Paracetamol Hasco (paracetamol) – tabl. powl.

Co to jest Paracetamol Hasco?

Jest to preparat zawierający paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Co zawiera i jak działa Paracetamol Hasco?

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 30–60 minut po podaniu. Paracetamol przenika przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Paracetamol Hasco?

Preparat jest wskazany w leczeniu bólów różnego pochodzenia, takich jak np.: · bóle głowy, w tym bóle migrenowe · bóle gardła · bóle zębów · bóle mięśni, kości i stawów · bolesne miesiączkowanie oraz · przeciwgorączkowo w przebiegu przeziębień i stanów grypopodobnych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby ­ z wirusowym zapaleniem wątroby ­ z chorobą alkoholową. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Hasco?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Nie należy stosować preparatu w tych grupach chorych. Jeżeli stwierdzono u Ciebie niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej należy zachować ostrożność. U osób z niedoborem tego enzymu paracetamol może spowodować hemolizę krwinek czerwonych. Jeżeli stwierdzono u Ciebie niedobór tego enzymu lub niedobór reduktazy methemoglobinowej przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Osoby chore na astmę oskrzelową, uczulone na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną), na inne salicylany lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne powinny zachować ostrożność, ponieważ niewielki odsetek tej grupy (do 5%) może również być uczulony na paracetamol. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Paracetamol Hasco

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 1000 mg (2 tabletki), w razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 g na dobę (8 tabletek). Dzieci 6.–12. roku życia: 250–500 mg (0,5–1 tabletki), w razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 2 g na dobę (4 tabletki). Stosowanie preparatu u dzieci do 6. roku życia nie jest zalecane. W tej grupie wiekowej można stosować preparat przeznaczony dla dzieci w postaci zawiesiny doustnej. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni. Przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku spowalnia wchłanianie paracetamolu.

Czy można stosować Paracetamol Hasco w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest możliwe tylko w razie zdecydowanej konieczności, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad możliwym ryzykiem dla płodu. Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Metoklopramid i domperydon zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu a cholestyramina spowalnia jego wchłanianie. Nie należy spożywać alkoholu, ani przyjmować leków przeciwbólowych o działaniu ośrodkowym. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Paracetamol nasila toksyczność chloramfenikolu. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu stosowania leków z tej grupy może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Paracetamol Hasco może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, biegunkę, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu lub stosowania długotrwałego może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby, zaburzenia czynności nerek), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia, w przypadku przedawkowania methemoglobinemia). Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, obrzęk naczynioruchowy.