Paracetamol Hasco (paracetamol) – zaw. doustna

Co zawiera i jak działa Paracetamol Hasco?

Nieopioidowy lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym

Kiedy stosować Paracetamol Hasco?

Bóle różnego pochodzenia o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka, odczyny poszczepienne.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, WZW, choroba alkoholowa. Nie stosować u niemowląt do 3. mż.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Hasco?

Bez zalecenia lekarza nie stosować przeciwbólowo u dzieci oraz w przypadku długotrwałej i nawracającej gorączki dłużej niż 3 dni. Aby uniknąć przedawkowania, należy sprawdzić czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu. Nie należy przekraczać zalecanych dawek. Należy zachować ostrożność, stosując lek u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz u chorych na astmę oskrzelową lub uczulonych na kwas acetylosalicylowy. W okresie leczenia nie spożywać alkoholu ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób głodzonych i/lub regularnie spożywających alkohol. U osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej paracetamol może wywoływać hemolizę krwinek. Osoby z rzadkimi zaburzeniami metabolizmu niektórych cukrów nie powinny stosować leku. Stosowanie preparatu u kobiet w czasie ciąży i karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko w razie zdecydowanej konieczności.

Dawkowanie preparatu Paracetamol Hasco

Dzieci. Doustnie 10–15 mg/kg mc. jednorazowo lub w zależności od wieku: 3.–12. mż. 80 mg, 2.–3. rż. 160 mg, 4.–5. rż. 240 mg, 6.–8. rż. 320 mg, 9.–10. rż. 400 mg, 11.–12. rż. 480 mg. Dawkę można powtarzać do 4 ×/d, nie częściej niż co 4 h.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Paracetamol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny. Stosowanie leków zwiększających metabolizm wątrobowy, takich jak: ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), niektóre leki nasenne lub spożywanie alkoholu może spowodować toksyczne uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Paracetamol nasila toksyczne działanie chloramfenikolu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Rzadko: skórne reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, rumień, zapalenia skóry. Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, nudności, wymioty, biegunka.