowodować toksyczne uszkodzenie wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. kwasu acetylosalicylowego) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Fenytoina może zmniejszyć skuteczność paracetamolu i zwiększyć ryzyko toksyczności dla wątroby. Zachować ostrożność, stosując zydowudynę ze względu na możliwość nasilenia jej toksycznego działania na szpik. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Stosowanie paracetamolu może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, np. na oznaczanie stężenia glukozy lub kwasu moczowego we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Rzadko: obrzęk krtani, obrzęk naczynioruchowy, reakcje rzekomoanafilaktyczne (np. spadek ciśnienia, skurcz oskrzeli, pokrzywka). Bardzo rzadko: agranulocytoza, niedokrwistość, małopłytkowość, kolka nerkowa, niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, ropomocz, alergia, zapalenie wątroby.